Overzicht van 718 publicaties e.d.

List of 718 publications etc.

BOEKEN / BOOKS

Leenders, K.A.H.W.. Taxandria. Landschapsbiografie - 400.000.000 v.Chr. tot 2000 n.Chr. Z.pl. [Oud-Turnhout], 2023. (320 p., ill., krtn., lillst., ISBN geen) (Deel 1 van 4 studies in het kader van de kandidatuur van Taxandria (De Lage Venen) om Nationaal Park te worden (mei 2023).) (2023b)(Lees het hier.)

Leenders, K.A.H.W.. Het Bossche Broek. Veranderingen door de eeuwen heen. Den Haag, 2022. (Alleen download)(2022h)

Kerkhof, P.A., K.A.H.W. Leenders. Galgen in Brabant. Inventarisatie 12 juni 2023. Den Haag, 2022. (Alleen download)(2022e)

Debrabandere, F, M. Devos, P. Kempeneers, V. Mennen, H. Ryckebroer, W. van Osta, m.m.v. L. de Grauwe, K. Leenders, J. Segers, J. van Keymeulen, B. Vannieuwenhuyze. De Vlaamse gemeentenamen. Verklarend woordenboek. Tweede, grondig herziene en vermeerderde uitgave. Leuven (Peeters), 2022. Werken van de Koninklijke Commissie voor Toponymie en Dialectologie, Vlaamse afdeling, nr. 33. (355 p., litlst, indices, ISBN 978 904 294 736 8) (2022b)

Leenders, K.A.H.W., S. Arnoldussen. Een inventariserend bureauonderzoek van raatakkerterreinen in Noord-Brabant en het noordelijke deel van Nederlands Limburg. Grondsporen 71 (2021). Update april 2023 (146 p., ill., krtn., shapebestand in ZIP) (Alleen download) (2021k)

Kappelhof, T., K. Leenders, J.W. Messer, onder redactie van P. Klep. Historische Atlas van Breda. Woudrichem (Pictures Publishers), 2021. (2021i)

Leenders, K.A.H.W.. Gemeyntenkaart voor het Maas - Demer - Scheldegebied. Den Haag, 2021, update 2023. (Alleen op: http://www.academia.edu )(2021j)

Ham, W.A., K.A.H.W. Leenders. Polders in kaart - Noord-West Brabant 1565-1590. Zwolle (WBOOKS), 2018. (128 p., ill., twee reproducties 100 x 100 cm, ISBN 978 946 258 257 6) (2018b)

Kempeneers P.C.T., Leenders K.A.H.W., Mennen V., Van Durme L.. De Vlaamse waternamen. Verklarend en geïllustreerd woordenboek. Deel II. De provincies West- en Oost-Vlaanderen. Leuven (Peeters), 2018. (533 p., ill., index gemeentenamen, ISBN 978 904 293 556 3) (Werken van de KCTD. Vlaamse Afdeling, 30) (2018a)

Kempeneers, P.C.T., K.A.H.W. Leenders, V. Mennen, B. Vannieuwenhuyze. De Vlaamse waternamen. Verklarend en ge‹llustreerd woordenboek. Deel I. De provincies Antwerpen, Limburg, Vlaams-Brabant en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Leuven (Peeters), 2016. Werken van de KCTD. Vlaamse Afdeling, nr. 29. (425 blz, krt., ill., index, litlst, ISBN 978 90 429 3343 9) (2016i)

Leenders, K.A.H.W.. Gemeyntenkaart voor het Maas - Demer - Scheldegebied. Den Haag, 2016. (zie update 2021)

Leenders, K.A.H.W.. De dynamische hoeve. Veranderingen in boerderijgebouwen en hun omgeving in de Meierij van 's-Hertogenbosch, 1662 - 2015. Woudrichem (Pictures Publishers), 2015. (148 p., ill., krtn., litlst, ISBN = 978 90 73187 88 7) (summary) (2015g)

Leenders, K.A.H.W.. De middeleeuwse structuur van Rijsbergen en Zundert. Het land aan de brede Aa 25 (2015) nr. 50, 3 - 64. (2015f)

Leenders, K.A.H.W.. Landschapsgeschiedenis van het Oosterhouts Broek. Den Haag, 2014. (alleen op : http://independent.academia.edu) (2014c)

Leenders, K.A.H.W.. Verdwenen venen. Een onderzoek naar de ligging en exploitatie van thans verdwenen venen in het gebied tussen Antwerpen, Turnhout, Geertruidenberg en Willemstad, 1250 - 1750. Actualisatie 2013. Woudrichem (Pictures Publishers), 2013. (331 p., ill., krtn, tabellen, litlst, indices, ISBN 978 90 73187 801) (2013h) Klik hier om meer te lezen en te bestellen

Leenders, K.A.H.W.. Turfvaarten. Een geactualiseerde verkenning. Den Haag, 2013. (161 p., ill., krtn., alleen op: http://www.academia.edu) (2013e)

Bastiaens, J., M. Corrijn, G. de Blust, F. Gullentops, K.A.H.W. Leenders, B. van der Veken. De Kempense Heuvelrug. Een cuesta tussen Kleine Nete en Aa. Antwerpen (Provincieraad), 2012. (Landschappen in de provincie Antwerpen 2). (12 blz., ill.) (2012b) (te verkrijgen via erfgoed@admin.provant.be.)

Leenders, K.A.H.W.. Sporen in het landschap. Vijf eeuwen turfwinning tussen Wuustwezel en Roosendaal. Antwerpen (Openbaar Kunstbezit Antwerpen), 2012. (Erfgoedgids 14, 88 p., ill, krtn, litopg., ISBN 978 907 609 993 4) (10 Euro, te bestellen telefonisch of via mail bij het Cultuurloket van de provincie Antwerpen - tel.: 00 - 32 - 32 40 66 30 - mail: cultuurloket@admin.provant.be)

Maes, B., m.m.v. H. van den Ancker, P. Jungerius, K.A.H.W. Leenders. Inheemse bomen en struiken van Het Groene Woud, Verrassende oude boskernen in historisch landschap. Liempde (Natuurwerkgroep Liempde), 2010. (196 p., ill., krtn., ISBN 978 90 815861 1 5) (2010c)

Wikaart, V., H. van Engen, K.A.H.W. Leenders, C.H.M. de Bont, P.J.M. Martens, I.S. Zonneveld, H. Werther. 'Nijet dan water ende wolcken'. De onderzoekscommissie naar de aanwassen in de Verdronken Waard (1521-1523). Tilburg (Stichting Zuidelijk Historisch Contact), 2009. (ca. 250 blz, ill., litlst., indices, ISBN/EAN: 978-90-70641-89-4) (2009c)

Leenders, K.A.H.W.. De Mopperkabouter. Ruim 8 jaar sprankelende vertelsels uit ARO-magazine en later Ruim Baan. De wereld bezien vanaf zo'n 2 mm boven het maaiveld. Aangeboden aan Karel Leenders bij zijn afscheid als demograaf bij de provincie Zuid-Holland. Den Haag, 15 juli 2008. (48 blz., ill.) (2008d)

Leenders, K.A.H.W.. Excursie Oosterhout 14 juli 2008. Den Haag, 2008 (eigen uitgave, 32 blz). (2008c)

Arts, N., A. Huijbers, K.A.H.W. Leenders, J. Schotten, H. Stoepker, F. Theuws, A. Verhoeven. Nationale Onderzoeksagenda Archeologie. Deel 22: de Middeleeuwen en Vroeg Moderne tijd in Zuid-Nederland. Amersfoort, 2007. (89 blz.). Opgenomen in deel 3 van: NOaA versie 1.0. Amersfoort (RCE), 2009. (3 delen, afb., krtn, geen ISBN) (2007n). Nederlandse tekst

Leenders, K.A.H.W.. Cultuurhistorische Landschapsinventarisatie Gemeente Breda. Breda (Gemeente Breda), 2006. (ErfgoedRapport Breda 1, 441 blz., ill., krtn., 2 CDroms, ISBN: 90-78023-03-1)

Leenders, K.A.H.W.. Van Turnhoutervoorde tot Strienemonde. Ontginnings- en nederzettingsgeschiedenis van het noordwesten van het Maas - Schelde - Demergebied. 400 - 1350. Een poging tot synthese. Zutphen, 1996. ISBN = 90-6011-970-3.(Summary) (Samenvatting) (Résumé) (compleet als pdf, editie 2023)

Leenders, K.A.H.W.. Landschapsgeschiedenis van het Gastels Laag. (Tilburg), 1996. (Staatsbosbeheer, Regio west; 32 blz. afb., krtn, foto's. lit.).(1996g) Tekst English text Résumé français

Leenders, K.A.H.W.. Het Schijndelse cultuurlandschap. Een detailstudie. Schijndel, 1994 (Gemeentebestuur). (8+108 blz., kaarten, tabellen, lit.) ISBN 90-801543-2-6. [Wederuitgave van idem, 1991]. (1994e)Samenvatting

Buiks, C.J.M. en K.A.H.W.Leenders. Nederzettingsnamen in het gebied tussen Antwerpen, Turnhout, Geertruidenberg en Willemstad. Den Haag, 1994. (6 delen). (1994a)

Leenders, K.A.H.W.. Verdwenen Venen. Een onderzoek naar de ligging en exploitatie van thans verdwenen venen in het gebied tussen Antwerpen, Turnhout, Geertruidenberg en Willemstad. 1250-1750. Brussel/Wageningen, 1989. ISBN = 90-220-0991-2 en 90-5066-053-3. (1989a)SummaryRésumé

Leenders, K.A.H.W.. Etten en de turf. Etten - Leur, 1980. ISBN 90 70432 01 3) (Ook als artikel: Jaarboek De Oranjeboom 32/33 (1979 / 1980) 1 - 140. (1979/80a)

Leenders, K.A.H.W.. De geschiedenis van het huis Haagdijk 47 te Breda sinds 1675 "De Vette Os" geheten. Breda, 1966. (13 p., Gemeentearchief Breda: Plaatskenmerk 8-J-142, Objectnummer: 6.250) (1966a)

ARTIKELEN / ARTICLES

2024

Leenders, K.A.H.W.. Averkamps ‘IJsvermaak bij een kasteel’. Engelbrecht van Nassau 43 (2024) 2, 60 – 62. (2024f)

Leenders, K.A.H.W.. Het historische landschap van Noord-Brabant. Bomen op dijken. In Brabant 15 (2024) 2, 16 – 25. (2024e)

Leenders, K.A.H.W.. De Muntel (Gemeente ’s-Hertogenbosch). Alleen op: "https://www.academia.edu/117411091/DE_MUNTEL_GEMEENTE_s_HERTOGENBOSCH_" (2024d)

Leenders, K.A.H.W.. Het historisch landschap van Noord-Brabant. IJzertijdakkers. In Brabant 15 (2024) 1, 52 – 59. (2024b)

Leenders, K.A.H.W.. Een boerenschans in Castelré (gemeente Baarle-Nassau)? Alleen op: https://www.academia.edu/112868839/EEN_BOERENSCHANS_IN_CASTELREE (2024a)

2023

Leenders, K.A.H.W.. Averkamps IJsvermaak bij een kasteel. https://www.academia.edu/112027535/AVERKAMPS_IJSVERMAAK_BIJ_EEN_KASTEEL (2023k)

Leenders, K.A.H.W.. Het historisch landschap van Brabant. Galgen. In Brabant 14 (2023) 4, 42 – 49. (2023h)

Kappelhof, A.C.M., K.A.H.W. Leenders. De afdelingen – Breda. IN: Boer, K. de, V. Jammers, K. Keuzenkamp, J. de Ruiter, J. Verschoor. Gouden Fibula. Eenmalige uitgave ter gelegenheid van het 65-jarig bestaan van de Nederlandse Jeugdbond voor Geschiedenis, 2023. Z.pl., 2023, 25. (2023g)

Leenders, K.A.H.W.. De vorming van de Dordtse Kil. Alleen op: https://www.academia.edu/108632949/De_vorming_van_de_Dordtse_Kil. (2023f)

Leenders, K.A.H.W.. Scheepvaartplannen voor het Markdal. Brieven van Paulus 48 (2023) 239, 12 – 22. (2023e)

Leenders, K.A.H.W.. Van wie is de Tuin der lusten? Brieven van Paulus 48 (2023) 239, 10 – 11. (2023d)

Leenders, K.A.H.W.. Sterrenregen 1960. Zenit (2023) juli/augustus, 66. (2023c)

Leenders, K.A.H.W.. De molen van Postel te Postel. Den Haag, 2023. Alleen op: https://www.academia.edu/94190351/De_molen_van_Postel_te_Postel. (2023a)

2022

Leenders, K.A.H.W.. De klokken van Orthen. Den Bosch, 2022. Alleen op: www.erfgoedshertogenbosch.nl/verhalen. (2022j)

Leenders, K.A.H.W.. De reuzeklok van Orthen. Den Bosch, 2022. Alleen op: www.erfgoedshertogenbosch.nl/verhalen. (2022i)

Leenders, K.A.H.W.. Van Antwerpen over Turnhout naar Breda. Een vroeg negentiende-eeuws kanaalplan. Tijdschrift voor Waterstaatsgeschiedenis 31 (2022) 2, 78-86. (2022g)

Leenders, K.A.H.W.. Een beetje controle kan geen kwaad: de reuzenklok van Orthen. Silva 3 (2022) 3, 16 – 18.( download) (2022f)

Kraker, A.M.J. de, K.A.H.W. Leenders. Moeren en Moerdijken. Tijdschrift voor Waterstaatsgeschiedenis 31 (2022) 1, 16 – 26. (2022c).

Leenders, K.A.H.W.. De oudste trekvaart van Nederland: de Grift tussen Arnhem en Nijmegen, 1610! Tijdschrift voor Historische Geografie 7.1 (2022) 86-94. (2022a) https://doi.org/10.5117/THG 2022.1.005.LEEN

2021

Leenders, K.A.H.W.. Een onbekend kanaalplan: Van Antwerpen over Turnhout naar Breda. Ledenblad Taxandria Turnhout 39 (2021) nr. 4, 11 - 17. (2021l)

Leenders, K.A.H.W., m.m.v. B. van Andel, T. Lensvelt. De Rommegatse Dijk (Dussen – Meeuwen). Historische Reeks Land van Heusden en Altena 29 (2021) 213 – 221. (2021h)

Leenders, K.A.H.W.. Boshistorie, een voorbeeld van een regionale bosgeschiedenis: Het Maas-Demer-Scheldegebied. IN: Maes, N.C.M. (red.). Atlas wilde bomen en struiken. Landschappelijk groen erfgoed in de provincies van Nederland en Vlaanderen. Woudrichem (Pictures Publishers), 2021, 50 - 63. (2021g) Ongewijzigde herdruk: 2024.

Leenders, K.A.H.W.. Elisabeths kind. Jonge kleipolders aan weerszijden van het Hollands Diep. Tijdschrift voor Waterstaatsgeschiedenis 30 (2021) 26 – 38. (2021f)

Leenders, K.A.H.W.. Gedrukt en beschouwd. Een kleine analyse van de bibliografie van Willem van Ham. IN: Graauw, J. de, J. Hopstaken, J. Jacobs, J. Peeters. Willem van Ham. Zijn leven, zijn werk, zijn levenswerk. Bergen op Zoom / Putte, 2021, 479 - 486. (2021e)

Leenders, K.A.H.W.. Afscheid van Dr. Willem van Ham 9 juni 2020. De Steenen Kamer (2020) 195 -196. (2021d)

Leenders, K.A.H.W.. Publicaties van dr. W.A. van Ham (1937 – 2020). De Steenen Kamer (2020) 139 – 188. (2021c)

Leenders, K.A.H.W.. Gemene gemene gronden. IN: Abrahamse, J.E. e.a. (red.). Het landschap beschreven. Historisch-geografische opstellen voor Hans Renes. Hilversum (Verloren), 2021, 75 – 82. (2021b)

Leenders, K.A.H.W.. Strijen, Wede en Broek.(3 februari 2021) https://www.academia.edu/45020338/Strijen_Wede_en_Broek (2021a)

2020

Leenders, K.A.H.W.. In memoriam dr. Willem Adriaan van Ham (1937-2020) Noordbrabants Historisch Jaarboek 37 (2020) 11-13. (2020h)

Leenders, K.A.H.W.. Het Turfhoofd van Roosendaal. Jaarboek De Ghulden Roos 80 (2020) 11 – 32. (2020g)

Leenders, K.A.H.W.. Bezwaarschrift (15 oktober 2020): bezwaren uit 1410 tegen een bedijkingsplan geanalyseerd. https://www.academia.edu/44412671/Bezwaarschrift (2020f)

Leenders, K.A.H.W.. Gaten in de Waarddijk (15 oktober 2020): inventarisatie van gaten in de Waarddijk. https://www.academia.edu/44412715/Gaten_in_de_Waarddijk (2020e)

Leenders, K.A.H.W.. Twintig kilometer dijk en 14 sluizen gezocht (15 oktober 2020): waar lag de westelijke Waarddijk? https://www.academia.edu/44412749/Twintig_kilometer_dijk_en_14_sluizen_gezocht (2020d)

Leenders, K.A.H.W.. Willem van Oranje in Breda. Engelbrecht van Nassau 39 (2020) 4, 12 – 17. (2020c)

Leenders, K.A.H.W.. Leeswijzer bij Hoeven, H. van der. Bijdragen tot de kennis der geschiedenis van Zundert en Wernhout. IN: Hoeven, H.van der. Bijdragen tot de kennis der geschiedenis van Zundert en Wernhout. Met leeswijzer door dr. K.A.H.W. Leenders. Zundert (Vorsselmans), 1920, tweede druk 2020. (2020a)

2019

Leenders, K.A.H.W.. Reactie op artikel: Louis Merkelbach van Enkhuizen (2019 – 3). Engelbrecht van Nassau 38 (2019) 17 – 18. (2019e)

Leenders, K.A.H.W.. Plaat of Blaak? Heem-EL 1 (2019)3, 8 – 9. (2919d)

Leenders, K.A.H.W.. Waarom is de Grote Geule zo smal? Handelingen Koninklijke commissie voor toponymie en dialectologie 91 (2019) 165 - 170. (2019c)

2018

Leenders, K.A.H.W.. Namen in de polder. Drie elkaar opvolgende landschapstypes weerspiegeld in de namenvoorraad van de Noord-Brabantse Noordwesthoek. Handelingen van de koninklijke commissie voor toponymie & dialectologie 90 (2018) 95 – 167. op: https://www.academia.edu/38390790/Namen_in_de_polder._Drie_elkaar_opvolgende_landschapstypes_weerspiegeld_in_de_namenvoorraad_van_de_Noord-Brabantse_Noordwesthoek (2018m)

Leenders, K.A.H.W.. Riel tussen Baronie en Meierij. Den Haag, 2018. op: https://www.academia.edu/38034364/Riel_tussen_Baronie_en_Meierij (2018l)

Leenders, K.A.H.W.. Rond de oude eik. Wouw en Roosendaal voor 1300. Jaarboek De Ghulden Roos 78 (2018) 9 – 41. (2018k)

Leenders, K.A.H.W.. Recensie van: Van Halder, F., m.m.v. I. Wynhoff, F. Mandigers, P. Hopman, A. Vrielink, B. van Opzeeland. Natte natuur, droge voeten. Hoe water van last tot lust werd in Vughtse Gement, Moerputten, Vlijmens Ven en Bossche Broek. Woudrichem (Pictures Publishers), 2017. Noordbrabants Historisch Jaarboek 35 (2018) 221 – 225. (2018j)

Leenders, K.A.H.W.. Recensie van: Blaas, J., L. Rietveld. Naer de rechte conste der geometrie. Vijf eeuwen landmeetkundige activiteiten langs de middeleeuwse Maas in de Biesbosch. Oosterhout/Dordrecht, 2017. Noordbrabants Historisch Jaarboek 35 (2018) 211 – 212. (2018i)

Leenders, K.A.H.W.. Recensie van: Berends, G. Van punt tot mijl. De vroegere voet-, roede- en mijlmaten in Nederland. Amersfoort, 2017. Noordbrabants Historisch Jaarboek 35 (2018) 211. (2018h)

Leenders, K.A.H.W.. De aanleg van de Napoleonsweg Antwerpen - Breda. Parallellen met het verleden (Romeinen) en het heden (HSL). Eigen schoon en de Brabander 101 (2018) 385 – 400. (2018g)

Leenders, K.A.H.W.. Microreliëf in het oudland. IN: Colleman, T., J. De Caluwe, V. De Tier, A.-S. Ghyselen, L. Triest, R. Vandenberghe, U. Vogl (red.). Woorden om te bewaren - Huldeboek voor Jacques Van Keymeulen. Gent, 2018, 753 - 765. (2003f)

Leenders, K.A.H.W.. Gastelse Kaart en Mauritskaart. 16e eeuwse landmeetkunde in de Lage Landen. Erfgoedmagazine 39 (2018) 20 - 23. (2018e)

Leenders, K.A.H.W.. Een puzzeldonk in Breda. Erfgoednieuws 12 maart 2018. (2018d)

Leenders, K.A.H.W.. Waarom is de Grote Geule zo smal? Neerlandistiek 7 maart 2018. (http://www.neerlandistiek.nl/2018/03/waarom-is-de-grote-geule-zo-smal/#more-22667) (2018c)

2017

Leenders, K.A.H.W.. De waterhuishouding rond Oudenbosch. Tijdschrift voor Waterstaatsgeschiedenis 26 (2017) 69 - 76. (2017j)

Leenders, K.A.H.W.. De Accolade. Handelingen van de Koninklijke Commissie voor Toponymie & Dialectologie 89 (2017) 29 - 30. (2017i)

Leenders, K.A.H.W.. Wat is nu de naam van dat plekje? Z.pl., 2017, op: http://www.neerlandistiek.nl/2017/10/wat-is-nu-de-naam-van-dat-plekje/ (2017d)

Leenders, K.A.H.W.. Dymphna op Gageldonk. Brieven van Paulus 42 (2016-17) 115 - 119. (2017b)

Leenders, K.A.H.W.. Microreliëf in het oudland. Den Haag, 2017. (https://independent.academia.edu/KAHWLeenders) (2017a)

2016

Tebbens, L.A., K.A.H.W. Leenders. Ontstaansgeschiedenis van het landschap, het gebruik en de locatiekeuze. IN: Ball, E.A.G., R.M. van Heeringen (red.). Westelijk Noord-Brabant in het Malta-tijdperk. Synthetiserend onderzoek naar de bewoningsgeschiedenis van het westelijk deel van het Brabants zandgebied. Amersfoort (RCE), z.jr.[2016], 37 - 78. (2016o)

Huijbers, A., K.A.H.W. Leenders. Westelijk Noord-Brabant in de volle en late middeleeuwen. IN: Ball, E.A.G., R.M. van Heeringen (red.). Westelijk Noord-Brabant in het Malta- tijdperk. Synthetiserend onderzoek naar de bewoningsgeschiedenis van het westelijk deel van het Brabants zandgebied. Amersfoort (RCE), z.jr.[2016], 305 - 370. (2016p)

Leenders, K.A.H.W.. De Kogelvanger in het Mastbos. Breda, 2016. Alleen op: https://erfgoed.breda.nl/nieuws/de-kogelvanger-in-het-mastbos/ (2016n)

Asseldonk, M.M.P., K.A.H.W. Leenders. 'Die mate van den lande ende beemden'. De ontwikkeling van de oppervlaktematen in de Meierij van 's-Hertogenbosch. Noordbrabants Historisch Jaarboek 33 (2016) 13 - 50. (2016k)

Leenders, K.A.H.W.. Molens: van wie, voor wie? IN: Brinkhof, J.G., m.m.v. A.H.P.M. Meesters, K.A.H.W. Leenders. De heerlijke watermolens in stad en land van Breda. Opkomend en afgaand tij in stad en land van Breda. Over de watermolens die tussen 1321 en 1828 werden aangedreven door het water in en rondom Breda. Breda (Stichting historische verzameling KMA), 2016, 32 - 36. (2016j)

Leenders, K.A.H.W.. De waterhuishouding rond Oudenbosch in 1565. Den Haag, 2016. ( https://www.academia.edu/29560297/DE_WATERHUISHOUDING_ROND_OUDE NBOSCH_IN_1565 ) (2016h)

Leenders, K.A.H.W.. De darinkwake in zijn landschap. Biekorf 116 (2016) 356 - 363. (2016g)

Leenders, K.A.H.W.. Bomen en hakhout in de Meierij van 's- Hertogenbosch in 1662. Tijdschrift voor Historische Geografie 1 (2016) 164 - 177. (2016f)

Leenders, K.A.H.W.. De eerste eeuw van de Biesbosch. De Dongebode 42 (2016) 36 - 46. (2016d)

Leenders, K.A.H.W.. Een spook in de Brieven! Brieven van Paulus 41 (2015-16) 204 - 205. (2016c)

Leenders, K.A.H.W.. De metamorfose van grote Meierijse hoeven, 1662 - 2016. Een bijdrage tot Brabantse gehuchtvorming. Het Nederlandse landschap 34 (2016) 22 - 30. (2016b)

2015

Leenders, K.A.H.W.. Boekweit: wat een plantennaam ons leert. Handelingen van de Koninklijke Commissie voor Toponymie en Dialectologie 87 (2015) 111 - 134. (2015k)

Leenders, K.A.H.W.. Samenvatting van Frédéric Chantinne: Van villa tot burgus: nieuwe onderzoeksvragen van uit de archeologie met betrekking tot de relatie tussen Nijvel en zijn abdij. Noordbrabants Historisch Jaarboek 32 (2015) 50 - 51. (2015h)

Leenders, K.A.H.W.. Datering zandverstuiving in Zand-Brabant. Den Haag, 2015. (Alleen op: https://www.academia.edu/14227846/Datering_zandverstuiving_i n_Zand-Brabant_Dating_of_drift_sands_in_North-Brabant_Netherlands(2015d)

Leenders, K.A.H.W.. Een overdekt stroomruggenlandschap in het noorden van de Hoeksche Waard. Den Haag, 2015. (alleen op: https://www.academia.edu/13046793/Een_overdekt_stroomruggenlandschap_in_het_noorden_van_de_Hoeksche_Waard) (2015c)

Leenders, K.A.H.W.. De grote Meierijse boerderij in 1662. Gezien door de ogen van een notaris en een ingenieur. Vitruvius 8 (2015) nr. 31, 6 - 11. (2015b)

Leenders, K.A.H.W.. Babies' babble bath. New Scientist vol 225 nr 3007 (2015) 55. (With a reply of the editor) (2015a)

2014

Leenders, K.A.H.W.. Akkers en bochten in Bergeijk en Eersel (NL). Handelingen van de Koninklijke Commissie voor Toponymie en Dialectologie 86 (2014) 153 - 184. (2014k) (http://independent.academia.edu/KAHWLeenders)

Leenders, K.A.H.W.. De Duizelse Elzenbroeken. Landschapsgeschiedenis van een beemd die akker werd. Noordbrabants Historisch Jaarboek 31 (2014) 17 - 45. (2014e)

Leenders, K.A.H.W.. Hero 100 jaar. Enkele persoonlijke herinneringen. Engelbrecht van Nassau 33 (2014) 100 - 104. (2014d)

Leenders, K.A.H.W.. Tongerlose cijnsboeken betreffende Duizel. De Rosdoek nr. 149, 4 - 15. (2014b) (tekst: http://independent.academia.edu/KAHWLeenders De cijnsboeken zelf: http://www.hskdeachtzaligheden.nl/cijnsboeken/)

Leenders, K.A.H.W.. De Driesprong. Brieven van Paulus 39 (2013 - 2014) 169 - 172. (2014a)

2013

Leenders, K.A.H.W.. De lotgevallen van de venen in Geertruidenberg - Made. De Klok 15 (2013) nr.3, 22 - 27. (2013x)

Leenders, K.A.H.W.. Amfibische cultuur. Een vierde strategie. Tijdschrift voor Waterstaatsgeschiedenis 22 (2013) 37 - 44. (2013w)

Leenders, K.A.H.W.. Akkers en bochten In Bergeijk en Eersel. 2013. (op http://independent.academia.edu/KAHWLeenders) (2013v)

Leenders, K.A.H.W.. De Grenadier is jarig! Engelbrecht van Nassau 32 (2013) 182 - 183. (2013u)

Leenders, K.A.H.W.. De Duizelse Elzenbroeken. Landschapsgeschiedenis van een beemd die akker werd. 2013. (alleen op http://independent.academia.edu/KAHWLeenders) (2013t)

Leenders, K.A.H.W.. Ontginning en bedijking van de Antwerpse Polders tot aan het beleg van Antwerpen. IN: Braem, M. (red.). Poldergrond. Bijdragen tot de geschiedenis van de Antwerpse Noorderpolders. Hoevenen-Stabroek (Koninklijke Heemkundige Kring van de Antwerpse Polder), 2013, 11 - 46. (2013i)

Leenders, K.A.H.W.. De oude toren van Oostelbeers: cultuurhistorische aspecten. Den Haag, 2013. (Alleen op: http://www.academia.edu) (2013g)

Leenders, K.A.H.W.. Nog maar een keertje: Breda was in 1212 al stad! Engelbrecht van Nassau 32 (2013) 114 - 115. (2013f)

Leenders, K.A.H.W.. Aard en wezen van de hoge heerlijkheid Wernhout. Den Doren Boom 2 (2013) nr.4, 34 - 40. (2013d)

Kappelhof. A.C.M., K.A.H.W. Leenders. In memoriam Frans Brekelmans (1917 - 2012). Engelbrecht van Nassau 32 (2013) 12 - 17. (2013c)

Leenders, K.A.H.W.. Geachte redactie. Brieven van Paulus 38 (2012-2013) 189. (Betreft: Ozon-waterfabriek Ginneken) (2013b)

Leenders, K.A.H.W.. Met Sint Juttemis. Brieven van Paulus 38 (2012-2013) 187 - 188. (2013a)

2012

Leenders, K.A.H.W.. Landgoederen langs de Bredase Turfvaart. Jaarboek de Oranjeboom 65 (2012) 168 - 227. (2012m) (pdf)

Leenders, K.A.H.W.. Wallen in Brabant. In: Baas, H., B. Groenewoudt, P. Jungerius, H. Renes (red.). Tot hier en niet verder. Historische wallen in het Nederlandse landschap. Amersfoort (RCE), 2012, 122 - 142. (2012d) (tekst)

Leenders, K.A.H.W.. 500 jaar lust en plezier. Buitens en landgoederen in Noord- Brabant. InBrabant 3 (2012) nr. 5, 48 - 63. (2012c) Tekst met annotatie (pdf, 18MB).

2011

Leenders, K.A.H.W.. Om welke gemeenten gaat het? IN: Berkvens, r. (red.), K.A.H.W. Leenders, J. Bosman, M.D. Wagemans, E. Wijnen, V. Mes, M. van Moolenbroek, E. Drenth, H. van de Laarschot, J. Schotten. Kempisch erfgoed in beeld. Een regionale erfgoedkaart voor de Kempen en A2 gemeenten: Bergeijk, Bladel, Eersel, Oirschot, Reusel - De Mierden, Waalre, Valkenswaard, Cranendonck en Heeze - Leende. Eindhoven (SRE Milieudienst), 2011. (218 p., ill., krtn., tabellen, ISBN geen) blz. 11 - 14. (2011n)

Leenders, K.A.H.W.. De basis van het landschap. IN: Berkvens, r. (red.), K.A.H.W. Leenders, J. Bosman, M.D. Wagemans, E. Wijnen, V. Mes, M. van Moolenbroek, E. Drenth, H. van de Laarschot, J. Schotten. Kempisch erfgoed in beeld. Een regionale erfgoedkaart voor de Kempen en A2 gemeenten: Bergeijk, Bladel, Eersel, Oirschot, Reusel - De Mierden, Waalre, Valkenswaard, Cranendonck en Heeze - Leende. Eindhoven (SRE Milieudienst), 2011. (218 p., ill., krtn., tabellen, ISBN geen) blz. 15 - 26. (2011m)

Leenders, K.A.H.W.. Middeleeuwse bossen in Brabant. Jaarboek voor ecologische geschiedenis (2011) 45 - 72. (2011l)

Leenders, K.A.H.W.. Vier generaties dorpen in het Brabantse zand. Noordbrabants Historisch Jaarboek 28 (2011) 10 - 29. (2011h) (summary)

Brand, R. van den, K.A.H.W. Leenders. Neerloon in de ban. Beheer en beheersproblemen van Xantens bezit in een klein dorp aan de Maas in de late Middeleeuwen. Noordbrabants Historisch Jaarboek 28 (2011) 30 - 49. (2011g) (summary)

Leenders, K.A.H.W.. Geautomatiseerde bevolkingsgadministratie. Engelbrecht van Nassau 30 (2011) 100 - 103. (2011e)

Leenders, K.A.H.W.. Late dorpsvorming in het Brabantse zand. Historisch-Geografisch Tijdschrift 29 (2011) 73 - 80. (2011b)

Leenders, K.A.H.W.. Ai, die grens toch! In Brabant 2 (2011) nr.2, 74. (2011a)

2010

Leenders, K.A.H.W., W.B.P.M. Lases, A.M.J. de Kraker. De verdieping van een artikel over de Westerschelde. Discussiedossier. Tijdschrift voor Waterstaats-geschiedenis 19 (2010) 67 - 77. (2010j)

Bastiaens, J., P. van den Bremt., O. Brinkkemper, E. Cosyns, K. Deforce, L. de Keersmaeker, M.J. Kooistra, K.A.H.W. Leenders, R. van Loon, H. Ludwig, N.C.M. (B) Maes, K. vander Mijnsbrugge, G. Tack, H. Vera, A. Zwaenepoel. Eikenerfgoed in Nederland en Vlaanderen. Eikenbossen en eikenstoven in heden, verleden en toekomst. Historisch geografisch tijdschrift 28 (2010) 115 - 139. (2010g)

Leenders, K.A.H.W.. Geachte redactie - familienamen. Brieven van Paulus 35 (2009-10) 232. (2010b)

Leenders, K.A.H.W.. Door de kracht der vloeden, of door 't toedoen van menschen, verandert of gantsch te niet gegaan. IN: Borger, G.J., Ph. Breuker, H. de Jong (red.). Van Groningen tot Zeeland. Geschiedenis van het cultuurhistorisch onderzoek naar het kustlandschap. Hilversum (Verloren), 2010. (164 blz., ill., lit., ISBN 978 90 8704 164 9), 104 -122. (2010a)

2009

Leenders, K.A.H.W.. De Bredase Cultuurhistorische Landschapsinventarisatie. Jaarboek De Oranjeboom 62 (2009) 218 - 249. (2009w)

Leenders, K.A.H.W.. De basis van het landschap. Gorisse, C.. Oosterhout, niet van gisteren. De geschiedenis van een vitale en veerkrachtige stad van de oude steentijd tot 2009. Oosterhout (Signifikant), 2009, 22 - 28. (2009n)

Leenders, K.A.H.W., met bijdragen van N. Dijk, H. Koopmanschap, L. Toorians. Landschap, ontginning en bewoning 500 - 1568. Gorisse, C.. Oosterhout, niet van gisteren. De geschiedenis van een vitale en veerkrachtige stad van de oude steentijd tot 2009. Oosterhout (Signifikant), 2009, 53 - 89. (2009o)

Leenders, K.A.H.W., met bijdrage van N. Dijk. Economie en bevolking in de Middeleeuwen. Gorisse, C.. Oosterhout, niet van gisteren. De geschiedenis van een vitale en veerkrachtige stad van de oude steentijd tot 2009. Oosterhout (Signifikant), 2009, 90 - 103. (2009p)

Leenders, K.A.H.W., L. Toorians. Samenvatting. Gorisse, C.. Oosterhout, niet van gisteren. De geschiedenis van een vitale en veerkrachtige stad van de oude steentijd tot 2009. Oosterhout (Signifikant), 2009, 154 - 155. (2009q)

Leenders, K.A.H.W.. Het landschap 1568 - 1780. Gorisse, C.. Oosterhout, niet van gisteren. De geschiedenis van een vitale en veerkrachtige stad van de oude steentijd tot 2009. Oosterhout (Signifikant), 2009, 158 - 175. (2009r)

Leenders, K.A.H.W.. Het landschap 1780 - 1940. Gorisse, C.. Oosterhout, niet van gisteren. De geschiedenis van een vitale en veerkrachtige stad van de oude steentijd tot 2009. Oosterhout (Signifikant), 2009, 278 - 287. (2009s)

Leenders, K.A.H.W.. Het landschap 1940 - 2009. Gorisse, C.. Oosterhout, niet van gisteren. De geschiedenis van een vitale en veerkrachtige stad van de oude steentijd tot 2009. Oosterhout (Signifikant), 2009, 472 - 475. (2009t)

Leenders, K.A.H.W.. Knipsel: molen een Duitse vondst II. Brieven van Paulus 35 (2009) 45 - 46. (2009l)

Leenders, K.A.H.W.. Tienden, cijnzen, pachten. Engelbrecht van Nassau 28 (2009) 127 - 129. (2009k)

Leenders, K.A.H.W.. Straatnamen in de Hartel (deel 3). Engelbrecht van Nassau 28 (2009) 121 - 122. (2009j)

Leenders, K.A.H.W.. Van de Wolvenput naar de Ellendige Berk. Het landschap van de Kempische wildernis 1200 - 2000. Post Factum. Jaarboek voor geschiedenis en volkskunde 1 (2009) 246 - 266. (2009g)

Leenders, K.A.H.W.. Water world. New Scientist Vol 202 no 2713 (20 juni 2009) 61. (2009f)

Leenders, K.A.H.W.. 'Die inundacie ende inbreck van onsen Grooten Waert'. De verdrinking van de Grote Waard. IN: Wikaart e.a.. 'Nijet dan water ende wolcken'. De onderzoekscommissie naar de aanwassen in de Verdronken Waard (1521-1523). Tilburg (Stichting Zuidelijk Historisch Contact), 2009, 64 - 71. (2009e)

Leenders, K.A.H.W.. 'Zoe lanck ende breedt alst oijt hadde geweest bij staende lande'. Het landschap van de Grote Waard vóór 1421. IN: Wikaart e.a.. 'Nijet dan water ende wolcken'. De onderzoekscommissie naar de aanwassen in de Verdronken Waard (1521-1523). Tilburg (Stichting Zuidelijk Historisch Contact), 2009, 32 - 43. (2009d)

Leenders, K.A.H.W.. Van molendimun ventale tot De Korenbloem. Een stukje algemene molengeschiedenis. IN: Jansen, A.W.. Bergmolen De Korenbloem Ulvenhout 100 jaar. Ulvenhout (Stichting Molen De Korenbloem), 2009, 9 - 16. (2009b)

Leenders, K.A.H.W.. Atlas van Ferraris. Eerste topografische kaart van Zuidelijke Nederlanden opnieuw uitgegeven. Brieven van Paulus 34 (2008-9) 227 - 228. (2009a)

2008

Leenders, K.A.H.W.. De Emerweg. Engelbrecht van Nassau 27 (2008-9) 59 - 70. (2008f)

Blerck, H. van, H. Harsema (red.). Canon van het Nederlandse landschap. Wageningen (Blauwdruk), 2008. (147 blz, ill., ISBN 978 90 75271 30 0) (Hierin bijdragen van K.A.H.W. Leenders: 41, West- of Hollaardsdijk bij Goudswaard, Hoeksche Waard; 51, Olland bij Sint Oedenrode; 52, Plantage Mastbos, Breda; 53, Koning Willem III hoeve, Helenaveen; 55, Grote Beerse bij Westelbeers.) (2008e)

Leenders, K.A.H.W.. Veranderingen in de Zuid-Hollandse bevolkingsstructuur. Demo-Signaal 2008 nr 4. (2008b)

Leenders, K.A.H.W.. Hoog en Laag in de Baronie: Laag. Voordracht op het Meertensinstituut, 25 januari 2008, zie: http://www.naamkunde.net/images/pdf/Leenders%20250108%20volledige%20tekst.pdf (2008a)

2007

Leenders, K.A.H.W.. Nispen en het dal van de Roosendaalse Beek. Jaarboek Heemkundekring De heerlijkheid Nispen (2007) 16 - 45.

Leenders, K.A.H.W.. Meester Arnoud en het stenen monster. Jaarboek De Oranjeboom 60 (2007) 197 þ 210. (2007r)

Leenders, K.A.H.W., R. Berkvens. Oude Brabantse Akkers met een focus op de omgeving van Breda. IN: Doesburg, J. van, M. de Boer, J. Deeben, B.J. Groenewoudt, T. de Groot. Essen in zicht. Essen en plaggendekken in Nederland: onderzoek en beleid. Amersfoort (RACM), 2007. (Nederlandse Archeologische Rapporten 34, 192 blz., ill., ISBN 978 90 5799 116 5) blz. 161 - 192. (2007q)

De Mopperkabouter (Leenders, K.A.H.W.). Het wordt stil in Nederland. Ruim Baan 9 (2007) 30. (2007p)

Leenders, K.A.H.W.. Nieuwe woorden: ventiel. Ruim Baan 9 (2007) 11. (2007o)

Leenders, K.A.H.W.. Het landschap van westelijk Noord-Brabant in de eeuw van Adan. IN: Storms, M.. Drie generaties Adan. west-Brabantse landmeters in de 16e en 19e eeuw. 't Goy-Houtern (HES & De Graaf), 2007, 9 - 12. (2007m)

Leenders, K.A.H.W.. Hoe diep is Holland gezonken? IN: Beenakker, J.J.J.M., F.H. Horsten, A.M.J. de Kraker, H. Renes (red.). Landschap in ruimte en tijd. Amsterdam (Aksant), 2007, 234, 235, 241 -251. (2007l) Summary

Leenders, K.A.H.W.. Lost villages - the Dutch way. De dynamiek van land en water en de verdronken oorden in westelijk Noord-Brabant. Tijdschrift voor Waterstaatsgeschiedenis 16 (2007) 2 - 10. (2007k)

De Mopperkabouter (Leenders, K.A.H.W..) Wee je gebeente! Ruim Baan 9 (2007) nr. 3, 26. (2007h)

Leenders, K.A.H.W.. Het middeleeuwse zoutwinningsproces. IN: Kraker, A.M.J de, G.J. Borger (red.). Veen - Vis - Zout. Landschappelijke dynamiek in de zuidwestelijke delta van de Lage Landen. Amsterdam (Inst. voor geo- en bioarcheologie VUA), 2007, 113 - 129. (2007f)

De Mopperkabouter (Leenders, K.A.H.W..) Professioneel. Ruim Baan 9 (2007) nr.2, 9. (2007e)

Leenders, K.A.H.W.. Woonplaatsenkaart 2006. Ruim Baan 9 (2007) nr.2, 9. (2007d)

Leenders, K.A.H.W.. 2007: Jaar van de molens in Nederland. Ruim Baan 9 (2007) nr.2, 4. (2007c)

De Mopperkabouter (Leenders, K.A.H.W.). Eigen rat eerst! Ruim Baan 9 (2007) nr. 1, 26. (2007b)

Leenders, K.A.H.W.. Vernieuwing van de geografische Informatie Systemen. Ruim Baan 9 (2007) nr. 1, 17. (2007a)

2006

Leenders, K.A.H.W.. Historisch-geografische context. IN: Kranendonk, P., P. van der Kroft, J.J. Lanzing, B. Meijlink (red.). Witte vlekken ingekleurd. Archeologie in het trac‚ van de HSL-Zuid. Amersfoort (ROB), 2006. Rapportage Archeologische Monumentenzorg 113 = ErfgoedStudies Breda 3. (2 delen, 827 blz., ill., krtn., lit.ovz., ISBN 90 5799 080 6), blz. 165 - 185. (2006p)

Leenders, K.A.H.W.. Mijn tweede ik: De toekomst van het verleden. Ruim Baan 9 (2006), nr. 3, 18 - 19. (2006o) [tekst]

De Mopperkabouter (Leenders, K.A.H.W.). In de Winkel van Sinkel is alles te koop. Ruim Baan 9 (2006) nr. 3, 26. (2006n)

Leenders, K.A.H.W.. Bijlage 1 De Excursiegids (Fase I). IN: Kluiving, S.J., N. Brand, G.J. Borger (red.). De West-Brabantse Delta: een Verdronken Landschap Vormgegeven. Amsterdam (VUA), 2006. (Geoarchaeological and Bioarchaeological Studies, Volume 7). (209 blz., afb., krtn., ISBN 90 77456 07 4), blz. 161 - 180. (2006m)

Kraker, A.M.J. de, K.A.H.W. Leenders. De historisch-geografische ontwikkeling van het westelijk deel van Noord-Brabant verbeeld in vlakken. IN: Kluiving, S.J., N. Brand, G.J. Borger (red.). De West-Brabantse Delta: een Verdronken Landschap Vormgegeven. Amsterdam (VUA), 2006. (Geoarchaeological and Bioarchaeological Studies, Volume 7). (209 blz., afb., krtn., ISBN 90 77456 07 4), blz. 119 - 125. (2006l)

Kluiving, S.J., G.J. Borger, A.M.J. de Kraker, K.A.H.W. Leenders. Westelijk Noord-Brabant - een land vol contrasten, een landschapsvisie. IN: Kluiving, S.J., N. Brand, G.J. Borger (red.). De West-Brabantse Delta: een Verdronken Landschap Vormgegeven. Amsterdam (VUA), 2006. (Geoarchaeological and Bioarchaeological Studies, Volume 7). (209 blz., afb., krtn., ISBN 90 77456 07 4), blz. 53 - 55. (2006k)

Leenders, K.A.H.W.. Kunt ge nog zingen? Zing dan mee! Ruim baan 9 (2006) nr. 2, 3. (2006h)

Leenders, K.A.H.W.. Recent verschenen. ARO-magazine 9 (2006) nr.1, 7. (2006g)

Leenders, K.A.H.W.. De Data atlas. ARO-magazine 9 (2006) nr.1, 7. (2006f)

De Mopperkabouter (Leenders, K.A.H.W.). Houston, we have a problem! ARO- magazine 9 (2006) nr.1, 6. (2006e)

2005

Leenders, K.A.H.W.. Welke eisen stelt de historische geografie aan de digitalisering van toponiemen? Naamkunde 36 (2005-2006) 103 - 119. (2005r)

Leenders, K.A.H.W.. Hecerna 1155 Ekeren. Jaarboek Heemkring Ekeren 23 (2005) 6 - 23. (2005p)

Leenders, K.A.H.W.. Arthur Steegh, 1946 - 2005. Historisch Geografisch Tijdschrift 23 (2005) 81 - 83. (2005o)

Leenders, K.A.H.W.. Bij Jupiter! Romeins Voorburg te kijk. ARO-magazine 8 (2005) nr. 4, 21. (2005n)

De Mopperkabouter (Leenders, K.A.H.W.). Hoog in de wolken. ARO-magazine 8 (2005) nr. 4, 7. (2005m)

Leenders, K.A.H.W.. De digitale zandweg. ARO-magazine 8 (2005) nr. 4, 3. (2005l)

De Mopperkabouter (Leenders, K.A.H.W.). Professioneel? ARO-magazine 8 (2005) nr. 3, 15. (2005k)

Leenders, K.A.H.W.. Bebouwd gebied 2000. ARO-magazine 8 (2005) nr. 2, 15 - 17. (2005j)

Leenders, K.A.H.W.. Nieuws van het automatiseringsfront. ARO-magazine 8 (2005) nr.2, 14. (2005i)

Leenders, K.A.H.W.. Großveranstaltungen. (Bericht over Siedlungsforschung 21). ARO-magazine 8 (2005) nr. 2, 7. (2005h)

De Mopperkabouter (Leenders, K.A.H.W.). i2 = -1. ARO-magazine 8 (2005) nr. 2, 5. (2005g)

Leenders, K.A.H.W.. Recensie van: Klerk, A.P. de. Het Nederlandse landschap, de dorpen in Zeeland en het water op Walcheren. Historisch-geografische en waterstaatshistorische bijdragen. Utrecht (Matrijs), 2003. Bijdragen en Mededelingen tot de Geschiedenis der Nederlanden 120 (2005) 94 - 95. (2005f)

Hermans, C.R. 1852, bewerkt door K.A.H.W. Leenders. Straatweg van Breda over den Moerdijk en Dordrecht naar 's-Gravenhage. Engelbrecht van Nassau 24 (2005) 114 - 116. Ook in ARO-magazine 8 (2005) nr. 2, 18 - 19. (2005e)

Leenders, K.A.H.W.. De Bevrijding, winter 1813 - 1814. Brieven van Paulus 30 (2005) 267 - 273. (2005d)

De Mopperkabouter (Leenders, K.A.H.W.) Intensieve menshouderij? ARO-magazine 8 (2005) 15. (2005b)

2004

Leenders, K.A.H.W.. Norbertijnen en Norbertinessen: turf en landschap. IN: Janssens, H. (red.). Norbertijner Abdij-economie en Landschap. Werkgroep Norbertijner Geschiedenis in de Nederlanden. Bijdragen van de contactdag 14. Averbode, 2004, 13 - 29. (2004aa)

Leenders, K.A.H.W.. Stadsboerderijen II. Engelbrecht van Nassau 23 (2004) 280. (2004z)

Leenders, K.A.H.W.. Even stilstaan bij de Vlaamse HSL. Historisch Geografisch Tijdschrift 22 (2004) nr.3, HGT- berichten, 4. (2004y)

De Mopperkabouter (Leenders, K.A.H.W.). Afkicken! ARO-magazine 7 (2004) nr. 4, 13. (2004x)

Leenders, K.A.H.W.. Het automatiseren van de toekomst 3. ARO-magazine 7 (2004) nr. 4, 11. (2004w)

Leenders, K.A.H.W.. Moergestel tussen 1147 en 1392. De vorming van een Brabantse heerlijkheid. Brabants Heem 56 (2004) 147 - 161. (2004v)

Leenders, K.A.H.W.. De interactie tussen mens en natuur in de strijd om land en water in het zuiden van Holland, 1200 - 1650. Holland 36 (2004) 142 - 161. (2004u)

De Mopperkabouter (Leenders, K.A.H.W.) De provinciale klusjesman. ARO-Magazine 7 (2004) nr. 3, 26. (2004t)

Holten, B., Leenders, K.A.H.W.. Opvallende laatste stand van zaken RR2020. ARO-Magazine 7 (2004) nr. 3, 25. (2004s)

Leenders, K.A.H.W.. Woonduur in Zuid-Holland. ARO-Magazine 7 (2004) nr. 3, 22 - 24. (2004r)

Leenders, K.A.H.W.. Een overzicht in vogelvlucht: het gebied tussen Maas, Demer en Schelde. IN: Verbeek, C., S. Delaruelle, J. Bungeneers. Verloren voorwerpen. Archeologisch onderzoek op het HSL-traject in de provincie Antwerpen. Antwerpen (Provinciebestuur), 2004, 259 - 264. (2004i )

Leenders, K.A.H.W.. Het historisch-geografisch kader. IN: Verbeek, C., S. Delaruelle, J. Bungeneers. Verloren voorwerpen. Archeologisch onderzoek op het HSL-traject in de provincie Antwerpen. Antwerpen (Provinciebestuur), 2004, 45 - 60. (Met toets van het Kempenmodel voor de vroeg middeleeuwse nederzettingen) (2004h)

Leenders, K.A.H.W.. Woonplaatsen geteld en gemeten. ARO-magazine 7 (2004) nr. 2, 14. (2004g)

Leenders, K.A.H.W.. North Axis, what is that? ARO-magazine 7 (2004) nr. 2, 13. (2004f)

Leenders, K.A.H.W.. De Wet van Zipf en de Zuid-Hollandse RO. ARO-magazine 7 (2004) nr. 2, 10 - 11. (2004e)

Leenders, K.A.H.W.. Water in de woestijn. De tunnels van Afghanistan. Fibula 45 (2004) nr. 2, 16 - 18. (2004d)

Leenders, K.A.H.W., C. Krebbers. Zachte waren verjaren. ARO-magazine 7 (2004) nr. 1, 14 - 17. (2004c)

De Mopperkabouter (Leenders, K.A.H.W.). Bokken op de Geitenwei. ARO-magazine 7 (2004) nr. 1, 5. (2004b)

Leenders, K.A.H.W.. The start of peat digging for salt production in the Zeeland region. IN: Lodewijckx, M. (ed.). Bruc ealles well. Archaeological essays concerning the peoples of North-West Europe in the first millennium AD. Acta Archaeologica Lovaniensia Monographiae 15. Leuven (Leuven University Press), 2004, blz. 107 - 110. (2004a) (full text)

2003

Leenders, K.A.H.W.. De Grift: van trekschuit naar provinciale weg. IN: Rijkswaterstaat directie Oost Nederland. Projectnota/MER Dijkteruglegging Lent. Achtergronddocument Cultuurhistorie en Archeologie. 15 oktober 2003: Definitief Rapport Huidige Situatie en Autonome Ontwikkeling (9M7653.09), blz. 57 – 59. (2003ad)

De Mopperkabouter (Leenders, K.A.H.W..) PC abuis. ARO-magazine 6 (2003) 19. (2003ac)

Leenders, K.A.H.W.. Russen verslaan Nederlandsche leger! ARO-magazine 6 (2003) 8. (2003z)

Leenders, K.A.H.W. Digitalisering toponiemen. Wat heb ik als historisch-geograaf nodig voor mijn onderzoek? (alleen op Internet: http://www.meer- tens.nl/books/veldnamen/leenders.html) (2003y)

Leenders, K.A.H.W.. Dankwoord (bij de Historische Prijs van Noord-Brabant 2002). Noordbrabants Historisch Jaarboek 20 (2003) 226 - 233. (2003x)

Asseldonk, M.M.P. van, K.A.H.W. Leenders. Een middeleeuwse IJzeren Rijn? De route Antwerpen - Roermond. Noordbrabants Historisch Jaarboek 20 (2003) 53 - 92. (2003r) summary

Leenders, K.A.H.W.. Barbed wire in the Low Countries' Kempen region. http://users.bart.nl/~leenders/txt/prikkel2.html. (2003q)

Leenders, K.A.H.W.. Peat in the Tidal Areas of Zeeland. The Analysis of a Source for the Knowledge of Salt Production from Submerged Netherlands. Permanent European Conference for the study of the rural landscape. Proceedings 2000. London, 2003, 85 - 92. (2003p)

Leenders, K.A.H.W.. Tegenstrooms. ARO-magazine 6 (2003) nr.3, 10 - 11. (2003o)

Leenders, K.A.H.W.. 785 Verschillende woorden. ARO-magazine 6 (2003) nr.3, 5. (2003n)

De Mopperkabouter (Leenders, K.A.H.W.). Tijdschrijven. ARO-magazine 6 (2003) nr. 2, 27. (2003m)

Leenders, K.A.H.W.. Cultuurverandering. ARO-magazine 6 (2003) nr.2, 22. (2003l)

De Mopperkabouter (K.A.H.W. Leenders) Provinciale hoendervangers. ARO-magazine 6 (2003) nr.1, 15. (2003f)

Leenders, K.A.H.W.. De Kleine Waarheid. Jan Ilsink aspirant kamerlid. ARO-magazine 6 (2003) nr.1, 12-13. (2003e)

Leenders, K.A.H.W.. Breda 750 gezien van buitenaf. Bredase geschiedenis wetenschappelijk belicht. 750 Heraut 3 (feb. 2003) 21. (2003d)

Leenders, K.A.H.W.. Inheems-romeinse potstallen. Romeinendag / Journée d'archeologie Romaine Leuven 8-2-2003. Leuven, 2003, blz. 39. (2003c) volledige tekst.

Leenders, K.A.H.W.. Raël, kind van zijn tijd? NRC 12 januari 2003, blz. 8. (2003a) volledige tekst.

2002

Leenders, K.A.H.W., D. Nijman. Onlangs verschenen. ARO-magazine 5 (2002) nr. 5, 27. (2002ze)

Leenders, K.A.H.W.. Verbooden te Rooken. ARO-magazine 5 (2002) nr. 5, 20. (2002zd)

Leenders, K.A.H.W.. Marum, een verdwenen nederzetting? Sporen op de Ferrariskaart. IN: Landschap in Archieven = Historisch Geografisch Tijdschrift 20 (2002) 3, 106 - 110. (2002zc)

Leenders, K.A.H.W.. Stad en land, polder en zand. IN: West-Brabant. Dichters tussen Zoom en Donge. Bloemlezing. Zeist (Stichting Achterland), 2002, blz. 6 - 15. (2002zb)

Leenders, K.A.H.W.. Van Mookhoek naar Koedood. De kleine kernen opgespoord. ARO-magazine 5 (2002) 14. (2002za)

De Mopperkabouter (K.A.H.W. Leenders). Nieuwe politieke mores, nieuwe begrippen. ARO-magazine 5 (2002) nr.4, 12. (2002y)

Leenders, K.A.H.W.. Het dynamische landschap van Noord-Brabant. Noordbrabants Historisch Jaarboek 19 (2002) 46 - 89. (2002q)

Leenders, K.A.H.W.. Peat in the Tidal Areas of Zeeland. The Analysis of a Source for the Knowledge of Salt Production from Submerged Netherlands. Permanent European Conference for the study of the rural landscape. Proceedings 2000. London, 2002. (CDrom only) (2002o) Full text

Leenders, K.A.H.W.. Gegiste Zuidpolder. AROmagazine 5 (2002) nr. 3, 14 - 15. (2002n)

Leenders, K.A.H.W.. Kustverdediging. AROmagazine 5 (2002) nr.3, 5. (2002m)

Cremer, R., K.A.H.W. Leenders. Wanneer moet Breda nu een verjaardag vieren? De wetenschappers houden het op 1212. 750 Heraut BN De Stem, blz. 19. (2002l)

Leenders, K.A.H.W.. Pieren in de mailbak. AROmagazine 5 (2002) nr.2, 14. (2002i)

De Mopperkabouter (Leenders, K.A.H.W.) De Vrije Kabouter. AROmagazine 5 (2002) nr.2, 10. (2002h)

Leenders, K.A.H.W.. Ook oude bomen in Noord-Brabant. Noordbrabants Historisch Nieuwsblad 16 (2002) nr.1, 10 - 14. (2002e) (volledige tekst)

Leenders, K.A.H.W.. Enquete ARO-magazine. ARO-magazine 5 (2002) nr.1, 20 - 21. (2002d)

Leenders, K.A.H.W.. Eigen ruit eerst! ARO-magazine 5 (2002) nr.1, 18 - 19 (2002c)

Leenders, K.A.H.W.. Nieuwe bevolkingsprognose. ARO-magazine 5 (2002) nr.1, 15. (2002b)

Leenders, K.A.H.W.. Juridische strijd aan de beek maakt Strijbeek 119 jaar ouder. Brieven van Paulus 27 (2002) 145. (2002a)

2001

Leenders, K.A.H.W.. De waarheid is de sigaar. AROmagazine 4 (2001) 9. (2001w)

De Mopperkabouter (Leenders, K.A.H.W.). Verandermanagament. AROmagazine 4 (2001) nr. 5, 8. (2001v)

Leenders, K.A.H.W.. Het schilderij 'Darink Delven' in het Stadhuismuseum van Zierikzee. Kroniek van het land van de zeemeermin (Schouwen-Duiveland) 26 (2001) 21 -34. (2001u)

De Mopperkabouter (Leenders, K.A.H.W.). Ons lieve geld. AROmagazine 4 (2001) nr. 4 , 3. (2001s)

Leenders, K.A.H.W.. Verkeken kansen. AROmagazine 4 (2001) nr 3, 5. (2001n)

De Mopperkabouter (Leenders, K.A.H.W.). Steentjes gooien. AROmagazine 4 (2001) nr 3, 12. (2001o)

Leenders, K.A.H.W.. De vorming van de gemeenten ten westen van de Donge. Noordbrabants Historisch Jaarboek 17-18 (2000-2001) 120 - 153. (2001j)

Leenders, K.A.H.W.. Mogelijkheden digitale hoogtegegevens. Historisch geografisch tijdschrift 19 (2001). (2001h)

Leenders, K.A.H.W.. Iets minder oude bossen bij Breda. Historisch geografisch tijdschrift 19 (2001) 11 - 18. (2001g) (Samenv/summary)

Mopperkabouter, de (Leenders, K.A.H.W.). Kamerlijke ordening. ARO-magazine 2001, nr 2., 11. (2001f)

Leenders, K.A.H.W.. Met Sint-juttemis: pas op, dat is al binnenkort! ARO-magazine 2001, nr.2, 2. (2001e) (volledige tekst)

Leenders, K.A.H.W.. Nog twee torendreven. Engelbrecht van Nassau 20 (2001) 22. (2001d)

De Mopperkabouter (Leenders, K.A.H.W.). Bos bonsen bonsen. ARO-magazine 2001, nummer 1, 9. (2001c)

Leenders, K.A.H.W.. De scholen zijn weer begonnen... ARO-magazine 2001 nummer 1, 5. (2001b)

2000

De Mopperkabouter (Leenders, K.A.H.W.). Kamelen in de Polder? ARO-magazine 2000 nummer 5, 4. (2000m) (volledige tekst)

Leenders, K.A.H.W.. De verscheidenheid van het landschap van westelijk Noord-Brabant. Jaarboek De Ghulden Roos 60 (2000) 27 - 49. (2000l) (volledige tekst)

Leenders, K.A.H.W.. Om der conynen wille. Brieven van Paulus 26 (2000) 99 - 110. Ook in: De Klepel 4 (2001) nummer 16, 21-32.(2000k) (volledige tekst)

De Mopperkabouter (K.A.H.W. Leenders). Umbenennung. Aro-magazine 2000 nummer 4, blz. 9. (volledige tekst)

Leenders, K.A.H.W.. Nog meer deining. Engelbrecht van Nassau 19 (2000) 92. (2000g) (volledige tekst; betreft aardbeving Lissabon 1755 gevoeld bij Breda; earthquake of Lisbon, 1755 felt near Breda, the Netherlands) (full text in English)

Leenders, K.A.H.W.. Concurrentie of navolging? Ruimtelijke planning in het centrum van Boxtel in de dertiende eeuw. Brabants Heem 52 (2000) 59 -70. (2000f) (volledige tekst)

Leenders, K.A.H.W.. De gedaanteveranderingen van Mark en Weerijs. Jaarverslag Waterschap Mark en Weerijs 1999. Ulvenhout, 2000, 9 - 15. (2000e)

Leenders, K.A.H.W.. Hoe zit Gastel in elkaar? (volledige tekst)(2000b)

Leenders, K.A.H.W.. Van Ellen, Palmen en Meters. Mededelingenblad Heemkundekring Jan Uten Houte Etten-Leur, nr. 25 (2000) 2 - 4. (2000a) (volledige tekst)

1999

Leenders, K.A.H.W.. Ecologische aspecten van de middeleeuwse zoutwinning in de Delta. Jaarboek voor ecologische geschiedenis (1999) 43 - 60. (1999u) (summary) (samenvatting)

Leenders, K.A.H.W.. Het landgoederenlandschap rond Breda. Jaarboek de Oranjeboom 52 (1999) 1 - 63. (1999p) Aanvulling van de beschrijving van de afbeeldingen met aueturs en vindplaats.

Leenders, K.A.H.W., P. de Schipper. Turf en Zout. BN/De Stem, verschenen in afleveringen oktober-december 1999. (1999o) Zie users.bart.nl/~leenders/turfzout.

Leenders, K.A.H.W.. Waarom provincies? AROmagazine 2 (1999) nr.6, 6. (1999n)

Leenders, K.A.H.W.. Historische geografie van Bavel. Brieven van Paulus 25 (1999) 71 - 100. (1999m)

Leenders, K.A.H.W.. In memoriam Herman Dirven: een noeste werker. (met een bibliografie). Engelbrecht van Nassau 18 (1999) 225 - 230. (1999l)

Leenders, K.A.H.W.. Steile stijlbloempjes. ARO-magazine 2 (1999) nr. 5, 1. (1999j)

De mopperkabouter (Leenders, K.A.H.W.). Berichten uit sprookjesland. ARO- magazine 2 (1999) nr. 4, 1. (1999h)

Leenders, K.A.H.W.. Heemkundige tijdschriftenparade. De oogst van het vierde kwartaal 1998. Brabants Heem 51 (1999) 26 - 29. (1999f)

Leenders, K.A.H.W.. ARO op Internet (deel 1). ARO-magazine 2 (1999) nr. 1, 5-6. ARO op Internet (deel 2). ARO-magazine 2 (1999) nr. 2, 6-7. (1999c)

1998

Leenders, K.A.H.W.. Landscape-change, rural industry and tax-policies in the eastern part of the province North-Brabant, the Netherlands (18th century). IN: Sereno, P., M.L. Sturani (eds.). Rural landscape between state and local communities in Europe. Past and present. Proceedings of the 16th session of the Standing European conference for the study of the rural landscape (Torino, 12-16 September 1994). Turijn, 1998, 131 - 140. (321 pp, ill., ISBN=88-7694-285-8) (1999m) (text)

Bijsterveld, A.J.A. en K.A.H.W. Leenders. Ten geleide bij het artikel van P.J.V. Dekkers. Noordbrabants Historisch Jaarboek 15 (1998) 8 - 12.

Leenders, K.A.H.W.. 103 Zevenbergen. IN: Koeman, C., J.C. Visser. De stadsplattegronden van Jacob van Deventer. Map 8. Nederland: Noord-Brabant en Limburg. Alphen aan den Rijn, 1992 (inleiding), 1998 (map 8). (ISBN = 90 6469 732 9). (1998j)

Leenders, K.A.H.W.. Brabantse persoonlijkheid, methodologische problemen. Brabants Heem 50 (1998) 75. (Zie ook: Scheirs, J.. Weerwoord. Brabants Heem 50 (1998) 77.) (1998i)

Leenders, K.A.H.W.. De verandering van Eerschot in de 10e tot de 19e eeuw. Historisch-Geografisch Tijdschrift 16 (1998) 89 - 93. (1998f) Summary

Leenders, K.A.H.W.. Historisch-geografische beschouwingen bij het centrum van Boxtel. Zie http://users.bart.nl/~leenders/txt/boxbin.htm (1998a)

1997

Leenders, K.A.H.W.. Landschapsgeschiedenis van het Gastels Laag. Tijdschrift voor ecologische geschiedenis 2 (1997) 2 - 10. (1997m)

Leenders, K.A.H.W.. Moeren in Noord-Vlaanderen en de Noordwesthoek: een vergelijking. Jaarboek Nyen Aenwas van Nassau (Dinteloord) 5 (1997) 10 - 19. (1997g)(Summary and map)

Leenders, K.A.H.W.. Landschap en milieu in de houdgreep van schaalvergroting. IN: Eerenbeemt, H.F.J.M. van den (red.). Geschiedenis van Noord-Brabant 1796 - 1996. Deel III: dynamiek en expansie 1945 - 1996. Amsterdam/Meppel, 1997, 91 - 97. [ISBN = 90-5352-219-0 geb.] (1997e)

Leenders, K.A.H.W.. 6250 enen en nullen op één duim. Noordbrabants Historisch Nieuwsblad 11 (1997) 8. (1997c)

Leenders, K.A.H.W.. Ashes of saltproduction from peat and seawater. Analysis of "Zel as" at Steenbergen, province North-Brabant, The Netherlands. http://users.bart.nl/~leenders/txt/zelaseng.html (1997). (1997o)

1996

Leenders, K.A.H.W.. Naar de climax van het gesloten landschap. IN: Eerenbeemt, H.F.J.M. van den (red.). Geschiedenis van Noord-Brabant, Deel I, Traditie en modernisering 1796 - 1890. Amsterdam/Meppel, 1996, blz. 142 - 151. (1996a) [ISBN 90-5352-217-4 geb.]

Leenders, K.A.H.W.. Zeven eeuwen landschapsgeschiedenis in het Gastels Laag, gemeente Oud- en Nieuw Gastel. Archeologia Mediaevalis 19 (1996) 49 - 50. (1996b)Tekst English text

Leenders, K.A.H.W.. De historische geografie van Oirschot in vogelvlucht. (gepubliceerd op dit NET) (1996) (1996c)

Leenders, K.A.H.W.. Het dynamische landschap van westelijk Noord-Brabant. IN: Syllabus lezingencyclus "Archeologie in West-Brabant" te Bergen op Zoom, mei 1996. Den Bosch, 1996.(BRG) (1996d)

Leenders, K.A.H.W.. 2000 jaar woeste gronden in de westelijke Kempen. Jaarb. prov. commissie voor geschiedenis en volkskunde 6 (1993 - 1994) 236 - 243.(1996f)

Leenders, K.A.H.W.. Landschapsgeschiedenis en ruilverkaveling. Heemschild 30 (1996) 61 - 70. (1996h)

Leenders, K.A.H.W.. Een totale landschappelijke omslag. IN: Eerenbeemt, H.F.J.M. van den (red.). Geschiedenis van Noord-Brabant, Deel II, Emancipatie en industrialisering 1890 - 1945. Amsterdam/Meppel, 1996, blz. 100 - 107. (1996k) [ISBN 90-5352-218-2 geb.]

Leenders, K.A.H.W.. Landschap en archeologie in westelijk Noord-Brabant. Brabants Heem 48 (1996) 145 - 150. (1996m)

Leenders, K.A.H.W.. Noord-Vlaanderen en de Noordwesthoek: een vergelijking. Tijdschrift voor Waterstaatsgeschiedenis 5 (1996) 67 - 73. (1996n)(Summary and map)

Leenders, K.A.H.W. Eerste aanzet voor een overzicht van de nederzettingsnamen en belangrijke toponymen van Oirschot en Best. (gepubliceerd als http://users.bart.nl/~leenders/txt/oirscnam.html) (1996o)

1995

Leenders, K.A.H.W.. Archeologische verkenning in het noorden van de provincie Antwerpen (B) en het westen van de provincie Noord-Brabant (NL). Archeologica Mediaevalis 18 (1995) 76 - 79. (1995a)

Leenders, K.A.H.W.. Historisch geografische streekbeschrijving II, Teteringse Vucht. IN: Gemeente Breda. Uitbreiding Breda NO Teteringen. Cultuurhistorische landschappelijke en stedebouwkundige inventarisatie en analyse. Breda, 1995, bijlage 4. (revisie van tekst uit 1986). (1995d)

Leenders, K.A.H.W.. Turfvaarten in Brabant, 1264 - 1743. Bijdragen Brabant 78 (1995) 21 - 31.(1995k)Summary

1994

Leenders, K.A.H.W. en C.J.M. Buiks. Het gehucht Grazen in ruimer verband. Verkenningen vanuit de historische geografie en de toponymie. IN: Jaarverslag Stichting Historisch Boerderij - onderzoek 1993, 23 - 36. Z.pl., Z.d. (Arnhem, 1994). Ook verschenen in Brieven van Paulus 19 (1994) 253 - 276. (1994b)

Leenders, K.A.H.W.. Kaartvergelijkend landschapsonderzoek betreffende Noord - Brabant 1840 - 1990. Acta Geographica Lovaniensia volume 34 (1994) 627 - 638. (1994d)

Leenders, K.A.H.W.. Nederzettingen. NRC 12 maart 1994, blz. 6 (ingezonden brief n.a.v. uitlating Noordbrabantse gedeputeerde De Geus.) (1994f)

1993

Leenders, K.A.H.W.. Vragen rond de oudste nederzettingsgeschiedenis van Wouw (Noord - Brabant). Historisch-geografisch tijdschrift 11 (1993) 9 - 13. De Vierschaar 11 (1993) nr. 3, 3 - 10. (1993a)

Leenders, K.A.H.W.. Een voormalige veenkoepel bij De Zwaluwe (Gemeente Hoge en Lage Zwaluwe, N.-Br.). Tijdschrift voor Waterstaats Geschiedenis 2 (1993) 21 - 25. Ook in: De Burt nr. 24 (1996) 4 - 11. (1993b)

Leenders, K.A.H.W.. Turfvaart: oude scheepvaart op de brabantse zandgronden. In: Barends, S. e.a. (red.). Over hagelkruisen, banpalen en pestbosjes. Historische landschapselementen in Nederland. Utrecht, 1993, blz. 82 - 83. (1993c)

Leenders, K.A.H.W.. De Molenlei. Brieven van Paulus 18 (1993) 213 - 219. (1993d).

Leenders, K.A.H.W.. Venen en moeren. Historisch - geografische benadering. In: Kraker, A.M.J. de, H. van Rooyen, M.E.E. de Smet (red.). Over den Vier Ambachten. 750 jaar Keure. 500 jaar Graaf Jansdijk. Kloosterzande, 1993, 65 - 70. (1993e)

Leenders, K.A.H.W.. Zuiddorpe en de boekweit. In: Kraker, A.M.J. de, H. van Rooyen, M.E.E. de Smet (red.). Over den Vier Ambachten. 750 jaar Keure. 500 jaar Graaf Jansdijk. Kloosterzande, 1993, 263 - 268. (1993f)

1992

Leenders, K.A.H.W.. De datering van Van Deventer's stedenkaarten. Historisch-geografisch tijdschrift 10 (1992) 62 - 67. (1992a)

Leenders, K.A.H.W.. Landschap en Milieu. In: Eerenbeemt, H.F.J.M. van den. Spanningsveld tussen traditie en vernieuwing op het Brabantse platteland in de 19e en 20e eeuw. Verslagboek van studiedag op 27 november 1992 te Bavel. Tilburg, 1992, blz. 32 - 35. (1992b)

1991

Leenders, K.A.H.W.. Historisch - geographisches Inventar "Breda-West". Kulturlandschaft. Zeitschrift für Angewandte Historische Geographie 1 (1991) 88 - 91. [Tekst van voordracht van 15 minuten voor Arbeitskreis für genetische Siedlungsforschung te Bonn, 1 maart 1991.] (1991f)

Leenders, K.A.H.W.. 't Huijs Daasdonk in de baronije van Breda 1671. Brieven van Paulus 17 (1991) 19 - 21. (1991h)

1990

Leenders, K.A.H.W., C. Verbruggen, M.v.Strijdonck. De betekenis van Zundertse veenresten voor de kennis van de holocene Westkempische en Westeuropese venen en historisch en paleo - ecologisch onderzoek. Geografisch Tijdschrift 23 (1990) 340 - 352. (1990a)

Leenders, K.A.H.W.. Leur te Loor. Engelbrecht van Nassau 9 (1990) 3 - 7. (1990b)

Leenders, K.A.H.W.. Het turfschip en de turfhandel bij Breda. In: Grosfeld, J.F.. Het Turfschip van Breda 1590 - 1990. Breda, 1990, 72 - 77. (1990d)

Leenders, K.A.H.W.. Turffietsroute. Uitgave HK Breda t.g.v. de Turfschip herdenking 1990. (1990e)

Leenders, K.A.H.W.. Brusselse sneeuwpoppen. Engelbrecht van Nassau 9 (1990) 152 - 153. (1990f)

1989

Leenders, K.A.H.W.. Sint - Lenaarts. Late komvorming in een oude nederzetting. Historisch - geografisch Tijdschrift 7 (1989) 57 - 59. (1989b)

Leenders, K.A.H.W.. 's - Heren Wildert. Het uitzicht van het landschap. Jaarb. De Oranjeboom 42 (1989) 39 - 65. (1989c)

Leenders, K.A.H.W.. Enige aspecten van pre - industriële kanalenbouw. Industriële Archeologie 9 (1989) 22 - 38. (1989d)

Leenders, K.A.H.W.. Verdwenen venen en ontbrekende archeologica. Brabants Heem 41 (1989) 123 - 137. (1989g)

1988

Leenders, K.A.H.W.. Verkenningen langs de Hollands - Brabantse grens in de omgeving van Geertruidenberg. 1200 - 1600. In: De Hollantsche Tuyn II, 66 - 74. Geertruidenberg, 1988. (1988a)

Leenders, K.A.H.W.. Het gebruik van oud kaartmateriaal; enkele voorbeelden. Brabants Heem 40 (1988) 151 - 167. (1988b)

Leenders, K.A.H.W.. Pas op voor Kultuur Eigen. Koerier (van Brabants Heem) 17 (1988) nr. 1, 14 - 16. (1988c)

1987

Leenders, K.A.H.W.. De boekweitkultuur in historisch perspektief. Geografisch Tijdschrift 21 (1987) 213 - 227. (1987a)Summary

Leenders, K.A.H.W.. De diffusie van een techniek. De vergraving van het veen in de Nederlanden. 1150 - 1950. Ts. BEVAS 56 (1987) 197 - 216. (1987b)

Leenders, K.A.H.W.. Verdwenen veen en ontbrekende archeologica. Noordbrabants Historisch Jaarboek 4 (1987) 9 - 22. (1987d)

Leenders, K.A.H.W.. Van Gemeynten en Vroonten. Jrb. De Oranjeboom 40 (1987) 44 - 78. (1987e)

Leenders, K.A.H.W.. Antwerpen en de diepte van de Schelde. Historisch - geografisch Tijdschrift 4 (1986) 82 - 83. (1987g)

Leenders, K.A.H.W.. Raamstut of Raamsdonk ? De Dongebode 12 (1986) nr. 2. (1987h)

Leenders, K.A.H.W.. Oud Antwerpen onder vuur. Historisch - geografisch Tijdschrift 5 (1987) 120. (1987i)

1986

Leenders, K.A.H.W.. Nieuwmoer. Monumenten en Landschappen 5 (1986) nr. 2, 36 - 45. Ook in Calmpthoutania 40 (1988) 1 - 19. (1986a)

Leenders, K.A.H.W.. De Antwerpse Polders in de middeleeuwen. Rotterdam Papers 5 (1986) 161 - 168. (1986b)Summary

Leenders, K.A.H.W.. Die Brabanter Torfkanäle als fossiles Verkehrssystem aus der Zeit des Spätmittelalters und der frühen Neuzeit. Siedlungsforschung 4 (1986) 103 - 125. (1986d)Text

Leenders, K.A.H.W.. 1385 Moerdijk 1985. Brabantia 35 (1986) nr. 2, 14 - 15. (1986f)

Leenders, K.A.H.W.. Ach Lieve Tijd. Acht eeuwen Breda, de Bredanaars en de Baronie. Zwolle, 1986 (Ach Lieve Tijd Breda, deel 12). (1986i)

Leenders, K.A.H.W.. Ach Lieve Tijd (deel 12 pag 290) (Aanvulling). Engelbrecht van Nassau 5 (1986) 190 - 193. (1986k)

1985

Leenders, K.A.H.W.. De Antwerpse Polder in de middeleeuwen. Ontginning, bedijking en overstromingen. Ts. BEVAS 54 (1985) 43 - 77. (1985a) Text

Leenders, K.A.H.W.. De onverdeelde hoeven van Achterbroek. Calmpthoutania 37 (1985) 100 - 111. (1985b)

Leenders, K.A.H.W.. Over de molen "Het Fortuin". Engelbrecht van Nassau 4 (1985) nr. 1, 41 - 48. (1985e)

Leenders, K.A.H.W.. Monumenten en landschappen: één zorg. Historisch - geografisch Tijdschrift 3 (1985) 22. (1985g)

Leenders, K.A.H.W.. Bewoningsgeschiedenis in de nieuwe Atlas van Nederland. Brieven van Paulus 11 (1985) nr. 56, 27 - 29. (1985i)

1984

Leenders, K.A.H.W.. Hildernisse. Geografisch Tijdschrift 18 (1984) 146 - 149. (1984a)

Leenders, K.A.H.W.. Kapittelstokje: torenmolens. Brabants Heem 36 (1984) 83. (1984b)

Leenders, K.A.H.W.. Prinsenbeek. Historisch - geografisch Tijdschrift 2 (1984) 33 - 37. (1984c)

Leenders, K.A.H.W.. De Brouwersmoeren en de Bredase Turfvaart. Engelbrecht van Nassau 3 (1984) nr. 4, 12 - 16. (1984d)

Leenders, K.A.H.W.. Korte historiek van het Antwerpse. IN: Antwerpen (excursiegids bureau regionale plannen openbaar lichaam Rijnmond). z.pl (Rotterdam), z.jr. (1983), blz. 1 - 2. (1984e)

1983

Leenders, K.A.H.W.. Romeinse wegen ten noordoosten van Antwerpen. Brabants Heem 35 (1983) 201 - 206. (1983b)

Leenders, K.A.H.W.. 't Oude Hof van Ulvenhout (2). Brieven van Paulus 8 (1983) nr. 14, 118. (1983c)

Leenders, K.A.H.W.. Oude Maten. Brieven van Paulus 8 (1983) 171 - 173, 219 - 222; 9 (1984) 91 - 93, 194 - 196. (1983d)

Leenders, K.A.H.W.. Vlasselt, een aanvulling. De Vlasselt, (1983) nr. 20, 39 - 40. (1983f)

1982

Leenders, K.A.H.W.. Land en water tussen de Bergen. Bijdrage tot de landschapsgeschiedenis van het gebied tussen Geertruidenberg en Zevenbergen. Holland 14 (1982) 149 -160. (1982a)

Leenders, K.A.H.W.. Princenhage: een dorp met twee namen. Naamkunde 14 (1982) 220 - 230. (1982b)

Leenders, K.A.H.W.. De Oude Hof van Ulvenhout. Brieven van Paulus 7 (1982) nr. 36, 106 - 111. (1982c)

Leenders, K.A.H.W.. Tienden in Ginneken. Brieven van Paulus 7 (1982) nr. 38, 223. (1982d)

Leenders, K.A.H.W.. Enkele aantekeningen over Burgst. Engelbrecht van Nassau 1 (1982) 15 - 16. (1982e)

1981

Leenders, K.A.H.W.. Kompas en kerkoriëntatie. Brabants Heem 33 (1981) 78 - 81; = Een Pleintje met Bomen, Waalre, 1981, 34 - 37. (1981a)

Leenders, K.A.H.W.. Daasdonk. Brieven van Paulus 6 (1981) 189 - 190. (1981b)

Leenders, K.A.H.W.. Woningbehoefte en woningbezetting. Stedebouw en Volkshuisvesting juli/augustus 1981, 359. (1981d)

Leenders, K.A.H.W.. Resten van 13e - 17e eeuwse veenkoloniën onder de loep. Industriële Archeologie 1 (1981) 55. (1981e)

1980

Leenders, K.A.H.W.. Nog iets over oude maten. Brabants Heem 32 (1980) 30 - 32. (1980a)

Leenders, K.A.H.W.. Het Oud Hof van Ulvenhout. Brieven van Paulus 5 (1980) nr. 27, 147. (1980b)

Leenders, K.A.H.W.. Zandpolders. Holland 12 (1980) 267 - 268. (1980d)

Leenders, K.A.H.W.. Wat overstromingsgegevens. De Vlasselt (1980) nr.9, 10 - 13. (1980e)

1979/80

Leenders, K.A.H.W.. Etten en de turf. Jaarboek De Oranjeboom 32/33 (1979 / 1980) 1 - 140. (Ook als boek: Etten - Leur, 1980 ISBN 90 70432 01 3) (1979/80a)

Leenders, K.A.H.W.. De exploitatie van moergronden bij Zevenbergen. Jaarboek De Oranjeboom 32/33 (1979/1980) 235 - 242. (1979/80b)

1979

Leenders, K.A.H.W.. De nederzettingen van Princenhage. Jaarboek Varia Historica Brabantica 8 (1979) 138 - 209; dezelfde tekst met wat meer figuren in Hage (1979) nr. 25, 3 - 79. (1979a)

Leenders, K.A.H.W.. Thornse goederen in het Markdal. Brieven van Paulus 4 (1979) nr. 23, 6 - 12. (1979e)

Leenders, K.A.H.W.. Bijdrage aan de discussie m.b.t. de landschappelijke situering van het voorgestelde rijkswegtracé ten zuiden van het Mastbos. In: "Naar een her-over-weg-ing van Rijksweg 58". (Uitgave PPR - werkgroep Leefbaar Breda, oktober 1979, A4, blz. 9 - 11). (1979f)

Leenders, K.A.H.W.. De vorming van de Rijnmondgemeenten. Volapuk 3 (1979) nr.9, 8 - 13 (met 2 kaarten en tabel). (1979g)

1978

Leenders, K.A.H.W.. Nogmaals Eeuwsels. Naamkunde 10 (1978) 193 - 197. (1978a)

Leenders, K.A.H.W.. Nederzettingsonderzoek. Brabants Heem 30 (1978) 118 - 124. (1978b)

Leenders, K.A.H.W.. Kadasterkaarten uit 1809. Brabants Heem 30 (1978) 173 - 180. (1978c)

Leenders, K.A.H.W.. De ontwikkeling van Prinsenbeek. Hage (1978) nr. 24, 3 - 15. (1978d)

Leenders, K.A.H.W.. De molens in en om het land van Breda. Deel II. Jaarboek de Oranjeboom 31 (1978) 94 - 123. (1978e)

Janssen, P., K.A.H.W.Leenders, A. en M. Rypaert, H.Schmidt en P.Tissot. Feyenoord. Industri‰le Archeologie = Janus 12. 1e.dr: Eindhoven,1978 (blz. 93 - 106 en 129 - 137); 2e dr: Gorinchem,1981 (blz. 101 - 114, 132 - 140 en 145 - 147). (1978f)

Leenders, K.A.H.W.. De molens van Ginneken en Bavel. In: Korenmolen De Hoop (uitgave Heemkundekring Paulus van Daasdonk, 13 mei 1978, blz. 4 - 21). (1978g)

Leenders, K.A.H.W.. Radstempels. Brabants Heem 30 (1978) 105. (1978h)

Leenders, K.A.H.W.. Jacht op oudste windmolen. Brabants Heem 30 (1978) 105 - 106. (1978i)

Leenders, K.A.H.W.. Windmolens in het land van Breda. Brabants Heem 30 (1978) 181 - 182. (1978j)

Leenders, K.A.H.W.. Toponiemen - onderzoek ... ook in Klundert ? De Overdraght, december 1978, 10 - 11. (1978l)

Leenders, K.A.H.W.. Iets over de geschiedenis van "Princenhage - West II". Hage (1978) nr. 24, 51 - 59. (1978m)

1977

Leenders, K.A.H.W.. Gageldonk. Hage (1977) nr. 21, 3 - 84. (1977a)

Leenders, K.A.H.W.. Het oudste leenboek van Brabant. Brabants Heem 29 (1977) 10 - 13. (1977b)

Leenders, K.A.H.W.. Lengtematen en oppervlaktematen in Princenhage tot 1800. Hage (1977) nr. 20, 86 - 100. (1977c)

Leenders, K.A.H.W.. Oppassen met molendateringen. Brabants Heem 29 (1977) 166 - 167. (1977d)

Leenders, K.A.H.W.. Even een lichtdrukje bestellen I en II. Volapuk (1977) nrs. 5 en 6. (1977e)

Leenders, K.A.H.W., m.m.v. J. Molemans, H. Dirven en G. Dirven. Toponymie van Princenhage (ca. 1198 - 1521). Concept, niet gepubliceerd). (1977 f)

1976

Leenders, K.A.H.W.. Zeven eeuwen molens in Princenhage. Deel I: vanaf de 14e eeuw tot en met de 18e eeuw. Hage (1976) nr. 16, 5 - 42. (1976a)

Leenders, K.A.H.W.. Vermenging en verwisseling van Bredase en Brabantse leengoederen in en om het land van Breda tijdens het hertogelijk bewind, 1326 - 1339. Jaarboek De Oranjeboom 29 (1976) 47 - 55. (1976b)

Leenders, K.A.H.W.. De molens in en om het land van Breda, I. Jaarboek De Oranjeboom 29 (1976) 107 - 146. (1976c)

Dirven, H. en Leenders, K.A.H.W.. De grenzen van de vroegere gemeente Princenhage. Hage (1976) nr. 17, 5 - 20. (1976d)

Leenders, K.A.H.W.. Denen of zwanen te Breda. Brabants Heem 28 (1976) 68 - 69. (1976e)

Leenders, K.A.H.W.. Waarneming groene straal. Zenith 3 (1976) 317. (1976f)

Leenders, K.A.H.W.. Enkele gedachten bij de oprichting van een Heemkundige Kring. (naar aanleiding van oprichten HK Gilze - Rijen). (1976g)

1975

Leenders, K.A.H.W.. Het landschap in de Haagse Beemden - oost. Hage (1975) nr. 13, 52 - 79. (1975a)

Leenders, K.A.H.W.. De oude Oude Bunder. Brabants Heem 27 (1975) 27 - 28. (1975b)

Leenders, K.A.H.W.. Dood en verderf ofte de ontdekking van Amerika. Chaos 7 (1975) 3. (1975c)

1974

Leenders, K.A.H.W.. De Haagse Beemden in ruimer verband. Hage (1974) nr. 10, 52 - 62. (1974a)

Leenders, K.A.H.W.. De rivier de Mark tussen Breda en Hazeldonk. Hage (1974) nr. 12, 5 - 62. (1974b)

Leenders, K.A.H.W.. Nieuw licht op Terheijden's historie. Jaarboek Oranjeboom 27 (1974) 1 - 31. (1974c)

Leenders, K.A.H.W.. Mystery solved. New Scientist vol. 61 (1974) 365 (7 febr.). (1974d)

1973

Leenders, K.A.H.W.. Hillen langs de Mark in Prinsenbeek. Hage (1973) nr. 7, 51 - 53. (1973a)

Leenders, K.A.H.W.. Burgst. Hage (1973) nr. 9, 4 - 34. (met een bijdrage van T. Hoekstra). (1973b)

Dirven, H. en Leenders, K.A.H.W.. De gemeentegrens van Rijsbergen en Princenhage (nu Breda) òf De Limiete tussche Haeghe en Rijsberghen. Hage (1973) nr. 8, 4 - 39. (1973c)

Leenders, K.A.H.W.. Gageldonk. Fibula 14 (1973) 22 - 23. (1973d)

Leenders, K.A.H.W.. Mijmeringen bij een kongres. Chaos (1973). (1973e)

1972

Leenders, K.A.H.W.. De Keihoef. Hage (1972) nr. 6, 12 - 43. (1972a)

Leenders, K.A.H.W.. Het Goed van Campe en zijn betekenis voor het onderzoek van Hage - Hertog. Hage (1972) nr. 5, 40 - 50. (1972b)

Leenders, K.A.H.W.. Romeinen en Fransen gingen de E-10 voor. Dagblad De Stem 17 januari 1972 (hele bladzijde in speciaal E - 10 nummer). (1972d)

1971

Leenders, K.A.H.W.. Gemene gronden in de Hage. Hage (1971) nr. 3, 4 - 45. (1971a)

Leenders, K.A.H.W.. De historie van Princenhage in vogelvlucht. Hage (1971) nr. 1, 15 - 27. (1971b)

Leenders, K.A.H.W.. Het Heksenwiel. Hage (1971) nr. 1, 28 - 30. (1971c)

Leenders, K.A.H.W.. Hage - Nassau en Hage - Hertog. Hage (1971) nr. 1, 31 - 51. (1971d)

Leenders, K.A.H.W.. De nieuwe E10. Hage (1971) nr. 1, 59 - 61. (1971e)

Leenders, K.A.H.W.. Cijnsen en renten. Hage (1971) nr. 2, 49 - 53. (1971f)

Leenders, K.A.H.W.. Het verkeersplein op de Aard. Hage (1971) nr. 3, 47 - 56. (1971g)

Leenders, K.A.H.W.. Schets en stand van het onderzoek "Lokalisatie van Hage - Hertog". (Afzonderlijke publikatie Werkgroep Haagse Beemden, 1971, stencil, folio, 10 blz.). (1971h)

Leenders, K.A.H.W.. Muntsoortevolutie omstreeks 1300 AD. (Afzonderlijke publikatie Werkgroep Haagse Beemden, 1971, stencil, folio, 3 blz.). (1971i)

Leenders, K.A.H.W.. Een goede kaart van Princenhage uit de 17e eeuw. (Afzonderlijke publikatie Werkgroep Haagse Beemden,1971, stencil, folio, 8 blz.). (1971j)

1970

Leenders, K.A.H.W.. N.J.B.G. en de stadsuitbreiding van Breda. Fibula 11 (1970) 34 - 36. (1970a)

Leenders, K.A.H.W.. Lokale geschiedenis en verstedelijking. De Jonge Onderzoekers (1970) nr. 4, 48 - 52. (1970b)

Leenders, K.A.H.W.. Spelen met lenzen, of: hoe vind ik de sterrenkijker uit. Hobbybulletin 22 (1970) 326 - 328. (1970c)

Leenders, K.A.H.W.. Astronomisch Nieuws. Hobbybulletin 22 (1970) 404 - 405. (1970d)

Leenders, K.A.H.W.. 9 mei, een Mercurius - overgang. Hobbybulletin 22 (1970) 512 - 513. (1970e)

Leenders, K.A.H.W.. Zelf sterren fotograferen. Hobbybulletin 22 (1970) 514 - 515. (1970f)

Leenders, K.A.H.W.. Verkenning in het centrum van de Melkweg. Hobbybulletin 23 (1970) 85 - 88. (1970g)

Leenders, K.A.H.W.. Presentatie van de Werkgroep Haagse Beemden "nieuwe stijl". Berichten Werkgroep Haagse Beemden (1970) nr. 1. (1970h)

Leenders, K.A.H.W.. Nieuws uit de werkgroep. Berichten Werkgroep Haagse Beemden (1970) nrs. 2, 3, 4, 5 en 6. (1970i)

Leenders, K.A.H.W.. Een eerste verkenning van Princenhage. Berichten Werkgroep Haagse Beemden (1970) nr. 2, 3 - 8. 1970 vervolg (1970j)

Leenders, K.A.H.W.. Het ontstaan van het landschap van Princenhage. Berichten Werkgroep Haagse Beemden (1970) nr. 3, 3 - 11. (1970k)

Leenders, K.A.H.W.. Inventaris Potentiële Archeologische Objekten. (Afzonderlijke uitgaven Werkgroep Haagse Beemden, 1970, A4, 9 blz.). (1970l)

Leenders, K.A.H.W.. Ontwerp - voorstel toekomstige officiële naamgeving in de Haagse Beemden - oost. (Afzonderlijke uitgave Werk groep Haagse Beemden, 1970, A4, 8 blz.). (1970m)

1969

Leenders, K.A.H.W.. Met z'n allen naar de Maan. Fibula 10 (1969) 29 - 31. (1969a)

Leenders, K.A.H.W.. De Singeltjes van Burgst. Fibula 10 (1969) 66 - 73. (1969b)

Leenders, K.A.H.W.. Astronomisch Nieuws. Hobbybulletin 21 (1969) 371 - 373; 420 - 421; 443 - 444; 489 - 491; 541 - 543; 22 (1969) 68 - 69; 114 - 115; 180 - 182; 226 - 227; 268 - 271. (1969c)

Leenders, K.A.H.W.. Van Allengordels. Hobbybulletin 21 (1969) 421 - 423. (1969d)

Leenders, K.A.H.W.. Spektraallijnen in het radiospektrum. Hobbybulletin 21 (1969) 442 - 443. (1969e)

Leenders, K.A.H.W.. De Maan en haar baan. Hobbybulletin 22 (1969) 10 - 13. (1969f)

Leenders, K.A.H.W.. Werkgroep Haagse Beemden. Protest 1 (1969) 17 - 19. (uitgave van de Geschiedenis Vereniging Brunisheim, afd. Breda van de NJBG). (1969g)

Leenders, K.A.H.W.. Een nieuw hart voor Breda. In: Het Breda Boek, uitgave Creatie Breda, 1969. (1960h)

Leenders, K.A.H.W.. De Singeltjes van Burgst (2e versie). Berichten Werkgroep Haagse Beemden (1969) nr. 1, 1 - 11. (1969i)

Leenders, K.A.H.W.. Tweemaandelijks verslag. Berichten Werkgroep Haagse Beemden (1969) nrs. 2, 3, 4, 5, 6 en 7. (1969j)

Leenders, K.A.H.W.. De Cingeltjes van Burgst. De Klepel (1969) nr. 46, 7 - 10. (1969k)

Leenders, K.A.H.W.. Kort verslag van de Werkgroep Haagse Beemden over 1968. In: Jaarverslag 1968 Geschiedenis Vereniging Brunisheim, blz. 5. (1969l)

Leenders, K.A.H.W.. Korte historie van het oostelijk deel van de Haagse Beemden. (Gestencilde afzonderlijke uitgave Werkgroep Haagse Beemden, 1969, 3 blz.). (1969m)

Leenders, K.A.H.W.. De bouw van Huize Burgst. Berichten Werkgroep Haagse Beemden (1969) nr. 6, bijlage 1. (1969n)

Leenders, K.A.H.W.. Tiendrechten in de Haagse Beemden. Berichten Werkgroep Haagse Beemden (1969) nr. 6. (1969o)

Leenders, K.A.H.W.. Enkele stukken uit het archief der heerlijkheid Burgst. Berichten Werkgroep Haagse Beemden (1969), nr. 6, bijlage 2. (1969p)

Leenders, K.A.H.W.. Hambroek. Berichten Werkgroep Haagse Beemden (1969), nr. 6, bijlage 3. (1969q)

Leenders, K.A.H.W.. Burgst - Singeltjes. Berichten Werkgroep Haagse Beemden (1969) nr. 7. (1969r)

Leenders, K.A.H.W.. Ter introduktie. (afzonderlijke uitgave Werkgroep Haagse Beemden bij excursie dec. 1969, A4, 2 blz.). (1969s)

1968

Leenders, K.A.H.W.. Mark of A. Brabants Heem 20 (1968) 41 - 42. (1968a)

Leenders, K.A.H.W.. De geologische geschiedenis van Brabant. Fibula 9 (1968) 29 - 32; 49 - 51. (1968b)

Leenders, K.A.H.W.. Bodemkundige onderzoeken in de Haagse Beemden en hun consequenties -slot- . Fibula 9 (1968) 70 - 72. (1968c)

Leenders, K.A.H.W.. Tweemaandelijks verslag. Berichten Werkgroep Haagse Beemden (1968) nrs. 1, 2, 3, 4, 6 en 8. (1968d)

Leenders, K.A.H.W.. De Singeltjes van Burgst (1e versie). Berichten Werkgroep Haagse Beemden (1968) nr. 5, 1-6. (1968e)

Leenders, K.A.H.W.. Een tussentijds overzicht van de bodemverkenningen op Gageldonk. Berichten Werkgroep Haagse Beemden (1968) nr. 7, 1 - 2. (1968f)

Leenders, K.A.H.W.. Ter introduktie. Berichten Werkgroep Haagse Beemden (1968) nr. 7, bijlage. (1968g)

1967

Leenders, K.A.H.W.. Haagse Beemden. Fibula 8 (1967) 56 - 57. (1967a)

Leenders, K.A.H.W.. Kasteel De Emer. Fibula 8 (1967) 79 - 83. (1967b)

Leenders, K.A.H.W.. Ter kennismaking. Berichten Werkgroep Haagse Beemden (1967) nr.1, 0. (1967c)

Leenders, K.A.H.W.. Het kasteel De Emer. Berichten Werkgroep Haagse Beemden (1967) nr.1, 1-8. (1967d)

Leenders, K.A.H.W.. Oud Hout. Berichten Werkgroep Haagse Beemden (1967) nr.2, 1 -14. (1967e)

Leenders, K.A.H.W.. Tweemaandelijks verslag. Berichten Werkgroep Haagse Beemden (1967) nrs. 3 en 4. (1967f)

1964

Leenders, K.A.H.W.. Het Nieuw-jaar-feest. Saga 1 (1964) nr.1. (1964a)

Leenders, K.A.H.W.. Het huis "Duysent Vreesen" (Nieuwe Huizen 25, Breda). Saga 1 (1964) nr.3. (1964b)

Leenders, K.A.H.W.. De Rijksdaalder. Saga 1 (1964) nr.3. (1964c)

1963

Leenders, K.A.H.W.. Het Gele Boekje. (Ongetitelde ongedateerde uitgave van de afdeling Breda van de NJBG, met van de hand van Leenders, K.A.H.W.. 1) Inleiding; 2) Het Huis van Brecht; 3) Geschiedenis van het pand Visserstraat 31). (1963a)

RAPPORTEN / REPORTS

2024

Leenders, K.A.H.W., A.M.J. de Kraker. Verslag. Revisie van: Atlas van Nederland in het holoceen. Landschap en bewoning vanaf de laatste ijstijd tot nu, editie 2013. Zeeland, Noord-Brabant en Zuid-Holland bezuiden de Romeins-Middeleeuwse Maas. Den Haag, 2024. (2024c)

2022

Kerkhof, P.A., K.A.H.W. Leenders. Galgen in Brabant. Inventarisatie 4 juli 2022. Den Haag, 2022. (2022e) ( download.)

Leenders, K.A.H.W.. Bomen op dijken. Inventarisatie van de Noord-Brabantse Noordwesthoek omstreeks 1840. Den Haag, 2022. (2022d) ( download.)

2020

Leenders, K.A.H.W.. Scheldepolders tussen Zandvliet en de haven van Bergen op Zoom. Verkenning. Den Haag, 2020. (2020i) ( download.)

Leenders, K.A.H.W.. Project cultuurhistorische waardenkaart Deurne. Verkenning omvang van De Peel Den Haag, 2020. (2020k) ( download.)

2019

Leenders, K.A.H.W.. De Hel van Netersel. Cultuurhistorisch onderzoek naar de kasseiwegen in Netersel. Den Haag, 2019. (2019a)

2017

Leenders, K.A.H.W.. Historisch geografische verkenning van het fietspadenplan. Den Haag, 2017. (2017h) (5 blz., Waalre)

2016

Leenders, K.A.H.W.. Nieuwenhuis. Historisch geografische beschrijving. (Reeptiend 50, Breda). Den Haag, 2016. (65p., ill., krtn., litopg.) (2016e)

2011

Leenders, K.A.H.W.. Historisch-landschappelijke verkenning omgeving ‘t Hoogzaal (gemeente Zundert). Den Haag, 2011. (2011k)

Leenders, K.A.H.W.. Vrede Oord (gemeente Zundert) Veen, turf en landgoed. Den Haag, 2011. (62 blz, eigen uitgave) Download 8MB

Leenders, K.A.H.W.. Historische reconstructie van het landschap rond het Vlaams en Nederlands Natuurreservaat De Maatjes. Den Haag, 2011. (3 delen, 81 blz., eigen uitgave) (2011d) Download 33MB

2010

Doesburg, J., J.W. de Kort, K.A.H.W. Leenders. Zoeken naar de Antelse watermolen. Amersfoort (RCE), 2010. (Rapportage Archeologische Monumentenzorg 186) (76 p., ill, litovz., ISBN 978 90 5799 168 4) (2010i)

2009

Leenders, K.A.H.W. Abten en geuzen. Historisch-geografisch onderzoek Kerkdreef en omgeving in Chaam (gemeente Alphen - Chaam). Den Haag, 2009 (2 + 37 blz., eigen uitg.) (2009i)

Leenders K.A.H.W. Landschapsgeschiedenis van de Hooge Heide tussen Rosmalen en Nuland. Den Haag, 2009. (eigen uitgave, 2+22 blz.). (2009h)

2008

Jungerius, P. (red.) Oude bossen en wallen in Het Groene Woud. Verslag van een verkenning, najaar 2008. Ede (Stichting Geomorfologie & Landschap), 2008. (met onderdelen 'Cultuurhistorie' van K.A.H.W. Leenders) (2008g)

2007

Leenders, K.A.H.W.. Historisch geografische aspecten van de kom van Gastel. (Gemeente Halderberge, Noord-Brabant). Den Haag, 2007. (rapport voor RAAP) (2007j)

Leenders, K.A.H.W.. Waar stond de Antselse watermolen? (Gemeente Boxtel, Noord- Brabant). Den Haag, 2007. (rapport voor gemeente Boxtel) (2007i)

2006

Kortlang, F.P., K.A.H.W. Leenders. Bureauonderzoek en advies archeologie plangebied Breda Balrouw - Kapelaansakker te Hoeven gemeente Halderberge. Eindhoven (ArchAeo), 2006. (16 blz, ill., krtn., lit., ArchAeo rapport 0609). (2006j)

Kortlang, F.P., K.A.H.W.Leenders. Gemeente Boxtel. Een cultuurhistorische en archeologische waardestelling van Bolle Akkers en Open Akkers in het buitengebied van Boxtel en Liempde. Eindhoven (ArchAeo), 2006. (ca 100 blz., ill., krtn., tabellen, geen ISBN, ArchAeo-rapport 0607) (2006i)

Leenders, K.A.H.W.. Overdekt oudland in de noordelijke Hoekse Waard? Den Haag, 2006 (Interne notitie PZH) (2006b)

Leenders, K.A.H.W.. Cultuurhistorische landschapsinventarisatie gemeente Oosterhout, pilot Vrachelen. Den Haag, 2006. (76 blz, krtn, afb, litlst.) (2006a)

2005

Leenders, K.A.H.W.. Cultuurhistorisch onderzoek voor het landinrichtingsgebied Wintelre-Oerle (prov. Noord-Brabant). Den Haag, 2005. (2005q)

Leenders, K.A.H.W.. Cultuurhistorische aspecten van Moerdijkse Hoek en omgeving, update 2005. Den Haag, 2005 (eigen uitgave, 13 p., 2 kaarten, met een GIS-pakket.). (2005c)

2002

Leenders, K.A.H.W.. Cultuurhistorische aspecten van Moerdijkse Hoek en omgeving. (Rapport voor prov. Noord-Brabant, project Moerdijkse Hoek). (12 blz, 2 kaarten, met een GIS-pakket) (2002p)

Leenders, K.A.H.W.. Cultuurhistorisch overzicht van het landinrichtingsgebied de Hilver (gemeenten Hilvarenbeek en Oisterwijk). (2 delen: tekstboek 6+127 blz, kaartboek met 46 kaarten, GIS-pakket, eigen uitgave) Den Haag, 2002. (2002k)

Leenders, K.A.H.W..Cultuurhistorische en historisch-landschappelijke waarden op het Groot en Klein Schietveld (gemeenten Brecht, Wuustwezel, Brasschaat, Kapellen, Kalmthout). De Haag, 2002. (67 blz, eigen uitgave) (2002j)

Leenders, K.A.H.W., E. Smit. Bevolkingsprognose Zuid-Holland 2001. Den Haag (Provincie Zuid-Holland), 2002 (reeks: Bevolking en Wonen nr. 17) (volledige tekst)

Leenders, K.A.H.W.. Historisch-landschappelijke waarden in en om Wolfslaar (gemeente Breda). Den Haag, 2002. (12 blz., 1 kaart op papier, 2 kaarten als bestand. Eigen uitgave)

2001

Leenders, K.A.H.W.. Archeologische potentie van de akkers langs de Bentelloop (gemeente Oud-Turnhout, prov. Antwerpen) . Den Haag, 2001. (2001r) (rapportje voor gemeente Oud-Turnhout)

Leenders, K.A.H.W.. Historische kanttekeningen bij Oudemolensedijk 20, Oude Molen, Fijnaart, gemeente Moerdijk, provincie Noord-Brabant. Den Haag, 2001. (2001q) (rapportje voor provincie Noord-Brabant)

Leenders, K.A.H.W.. De archeologische potentie in een bouwplan bij Eigen te Oud-Turnhout. Den Haag, 2001. (2001p) (rapportje voor gemeente Oud-Turnhout)

Leenders, K.A.H.W.. Cultuurhistorische landschapsinventarisatie gemeente Breda, aangevuld met de voormalige gemeente Teteringen. Den Haag, 2001. (2001a)

1999

Leenders, K.A.H.W. Cultuur-historisch overzicht van het ruilverkavelingsgebied Baarle-Nassau. Deel 1: tekst; deel 2: kaarten. Den Haag, 1999. (eigen uitgave) (1999i)

Leenders, K.A.H.W.. Cultuur-historisch advies De Vorstakkers gemeente Boxtel. Den Haag, 1999. (1999e)

Leenders, K.A.H.W.. Twee hoeven op Bagven (Princenhage bij Breda). Historisch-geografische streekbeschrijving IX. Den Haag, 1999. (1999d)

Leenders, K.A.H.W.. Cultuurhistorisch overzicht van het landinrichtingsgebied Ulvenhout-Galder. (tekstboek 168 blz., kaartboek 40 kaarten). Den Haag, 1999. (1999b)

1998

Leenders, K.A.H.W. Cultuur-historisch overzicht van het deelgebied Schijndel van de ruilverkaveling Sint-Oedenrode. Deel 1: tekst; deel 2: kaarten. Den Haag, 1998. (1998b)

1997

Leenders, K.A.H.W.. Cultuur-historische landschapsinventarisatie gemeente Breda. Den Haag, 1997. (rapport uitgebracht aan G. v.d. Eynde, gemeente Breda)

Leenders, K.A.H.W.. Algemeen demografisch ontwikkelingsmodel, versie 7. Den Haag, 1997. (Bevolking en wonen nr.14) (1997f)

Leenders, K.A.H.W.. Cultuur-historisch overzicht van het deelgebied Liempde - Nijnsel van de ruilverkaveling Sint-Oedenrode. Den Haag, 1997. [100 pp, geïll, eigen uitgave, opl=9]. (1997d)

Leenders, K.A.H.W.. Cultuur-historisch overzicht van het deelgebied Zijtaart-Vressel van de Ruilverkaveling Sint-Oedenrode. Revisie januari 1997. Den Haag, 1997. (eigen uitgave, oplage 9). (1997a)

1995

Leenders, K.A.H.W.. Cultuur-historische landschapsinventarisatie gemeente Breda. Den Haag, 1995. (rapport uitgebracht aan G. v.d. Eynde, gemeente Breda)

Leenders, K.A.H.W.. Historisch geografische streekbeschrijving VIII. Steenakker. Enkele aantekeningen bij de toponiemen op de Steenakker, de Huifakker en de Emerakker. {rapport voor Archeologie Breda}. (1995b)

Leenders, K.A.H.W.. Cultuur-historisch overzicht van het deelgebied Zijtaart-Vressel van de Ruilverkaveling Sint-Oedenrode. Den Haag, 1995. (eigen uitgave, oplage 9). (1995c)

1991

Leenders, K.A.H.W.. Archeologische, bouwhistorische, overige cultuurhistorische en landschappelijke waarden in het gebied Heilaar - Steenakker. Den Haag, 1991. (nota voor Milieudienst Breda, I + 34 pp, 14 krtn). (1991a)

Leenders, K.A.H.W.. Het Schijndelse cultuurlandschap. Een detailstudie. Den Haag, 1991 (eigen uitgave, 20ex, 74 blz. A4, kaarten, tabellen, lit.) (1991b)

1989

Leenders, K.A.H.W.. Algemeen Demografisch Ontwikkelingsmodel. Versie 6. Den Haag, 1989 (Reeks Bouwen en Wonen, nr.3 van Prov. Zuid - Holland). (1989f)

1987

Leenders, K.A.H.W.. Valkrust e.o. (gemeente Breda). Historisch geografische streekbeschrijving met aanbevelingen voor de toekomstige ontwikkeling. Den Haag, 1987. (rapport voor gemeente Breda). (1987c)

Leenders, K.A.H.W.. Enkele cultuur - historisch belangrijke strukturen (in het landinrichtingsgebied ten zuidoosten van Breda). Den Haag,1987. (rapport voor Buro Maas). (1987p)

Leenders, K.A.H.W.. Lovensdijk. Enkele historisch - geografische achtergronden. Den Haag,1987. (rapport voor gemeente Breda). (1987q)

1986

Leenders, K.A.H.W.. 2000 jaar kustontwikkeling van Cap Gris Nez tot Hoek van Holland. Rijswijk,1986 (Rijkswaterstaat rap.nr. NZ-N-86.19). (1986c)

1983

Leenders, K.A.H.W.. Turfvaarten. Een verkenning. Rotterdam, 1983 (A4, 111 blz., krtn, figs, niet gepubliceerd). (1983a)

1979

Leenders, K.A.H.W.. Straatnaamgeving. (Nota voor Werkgroep Haagse Beemden en Straatnaamcommissie gemeente Breda, A4, 11 blz.) (1979d)

1978

Leenders, K.A.H.W.. Steenhoven. (afzonderlijke uitgave Werkgroep Haagse Beemden, A4, 40 blz.). (1978k)

1975

Leenders, K.A.H.W. e.a.. Burgst en de Moeren. Het groene hart van de Haagse Beemden-oost. Breda, 1975. (1975d) [uitg. KNNV afd. Breda en Biota; stencil, 90blz, krtn, foto's.]

1972

Leenders, K.A.H.W.. Rapport betreffende de historische en land schappelijke aspekten van het toekomstig park "Burgst". (Afzonderlijke publikatie Werkgroep Haagse Beemden, 1972, stencil, folio, 10 blz.). (1972c)

LEZINGEN / LECTURES

2023

Leenders, K.A.H.W.. Oudenbosch en het veen. (Lezing 11 dec 2023 Oudenbosch). (2023j) (Tekst)

2020

Leenders, K.A.H.W.. Afscheid van Dr. Willem van Ham. Bergen opZoom, 2020. (2020b) (Tekst)

2014

Leenders, K.A.H.W.. Archeologie van het veen: een onontgonnen onderwerp. Lezing op RCE Amersfoort, 9 oktober 2014. (https://www.youtube.com/watch?v=5RVIGnXaaNM)

2010

Leenders, K.A.H.W.. Vier generaties dorpen in het Brabantse zand. (Lezing Reuvensdagen 2010). (2010d) (Volledige tekst)

Dr. K.A.H.W. LEENDERS

2006

Leenders, K.A.H.W.. De vorming van het graafschap Strijen. (Lezing voor gemeenteraad van Strijen te Breda, 3 maart 2006) (2006c) (Volledige tekst)

2003

Leenders, K.A.H.W.. Digitalisering toponiemen. Wat heb ik als historisch- geograaf nodig voor mijn onderzoek? (Voordracht op Meertensinstituut, 25 april 2003). (2003g) (Volledige tekst)

Leenders, K.A.H.W.. Ancient, old and new woodlands in the region NE of Antwerp. (paper on symposium "History and forest biodiversity", Leuven, 13-15 januari 2003.) (2003b) (Full text)

2001

Leenders, K.A.H.W.. Verleden en toekomst: planning in de Haagse Beemden en elders. Volledige tekst.

Leenders, K.A.H.W.. Het dynamische landschap van Noord-Brabant. (lezing Noordbrabants Museum 7 juni 2001) (2001i)

2000

Leenders, K.A.H.W.. Het Oorkondenboek Noord-Brabant-II en de gebruiker. (Lezing te Breda op studiedag "van Perkament tot Internet", 21 oktober 2000.) volledige tekst

Leenders, K.A.H.W.. Historische geografie van Oosterhout en omgeving. (Lezing te Pijnacker, voorbereid door K.Leenders, voorgedragen door A. Kappelhof, 9 augustus 2000) (2000h)

Leenders, K.A.H.W.. Middeleeuwse bewoning en bodemexploitatie vanaf 1200. (Lezing in de BRG-Serie Cultuurhistorie rond Bergen op Zoom. 25 januari en 22 maart 2000 (herhaling).) (2000c))

1999

Leenders, K.A.H.W.. Waterhuishouding zuid van Breda. Lezing te Ginneken, 5 feb 1999. (1999a)

Leenders, K.A.H.W.. Landschapsgeschiedenis Hoekse Waard. (Lezing voor KNMG afd. Zuid-Hollandse Eilanden, 27 mei 1999; volledige tekst ) (1999g)

Leenders, K.A.H.W.. Cultuurhistorie van het landschap in Chaam. (Lezing Mark en Leij, 19 nov 1999 te Chaam). (1999k)

1996

Leenders, K.A.H.W.. Princenhage. (lezing te Princenhage, 21 mei 1996.) (1996e)

1995

Leenders, K.A.H.W.. Problemen met en gedachten over de occupatiegeschiedenis in het gebied tussen Antwerpen, Turnhout, Geertruidenberg en Willemstad. (Lezing 23 feb 1995 op RU Gent). (1995e)

Leenders, K.A.H.W.. Noord - Vlaanderen en de Noordwesthoek: een vergelijking. (Lezing gehouden voor de Vereniging voor Waterstaatssgeschiedenis, Breda, 27 april 1995.) (1995f)

Leenders, K.A.H.W.. De vroegste geschiedenis van Strijen. (Lezing gehouden voor de Oudheidkundige kring van Strijen, te Strijen, 30 mei 1995.) (1995g)

Leenders, K.A.H.W.. Enkele problemen bij het onderzoek naar middeleeuws Brabant. (Lezing bij Contactgroep Middeleeuwse geschiedenis van Noord - Brabant, Den Bosch, 24 juni 1995.) (1995h)

1994

Leenders, K.A.H.W.. Landscape - change, rural industry and tax - policies in the eastern part of the province North - Brabant, the Netherlands (18th century). Lezing Permanent European conference on the rural landscape, Turijn, 12 september 1994. (1994c)Text

Leenders, K.A.H.W.. 2000 jaar woeste gronden in de westelijke Kempen. Lezing gehouden op 18 juni 1994 voor de Antwerpse Provinciale commissie voor geschiedenis en volkskunde. (1994g)

Leenders, K.A.H.W.. Kadasterkaarten als historische bron. (Lezing voor BRG/BH te Geertruidenberg, 12 november 1994, ter gelegenheid van de presentatie van het 1e deel van de Kadastrale Atlas Noord-Brabant.) (1994i)

Leenders, K.A.H.W.. (toespraakje bij de presentatie van "Het Schijndelse cultuurlandschap. Een detailstudie. Schijndel, 1994".) Schijndel, 16 november 1994. (1994j)

1992

Leenders, K.A.H.W.. De dynamiek van het landschap. Voorbeeld: het beekdal van de Kleine Aa en ruime omgeving. Lezing te Essen, 13 september 1992. (1992c)

1991

Leenders, K.A.H.W.. Nederzettingsgeschiedenis. Lezing voor Zuidelijke Landbouw Maatschappij, afd. Breda - Roosendaal te Liesbos (gem. Breda), 20 februari 1991. (1991c)

Leenders, K.A.H.W.. Kultur-Historische Inventar "Breda-West". Voordrachtje van 15 minuten voor Arbeitskreis für genetische Siedlungsforschung te Bonn, 1 maart 1991. (1991d)

Leenders, K.A.H.W.. Schets promotie - onderzoek K.A.H.W. Leenders. [Uiteenzetting bij doctoraalexamen op 23 augustus 1991, Amsterdam]. (1991g)

1990

Leenders, K.A.H.W.. Enige aspecten van het turfschip. Lezing Heemkundekring Breda, 20 februari 1990. (1990c)

1988

Leenders, K.A.H.W.. Verdwenen venen en ontbrekende archeologica. De situatie in westelijk Noord - Brabant. (Lezing 41e Heemkundige Studiedagen Brabants Heem, Boxtel, 20 mrt. 1988). (1988d)

Leenders, K.A.H.W.. De Thornse goederen in het Markdal in een ruimer kader. (Lezing Heemkundige Kring Paulus van Daasdonk, Ulvenhout, 19 september 1988). (1988f)

1987

Leenders, K.A.H.W.. Evaluatie van een 700 jaar oude grens. De deling van Breda en Bergen op Zoom, 1287. (Lezing Provinciaal Genootschap, Roosendaal, 11 dec.1986; nogmaals HK Roosendaal, sep. 1987). (1987f)

Leenders, K.A.H.W.. Die Diffusion einer Technik. Die Abgrabung des Moores in den Niederlanden. (Lezing Lauenburgische Akademie für Wissenschaften und Kultur, Mölln, 2 nov.1987). (1987k)

Leenders, K.A.H.W.. Valkrust. (lezing HK Paulus van Daasdonk, Ulvenhout, 22 nov.1987, n.a.v. rapport voor gemeente Breda over Valkrust). (1987m)

Leenders, K.A.H.W.. De bruikbaarheid van oud kaartmateriaal. (lezing Centrum voor Studie van land en volk van de Kempen, Tongerlo, 10 oktober 1987). (1987n)

Leenders, K.A.H.W.. 's - Heren Wildert. Het uitzicht van het landschap in 1287. (Lezing Markiezenhof Bergen op Zoom 26 nov.1987). (1987o)

1986

Leenders, K.A.H.W.. Er is geen moer meer te zien.(Lezing Cluverius Amsterdam, 26 feb.1986). (1986e)

1985

Leenders, K.A.H.W.. Die Brabanter Moorkanäle und ihre Bedeutung in der Kulturlandschaft. (Lezing Rendsburg, Arbeitsgemeinschaft für Genetische Siedlungsforschung). (1985c)

Leenders, K.A.H.W.. De verdwenen venen in Brabant. (Lezing te Utrecht, 8 jan.1985) (1985d)

Leenders, K.A.H.W.. Landschap en historie. (Lezing Heemkundige Kring Breda, oktober 1985). (1985h)

1980

Leenders, K.A.H.W.. De veenwinning in Westbrabant en de gevolgen hiervan op het landschap. (Voordracht op 4e Heemkundige Studiedag Brabants Heem, Etten, 1 nov. 1980). (1980c)

RECENSIES / REVIEWS

Leenders, K.A.H.W.. Recensie van: Nooijer, K. de, D. Vangheluwe, J. Biemans. Westerhoven Riethoven Borkel & Schaft in kaart. Noordbrabants Historisch Jaarboek 40 ( 2023) 180 – 181. (2023i)

Leenders, K.A.H.W.. Recensie van: Abrahamse, J.E., G. van Hooff, W. Uiterhoeve. Historische atlas van Eindhoven. Van Brabants markststadje tot centrum van de Brainport-regio. Met een bijdrage van Bernard Colenbrander over de Tue-campus. Bussem (Thoth), 2021. Noordbrabants historisch jaarboek 39 ( 2022)163 – 164. (2022k)

Leenders, K.A.H.W.. Recensie van: Arts, N.M.A.. Stad en platteland op het zand. Een archeologische biografie van landschappen en samenlevingen in de Kempen, 1100-1650. Noordbrabants Historisch Jaarboek 38 (2021) 139 – 141. (2021m)

Leenders, K.A.H.W.. Recensie van: Kars, M., Oosten, R. van, Roxburgh, M.A., Verhoeven, A.. Rural riches & royal rags? Studies on medieval and modern archaeology, presented to Frans Theuws. Zwolle (SPA-uitgevers), 2018. Noordbrabants Historisch Jaarboek 36 (2019) 175 – 176. (2019f)

Leenders, K.A.H.W.. Recensie van: Ball, E.A.G., Jansen (red.). Drieduizend jaar bewoningsgeschiedenis van oostelijk Noord-Brabant: synthetiserend onderzoek naar locatiekeuze en bewoningsdynamiek tussen 1500 v.Chr. en 1500 n. Chr. op basis van archeologisch onderzoek in het Malta-tijdperk. Amersfoort (RCE), 2018. Noordbrabants Historisch Jaarboek 36 (2019) 176 – 177. (2019g)

Leenders, K.A.H.W.. Recensie van: Maas, B., M. Broos, J. Hopstaken, B. Nijman, B. van Gastel, H. de Jong, K. Jongmans m.m.v. E. van Deelen, V. Janssen. In een plaats genaamd Roosendaal. 1268 * 750 jaar * 2018. Roosendaal (Stichting Roosendaal), 2018. Noordbrabants Historisch Jaarboek 36 (2019) 211 – 212. (2019h)

Leenders, K.A.H.W.. Recensie van: Bijsterveld, A.J.A., V. Roelvink (red.). Rondom Sint OedenRode. Macht, religie en cultuur in de Meierij. Woudrichem (Pictures Publishers), 2016. Noordbrabants Historisch Jaarboek 34 (2017) 219 - 220. (2017g)

Leenders, K.A.H.W.. Recensie van: Visser, R. de, F. de Visser. Ziehier! Wij verkopen 77 kasteelhoeven. Heeswijk, Bernheze (Gemeente Bernheze, Stichting Meierijse Museumboerderij), 2015. Noordbrabants Historisch Jaarboek 34 (2017) 218. (2017f)

Leenders, K.A.H.W.. Recensie van Kosian, M.C., R.J. van Lanen, H.J.T. Weerts. Een nieuwe kaart van Nederland in 1575. Amersfoort (RCE), 2016. Noordbrabants Historisch Jaarboek 34 (2017) 217 218. (2017e)

Leenders, K.A.H.W.. Recensie van: Jansen, A.. Pratum Marcidum - Kempense wateringen. Historische, geografische, sociale en ecologische achtergronden van de Kempense wateringen. Dendermonde / Opglabbeek (Uitgeverij Het Punt), 2015. Noordbrabants Historisch Jaarboek 33 (2016) 210 - 211. (2016m)

Leenders, K.A.H.W.. Recensie van Brinkkemper e.a. "'t Goet te Arle, de Aarlese Hoeve, de Armenhoef, de Amelrijck Booth Hoeve, meer dan zeven eeuwen een boerderij." en Schabbink, M. (red.). "Vier eeuwen boeren. Synthese Oogst voor Malta onderzoek: Archeologische sporen van boerderijen en erven 1250 - 1650." Noordbrabants Historisch Jaarboek 33 (2016) 197 - 199. (2016l)

Leenders, K.A.H.W.. Recensie van: Ouwerling, M., J. Bakkers. Hero benelux. Een uitgave ter gelegenheid van het honderdjarig jubileum. Breda (Van Kemenade), 2014. Noordbrabants Historisch Jaarboek 32 (2015) 280. (2015j)

Leenders, K.A.H.W.. Recensie van: Spamer, T.. Het begon in Vreekwijk. De ontwikkeling van Deurne 700 - 1300. Een historisch-geografische en toponymische studie. Deurnese historische reeks 11. Deurne, 2014. Noordbrabants Historisch Jaarboek 32 (2015) 260. (2015i)

Leenders, K.A.H.W.. Een gedesoriënteerde warboel. Recensie van: Koopmanschap, H.. Grensgebied tussen zand en veen. Archeologisch perpectief op de middeleeuwse ontginnings- en bewoningsgeschiedenis van de Langstraat en het aangrenzende zandlandschap van Noord-Brabant. Hilversum (Verloren) / Tilburg (ZHC), 2015. Historisch Geografisch tijdschrift 33 (2015) 113 - 115. (2015e)

Leenders, K.A.H.W.. Recensie van: Adriaenssens, S., en K. Verheyen. Oude bossen van de Antwerpse Kempen. Noordbrabants Historisch Jaarboek 31 (2014) 203 - 204. (2014f)

Leenders, K.A.H.W.. Recensie van: Logt, A. van der, J. Martens en E Passier, Boeren, burgers en buitenlui. Verhalen over en rondom de historie van de Etten-Leurse vee- en warenmarkten. Noordbrabants Historisch Jaarboek 31 (2014) 215 - 216. (2014g)

Leenders, K.A.H.W.. Recensie van: Steketee, B., en H. Willems, Vier eeuwen wateroverlast langs de Maas. Het waterbeheer van de Maaspolders en de stad 's-Hertogenbosch. Noordbrabants Historisch Jaarboek 31 (2014) 216. (2014h)

Leenders, K.A.H.W.. Recensie van: Craane, M.L., Spatial patterns. The late-medieval and early-modern economy of the Bailiwick of 's-Hertogenbosch from an interregional, regional and local spatial perspective. Ruimtelijke patronen. De laatmiddeleeuwse en vroegmoderne economie van de Meierij van 's-Hertogenbosch bekeken vanuit een interregionaal, regionaal en lokaalperspectief. Noordbrabants Historisch Jaarboek 31 (2014) 221 - 224. (2014i)

Leenders, K.A.H.W.. Recensie van: Hendriks, J.H., H. de Kievith en E. Peters (red.). 'Tot behoefvan de siecken ende armen'. Archeologisch onderzoek naar het Bredase Gasthuis, 1958 - 2006. Noordbrabants Historisch Jaarboek 31 (2014) 228. (2014j)

Leenders, K.A.H.W.. Recensie van: Zalinge Spooren, L. van, H. Roosenboom, H. van de Laarschot, T. Thelen. Asten 800. Verhalen uit de geschiedenis van Asten, Heusden en Ommel. Asten, 2012. Noordbrabants Historisch Jaarboek 30 (2013) 218 - 219. (2013s)

Leenders, K.A.H.W.. Recensie van: Wijk, W.. Historische atlas van de Biesbosch. Zes eeuwen Biesbosch in 78 kaarten. Zwolle, 2012. Noordbrabants Historisch Jaarboek 30 (2013) 217 - 218. (2013r)

Leenders, K.A.H.W.. Recensie van: Otten, G.. De Hartel, een Terheijdense buurtschap in Breda. Terheijden, 2012. Noordbrabants Historisch Jaarboek 30 (2013) 214. (2013q)

Leenders, K.A.H.W.. Recensie van: Leune, J.M.G.. De landgoederen Ekelenberg en Padmos in Steenbergen. Heerhugowaard, 2012. Noordbrabants Historisch Jaarboek 30 (2013) 212. (2013p)

Leenders, K.A.H.W.. Recensie van: Jaarboek De Ghulden Roos 71 (2011). Noordbrabants Historisch Jaarboek 30 (2013) 209 - 210. (2013n)

Leenders, K.A.H.W.. Recensie van: Etty, E., C. Hereijgers, L. Voermans, L. Tibbe, A. Rens. Henriette & Richard Roland Holst. Het boek van de Buissche Heide. Schiedam, 2012. Noordbrabants Historisch Jaarboek 30 (2013) 231. (2013m)

Leenders, K.A.H.W.. Recensie van: Delaruelle, S., B. Tops. Turnhout en de Grote Markt. De geschiedenis archeologisch bekeken. Turnhout, 2012. Noordbrabants Historisch Jaarboek 30 (2013) 204. (2013l)

Leenders, K.A.H.W.. Recensie van: Buiks, C.J.M., Werkgroep Toponymie van Heemkundekring Amalia van Solms. Baarle op de kaart gezet. Veldnamen van Baarle, Castelre, Ulicoten en Zondereigen. Baarle-Hertog-Nassau, 2012. Noordbrabants Historisch Jaarboek 30 (2013) 201 - 202. (2013k)

Leenders, K.A.H.W.. Recensie van: Baas, H., B. Groenewoudt, P. Jungerius, H. Renes (red.). Tot hier en niet verder. Historische wallen in het Nederlandse landschap. Amersfoort, 2012. Noordbrabants Historisch Jaarboek 30 (2013) 201. (2013j)

Leenders, K.A.H.W.. Landbouwmethoden en gebruiksrechten van de Meierijse gemene gronden = Recensie van: Vera, H.L.M.. ... dat men het goed van den ongeboornen niet mag verkopen. Gemene gronden in de Meierij van Den Bosch tussen hertog en hertgang 1000 - 2000. Een wetenschappelijke proeve op het gebied van de rechtsgeleerdheid. Historisch Geografisch Tijdschrift 30 (2012) 135 - 136. (2012l)

Leenders, K.A.H.W.. Recensie van: Vera, H.L.M.. ... dat men het goed van den ongeboornen niet mag verkopen. Gemene gronden in de Meierij van Den Bosch tussen hertog en hertgang 1000 - 2000. Een wetenschappelijke proeve op het gebied van de rechtsgeleerdheid. Noordbrabants Historisch Jaarboek 29 (2012) 242 - 245. (2012k)

Leenders, K.A.H.W.. Signalement van: Peeters, R.. Een Tilburgse kaart nader bekeken. De manuscriptkaart van de heerlijkheid Tilburg en Goirle door Diederik Zijnen uit 1760. Noordbrabants Historisch Jaarboek 29 (2012) 221. (2012j)

Leenders, K.A.H.W.. Recensie van: Vos, P.C. (kaarten), Bazelmans, J., H. Weerts, M. van der Meulen (red.). Atlas van Nederland in het holoceen. Landschap en bewoning vanaf de laatste ijstijd tot nu. Noordbrabants Historisch Jaarboek 29 (2012) 213. (2012i)

Leenders, K.A.H.W.. Recensie van Theuws, F., M. van der Heiden (red.) De archeologie van de Brabantse akkers. Toegelicht aan de hand van het onderzoek van de Universiteit van Amsterdam in Veldhoven. Noordbrabants Historisch Jaarboek 29 (2012) 212 - 213. (2012h)

Leenders, K.A.H.W.. Recensie van Noordhoff Atlasproducties (red.). De Bosatlas van de geschiedenis van Nederland. Noordbrabants Historisch Jaarboek 29 (2012) 206 - 208. (2012g)

Leenders, K.A.H.W.. Recensie van Jaarboek van De Ghulden Roos 70 (2010) Noordbrabants Historisch Jaarboek 29 (2012) 205 - 206. (2012f)

Leenders, K.A.H.W.. Recensie van Baaijens, G.J., E. Brinckmann, P.L. Dauvellier en P.C. van der Molen. Stromend landschap. Vloeiweidenstelsels in Nederland. Noordbrabants Historisch Jaarboek 29 (2012) 199 - 200. (2012e)

Leenders, K.A.H.W.. Recensie van: Oudheusden, J.A. van.. Verhalen van Brabant. Geschiedenis en erfgoed in tien tijdvakken. Zwolle (Waanders), 2011. (304 blz. ill., litovz., ISBN 978 90 400 7780 7) Noordbrabants Historisch Jaarboek 28 (2011) 200 - 201. (2011j)

Leenders, K.A.H.W.. Recensie van: DeBrabandere, F., M. Devos, P. Kempeneers, V. Mennen, H. Ryckeboer, W. van Osta. De Vlaamse gemeentenamen. Verklarend woordenboek. Brussel (Davidsfonds), 2010. (331 p, lit., ISBN 978 905 826 751 1) Noordbrabants Historisch Jaarboek 28 (2011) 195. (2011i)

Leenders, K.A.H.W.. Recensie van: Buiks, C.J.M., G. Dirven, M. Bimmel, J. Toebast. Historische boerderijen in Baronie en Markiezaat - Handreikingen voor het behoud van het ruraal erfgoed. Geertruidenberg, 2011. IN: In Brabant 2 (011 nr. 4, 67. (2011c)

Leenders, K.A.H.W.. Beknopte basis voor historisch-geografisch onderzoek. (Recensie van) Renes, H. Op zoek naar de geschiedenis van het landschap. Handleiding voor het onderzoek naar onze historische omgeving. Hilversum (Verloren), 2010. Historisch geografisch tijdschrift 28 (2010) 146 - 148. (2010h)

Leenders, K.A.H.W.. Recensie van: Eeden, H. van den. Leve de Koning! Lodewijk Napoleon op reis door Brabant en Zeeland. Heusden (Brandaris Pers), 2009. Noordbrabants Historisch Jaarboek 27 (2010) 176 - 177. (2010f)

Leenders, K.A.H.W.. Recensie van: Knaepen, R., Biemans, J., Nooijer, K. de, Vangheluwe, D.. Bergeijk in kaart. Historische geografie en toponymie, verkenning van grondbezit en grondgebruik, vanaf de middeleeuwen tot onze tijd. Bergeijk (Stichting Eicha), 2009. Noordbrabants Historisch Jaarboek 27 (2010) 167 - 170. (2010e)

Leenders, K.A.H.W.. Recensie van: Wassink, J.F.A. en W. Nouwen, Boerenschansen. Verscholen voor Staatsen en Spanjaarden. Noordbrabants Historisch Jaarboek 26 (2009) 279 - 280.(2009v)

Leenders, K.A.H.W.. Recensie van: Toorians, L. (met een bijdrage van F. Kapteijns). Zandloper. Landschap en geschiedenis van Nationaal Park de Loonse en Drunense Duinen en omgeving. Met vijf wandelroutes. Noordbrabants Historisch Jaarboek 26 (2009) 257 - 258. (2009u)

Leenders, K.A.H.W.. Recensie van: Pel, H.. Op de kaart gezet Hendrik Verhees. Politicus, kaartenmaker en waterstaatkundige 1744 - 1813. Noordbrabants Historisch Jaarboek 25 (2008) 185 - 186. (2008l)

Leenders, K.A.H.W.. Recensie van: Wijngaart, T. van den. 500 jaar Zwartenbergse Polder. Noordbrabants Historisch Jaarboek 25 (2008) 161. (2008k)

Leenders, K.A.H.W.. Recensie van: Meulendijks, Th. H.. Historisch onderzoek naar huizen en veldnamen in Tongelre (gemeente Eindhoven), 1498 - 1832; en: Meulendijks, Th. H.. Historisch onderzoek naar huizen en veldnamen in De Hage (gemeente Helmond), 1329 - 1832. Noordbrabants Historisch Jaarboek 25 (2008) 151 - 152. (2008j)

Leenders, K.A.H.W.. Recensie van: Janssen, J.. Vooruit denken en verwijlen. De (re)constructie van het plattelandschap in Zuidoost-Brabant, 1920-2000. Noordbrabants Historisch Jaarboek 25 (2008) 149 - 150. (2008i)

Leenders, K.A.H.W.. Recensie van: Vughtse Historische Reeks 10 (2007): In de ban van Vught. Noordbrabants Historisch Jaarboek 25 (2008) 137. (2008h)

Leenders, K.A.H.W.. Recensie van: Kranendonk, P., P. van der Kroft, J.J. Lanzing, B. Meijlink (red.). Witte vlekken ingekleurd. Archeologie in het tracé van de HSL-Zuid. Amersfoort (ROB), 2006. Noordbrabants Historisch Jaarboek 24 (2007) 214 - 215. (2007w)

Leenders, K.A.H.W.. Recensie van: Gerritsen, F., E. Rensink (red.). Beekdallandschappen in archeologisch perspectief. Een kwestie van onderzoek en monumentenzorg. Amersfoort (ROB), 2004. Noordbrabants Historisch Jaarboek 24 (2007) 213 - 214. (2007v)

Leenders, K.A.H.W.. Recensie van: Kappelhof, A.C.M.. Dukaten, daalders en duiten. Een geschiedenis van het geld. Zwolle (Waanders), 2006. Noordbrabants Historisch Jaarboek 24 (2007) 213. (2007u)

Leenders, K.A.H.W.. Recensie van: Jaarboek van de Geschied- en Oudheidkundige Kring van Stad en Land van Breda "De Oranjeboom", jaargang 59 (2006). Noordbrabants Historisch Jaarboek 24 (2007) 203 - 206. (2007t)

Leenders, K.A.H.W.. Recensie van: Jaarboek van de Geschied- en Oudheidkundige Kring van Stad en Land van Breda "De Oranjeboom", jaargang 58 (2005). Noordbrabants Historisch Jaarboek 24 (2007) 201 - 203. (2007s)

Leenders, K.A.H.W.. Recensie van Rutte, R., H. van Engen (red.). Stadswording in de Nederlanden. Op zoek naar overzicht. Hilversum (Verloren), 2005. Verschenen als webpublicatie van de BMGN, 2007. (2007g)

Leenders, K.A.H.W.. Recensie van Spek, T.. Het Drentse esdorpenlandschap. Een historisch - geografische studie. Utrecht (Matrijs), 2004. Noordbrabants Historisch Jaarboek 22-23 (2005-6) 397 - 399 (2006z)

Leenders, K.A.H.W.. Recensie van Koot, C., R. Berkvens (red.). Bredase akkers eeuwenoud. 4000 jaar bewoningsgeschiedenis op de rand van zand en klei. Breda (gemeente), 2005. Noordbrabants Historisch Jaarboek 22-23 (2005-6) 375 - 378. (2006y)

Leenders, K.A.H.W.. Recensie van Hupperetz, W.M.H.. Het geheugen van een straat. Achthonderd jaar wonen in de Visserstraat te Breda. Erfgoed Studies Breda 2. Utrecht (Stichting Matrijs), 2004. Noordbrabants Historisch Jaarboek 22-23 (2005-6) 368 - 373. (2006x)

Leenders, K.A.H.W.. Recensie van Gils, A. van. De Lambertuskerk en het dorp Raamsdonk. Duizend jaar geschiedenis. Raamsdonksveer (Stichting Vrienden van de Lambertuskerk), 2004. Noordbrabants Historisch Jaarboek 22-23 (2005-6) 354 - 355. (2006w)

Leenders, K.A.H.W.. Recensie van Coenen, J.C.G.W.. Baanderheren, boeren & burgers. Een overzicht van de geschiedenis van Boxtel, Liempde en Gemonde. Boxtel (Aeneas), 2004. Noordbrabants Historisch Jaarboek 22-23 (2005-6) 343 - 345. (2006v)

Leenders, K.A.H.W.. Recensie van Buiks, C.J.M.. Veldnamen in de gemeente Zundert. Zundert (Heemkundekring "De Drie Heerlijkheden"), 2004. Noordbrabants Historisch Jaarboek 22-23 (2005-6) 342 - 343. (2006u)

Leenders, K.A.H.W., recensie van: Whyte, B.R.. "En territoire Belge et … Quarante CentimŠtres de la FrontiŠre". An historical and documentary study of the Belgian and Dutch enclaves of Baarle-Hertog and Baarle Nassau. Melbourne, 2004. Noordbrabants Historisch Jaarboek 22-23 (2005-6) 414 - 415. (2006t)

Leenders, K.A.H.W., recensie van: Jacobs, J., Y. Kortlever, J. Peeters (red.). "Krabbegat, 'Avestad, da's m'n gròòte dròòm!" Het ontstaan, de geschiedenis en de toekomst van de Bergse haven. Bergen op Zoom (Geschiedkundige Kring), 2005. Noordbrabants Historisch Jaarboek 22-23 (2005-6) 375. (2006s)

Leenders, K.A.H.W., recensie van: Jaarboek van de Geschied- en Oudheidkundige Kring van Stad en Land van Breda "De Oranjeboom", jaargang 57 (2004). Noordbrabants Historisch Jaarboek 22-23 (2005-6) 373 - 375. (2006r)

Leenders, K.A.H.W., recensie van: Houtman, E., m.m.v. L. Janssens, H. van der Haegen, W. van Ham. Een kaartboek van de Sint-Bernardsabdij Hemiksem 1666 - 1671. Brussel (Algemeen Rijksarchief), 2005. Noordbrabants Historisch Jaarboek 22-23 (2005-6) 365. (2006q)

Leenders, K.A.H.W.. Veldnamen in Gilze en Rijen. Recensie van: Buiks, C.J.M.. Veldnamen in de gemeende Gilze en Rijen. Gilze en Rijen (Heemkring Molenheide), 2002. Brabants Heem 57 (2005) 41 - 42. (2005a)

Leenders, K.A.H.W.. Recensie van: Verboven, H., K. Verheyen en M. Hermy, De bossen van het Land van Turnhout. Rapport fase 1: vooronderzoek. Leuven, 2003. Noordbrabants Historisch Jaarboek 21 (2004) 239 - 240. (2004q)

Leenders, K.A.H.W.. Recensie van: Ven, G.P. van der (red.). Leefbaar laagland. Geschiedenis van de waterbeheersing en landaanwinning in Nederland. Utrecht, 2003. Noordbrabants Historisch Jaarboek 21 (2004) 238 - 239. (2004p)

Leenders, K.A.H.W.. Recensie van: Stulemeijer, P.H.. Honderd Seizoenen, van land tot stad. Breda, 2003. Noordbrabants Historisch Jaarboek 21 (2004) 237 - 238. (2004o)

Leenders, K.A.H.W.. Recensie van: Jaarboek van de geschied- en Oudheidkundige Kring van Stad en Land van Breda "De Oranjeboom" 56 (2003) Noordbrabants Historisch Jaarboek 21 (2004) 230 - 232. (2004n)

Leenders, K.A.H.W.. Recensie van: Ham, W. van der. De Grote Waard. Geschiedenis van een Hollands landschap. Rotterdam, 2003. Noordbrabants Historisch Jaarboek 21 (2004) 222 - 223. (2004m)

Leenders, K.A.H.W.. Recensie van: Ham, W.A. van. Historische stedenatlas van Nederland. Aflevering 7 Bergen op Zoom. Delft, 2003. Noordbrabants Historisch Jaarboek 21 (2004) 220 - 222. (2004l)

Leenders, K.A.H.W.. Recensie van: Dijk, P. van. Landschap en waterbeheer in Noordwest-Brabant. Water als basis voor landschap, grondgebruik en natuur in het beheersgebied van het waterschap Land van Nassau. Verleden, heden en toekomst. Z.pl., 2003. Noordbrabants Historisch Jaarboek 21 (2004) 212 - 213. (2004k)

Leenders, K.A.H.W.. Recensie van: Beijers, H.. Het Schijndelse landschap. Cultuurhistorische notities rond bodemarchief, landschapsontwikkeling en historische perceelsnamen. Schijndel, 2003. Noordbrabants Historisch Jaarboek 21 (2004) 196. (2004j)

Leenders, K.A.H.W.. Recensie van: Chris de Bont. De kassen staan blank. Historische wortels van wateroverlast in Delfland. Jaarboek voor Ecologische geschiedenis 4 (2001). ARO-magazine 6 (2003) 13. (2003ab)

Leenders, K.A.H.W.. Recensie van: Atlas driehoek RZG-Zuidplas. Den Haag, 2003. ARO-magazine 6 (2003) 13. (2003aa)

Leenders, K.A.H.W.. Bespreking van: Jaarboek de Oranjeboom 55 (2002). Noordbrabants Historisch Jaarboek 20 (2003) 235 - 237. (2003s)

Leenders, K.A.H.W.. Bespreking van: M.M.R van Asseldonk, De Meierij van 's-Hertogenbosch / De Meierij ontrafeld. Noordbrabants Historisch Jaarboek 20 (2003) 245 - 247. (2003t)

Leenders, K.A.H.W.. Bespreking van: Kaartboeken Grimbergen, Tongerlo, Averbode en Abdij van Park. Noordbrabants Historisch Jaarboek 20 (2003) 266 - 267. (2003u)

Leenders, K.A.H.W.. Bespreking van: Th. de Nijs en E. Beukers (red.), Geschiedenis van Holland. Noordbrabants Historisch Jaarboek 20 (2003) 273 - 274. (2003v)

Leenders, K.A.H.W.. Bespreking van: A. de Wachter, De toepassing van wereldsysteem-analvse op geografische streken. Noordbrabants Historisch Jaarboek 20 (2003) 285 - 286. (2003w)

Leenders, K.A.H.W.. Recent verschenen: Cultuurhistorische Hoofdstructuur Zuid-Holland. ARO-magazine 6 (2003) nr. 2, 21. (2003j)

Leenders, K.A.H.W.. Recent verschenen: Zuidplas vol historie! ARO-magazine 6 (2003) nr.2, 21. (2003i)

Leenders, K.A.H.W.. Ruimtelijke ordening rond het jaar 1200. ARO-magazine 5 (2002) nr.4, 13. (recensie van : Rutte, R.. Stedenpolitiek en stadsplanning in de Lage Landen (12de - 13de eeuw). Zutphen, 2002.

Leenders, K.A.H.W.. Recensie van: Zonneveld, I.S.. De Biesbosch een halve eeuw gevolgd. Van hennip tot netelbos en verder. De vierde dimensie van de vegetatie en de bodem in de Brabantse Biesbosch (1948-1998). Abcoude (Unipers, Staatsbosbeheer), 1999/2000. Noordbrabants Historisch Jaarboek 19 (2002) 241. (2002r)

Leenders, K.A.H.W.. Recensie van: Visser, J.J.E.M. de. Boxtel. Van Brabantse Baronie naar Groene Gemeente. Boxtel, 1999. Noordbrabants Historisch Jaarboek 19 (2002) 236. (2002s)

Leenders, K.A.H.W.. Recensie van: Jaarboek De Ghulden Roos 59 (1999) Noordbrabants Historisch Jaarboek 19 (2002) 249 - 250. (2002t)

Leenders, K.A.H.W.. Recensie van: Jaarboek De Ghulden Roos 60 (2000) Noordbrabants Historisch Jaarboek 19 (2002) 251 - 252. (2002u)

Leenders, K.A.H.W.. Recensie van: Jaarboek van de Geschied- en Oudheidkundige Kring van Stad en Land van Breda "De Oranjeboom", deel 53 (2000). Noordbrabants Historisch Jaarboek 19 (2002) 252 - 253. (2002v)

Leenders, K.A.H.W.. Recensie van: Ven, G.P. van de (red.). Doorbraak in West-Brabant. Een halve eeuw waterkeringszorg. Breda (Van Kemenade), 2001. Noordbrabants Historisch Jaarboek 19 (2002) 235. (2002w)

Leenders, K.A.H.W.. Recensie van: Smits, J.. Brabants Peil. Monumenten voor waterbeheersing in Noord-Brabant. Nijmegen (Sun), 2001. Noordbrabants Historisch Jaarboek 19 (2002) 235. (2000x)

Leenders, K.A.H.W.. Landschapsatlas Vlaanderen. recensie van: Hofkens E., Roosens I. (eds.). Nieuwe impulsen voor de landschapszorg. De landschapsatlas, baken voor een verruimd beleid. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Afdeling Monumenten en Landschappen, Brussel, 2001. Historisch-geografisch tijdschrift 19 (2001) 115. (2001x)

Leenders, K.A.H.W.. recensie van: Thelen, T. (red.). Den Broekkant. Geschiedenis van landschap en bewoning. Laarbeek, 1998. Noordbrabants Historisch Jaarboek 17-18 (2000-2001) 328 - 329. (2001k)

Leenders, K.A.H.W.. recensie van: Theunissen, E.M.. Midden-bronstijdsamenlevingen in het zuiden van de Lage Landen. Een evaluatie van het begrip 'Hilversum-cultuur'. Leiden, 1999. Noordbrabants Historisch Jaarboek 17-18 (2000-2001) 329 - 330. (2001l)

Leenders, K.A.H.W.. recensie van: Theuws, F., N. Roymans (eds.). Land and ancestors. Cultural dynamics in the urnfield period and the middle ages in the Southern Netherlands. Amsterdam, 1999. Noordbrabants Historisch Jaarboek 17-18 (2000-2001) 330- 332. (2001m)

Leenders, K.A.H.W.. Recensie van: Theuws, F., N. Roymans (eds.). Land and ancestors. Cultural dynamics in the urnfield period and the middle ages in the Southern Netherlands. Amsterdam, 1999. BMGN 115 (2000) 268 - 269. (2000n)

Leenders, K.A.H.W.. Broertjes, J.P., J.H. Verhagen (red.). Archeologisch repertorium Noord-Brabant. Den Bosch, 1997. Noordbrabants Historisch Jaarboek 16 (1999) 273 - 274. (1999q)

Leenders, K.A.H.W.. Buiks, C.J.M.. Laat-middeleeuws landschap en veldnamen in de Baronie van Breda. Assen, 1997. Noordbrabants Historisch Jaarboek 16 (1999) 274 - 275. (1999r)

Leenders, K.A.H.W.. Verwers, W.J.H.. North Brabant in Roman and Early Medieval Times: Habitation History. Amsterdam, 1998. Noordbrabants Historisch Jaarboek 16 (1999) 288 - 291. (1999s)

Leenders, K.A.H.W.. Jaarboek van de Geschied- en Oudheidkundige Kring van Stad en Land van Breda "De Oranjeboom", deel 51 (1998). Noordbrabants Historisch Jaarboek 16 (1999) 294 - 296. (1999t)

Leenders, K.A.H.W.. Jaarboek De Oranjeboom 50. Noordbrabants Historisch Jaarboek 15 (1998) 253 - 254.

Leenders, K.A.H.W.. Jaarboek De Oranjeboom 49. Noordbrabants Historisch Jaarboek 14 (1997) 275 - 276. (1997h)

Leenders, K.A.H.W.. Van d'n Aabeemd tot de Zwijnsput. Noordbrabants Historisch Jaarboek 14 (1997) 258 - 259. (1997g)

Leenders, K.A.H.W.. Noordnederlandse turf. Historisch Geografisch Tijdschrift 13 (1955) 114 - 116. (Recensie van Gerding's proefschrift.) (1995j)

Leenders, K.A.H.W.. Middeleeuws Brabant. (Recensie van : Steurs, W.. Naissance d'une région. Aux origines de la Mairie de Bois-le-duc. Recherches sur le Brabant septentrional aux 12e et 13e siècles. Brussel, 1993.) HGT 12 (1994) 74 - 75. (1994h)

Leenders, K.A.H.W.. Recensie van : T. Stol, de veenkolonie Veenendaal. De Zeventiende Eeuw 9 (1993) 91 - 92. (1993h)

Leenders, K.A.H.W.. Recensie van: R. de Ceulaer. De Sint Catharinakerk te Hoogstraten. Engelbrecht van Nassau 8 (1989) 63 - 64. (1989e)

Leenders, K.A.H.W.. Oude kaarten België. Recensie van H. van der Haegen e.a.(red). Oude kaarten en plattegronden. Brussel,1986. Historisch - geografisch Tijdschrift 6 (188) 67 - 68. (1988e)

Leenders, K.A.H.W.. Bergen op Zoom. Recensie van Bergen op Zoom, gebouwd en beschouwd, Bergen op Zoom,1987. Historisch - geografisch Tijdschrift 6 (1988) 106. (1988g)

Leenders, K.A.H.W.. Engels Landschap. Recensie van: O.Rackham. The history of the countryside. Londen,1986. Historisch - geogra fisch Tijdschrift 5 (1987) 122. (1987j)

Leenders, K.A.H.W.. Recensie van: J.Buis. Historia Forestis. Nederlandse bosgeschiedenis. Brabants Heem 39 (1987) 144 - 145. (1987l)

Leenders, K.A.H.W.. Recensie van: J.Buis. Historia Forestis. Nederlandse Bosgeschiedenis. Engelbrecht van Nassau 4 (1986) nr. 1, 56 - 57. (1986g)

Leenders, K.A.H.W.. Recensie van : E.Coenen e.a.. Bouwen op drijf zand. Een analyse van de bestemmings - en inrichtingsproblematiek van het Verdronken land van het Markiezaat van Bergen op Zoom. Geografisch Tijdschrift 20 (1986) 199. (1986h)

Leenders, K.A.H.W.. Recensie van: Annalen van de Oudheidkundige Kring van het Land van Waas. Historisch - geografisch Tijdschrift 3 (1985) 58 - 59. (1985f)

Leenders, K.A.H.W.. Recensie van: J.van Loon. Antwerpens vroegste geschiedenis in het licht van de plaatsnamen. Historisch - geografisch Tijdschrift 1 (1983) 56. (1983g)

Leenders, K.A.H.W.. Recensie van: P.Nijhof en G.Dekkers. Watermolens in Nederland. Industri‰le Archeologie 3 (1983) nr. 8, 137 - 138. (1983h)

CURSUSSEN / COURSES

Leenders, K.A.H.W.. Malta Lokaal: Cultuurhistorie. 12 maart 2009, Den Bosch. (Onderdeel van cursus " Malta Lokaal" van Stadswerk. (2009m)

Leenders, K.A.H.W.. Het landschap als historische bron. Chaam / Strijbeek. Sylabus Chaam, 2003. (2003h)

Leenders, K.A.H.W.. Landschap als historische bron. Breda. Syllabus. Den Bosch, 1996 (BRG).

Leenders, K.A.H.W.. Landschap als historische bron. Zevenbergen. Syllabus. Den Bosch, 1995 (BRG).

Leenders, K.A.H.W.. Landschap als historische bron. Oisterwijk. Syllabus. Den Bosch, 1994 (BRG).

Leenders, K.A.H.W.. Landschap als historische bron. Roosendaal. Syllabus. Den Bosch, 1993 (BRG).

Leenders, K.A.H.W.. Betekenis en waarde van het landschap rond Breda. (Cursus voor Milieudienst gemeente Breda,1989) (2 maal gegeven)

Leenders, K.A.H.W.. en R.J.M.Ligtenberg. Handleiding gebruik Pr1me en Tulip - computer. 3e editie. Den Haag,1988 (interne cursus, prov. Z.Holland).

Leenders, K.A.H.W.. Vliegende Zanden en Drijvende Landen. De geschiedenis van het landschap. In: De geschiedenis van West - Brabant. Een verhaal apart. Den Bosch, 1988.

Leenders, K.A.H.W.. Kaartlezen voor heemkundigen. (Cursus van 4 avonden voor Heemkundige Kring Breda, 4 maal gegeven)

Leenders, K.A.H.W.. Handleiding gebruik Pr1me en HP - computer, 2e editie. Rotterdam,1985 (interne cursus o.l.Rijnmond).

Leenders, K.A.H.W.. Handleiding gebruik Pr1me en HP - computer, 1e editie. Rotterdam,1984 (interne cursus o.l.Rijnmond).

Leenders, K.A.H.W.. Ervaringen van een vrijetijds historicus. (Les 6 in cursus "Zoeken naar eigen verleden". Provinciaal Genootschap Den Bosch, seizoen 1978-79).

DIVERSEN / MISCELLANY

Leenders, K.A.H.W. m.m.v. J. Bastiaens. Occupatie- en nederzettingsontwikkeling in het westen van de Kempen met speciale aandacht voor de interactie tussen mens en natuur. Excursie van de afdeling historische geografie van het Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap op 16 september 1995 Breda - Brecht. (Excursiegids) (1995i)

Leenders, K.A.H.W.. Enkele historische achtergronden van de provinciale indeling van Nederland. Den Haag, 1993. [Interne notitie voor B. v. d. Velden, dir. DRG van PZH.]. (1993g)

Leenders, K.A.H.W.. Werkbezoek vrijdag 16 oktover 1992. [programma en toelichting bij bezoek bureau Planologisch Strategische Verkenningen van provincie Zuid-Holland aan de Haagse Beemden-oost, 9 A4] (1992d)

Leenders, K.A.H.W.. Excursie 10 mei 1991. Verdwenen venen in Brabant. (excursiegidsje, 12pp, krtn, eigen beheer). (1991e)

Leenders, K.A.H.W.. Openingsrede, uitgesproken door A. van der Louw, voorzitter van het openbaar lichaam Rijnmond. Rotterdam Papers 5 (1986) IX - XI. (1986j)

Leenders, K.A.H.W.. Turfvaarten. (Hand-out voor Kaderdag Brabants Heem 25-9-1983, A4, 2blz.). (1983e)

Leenders, K.A.H.W.. Enkele aantekeningen over het ontstaan van de Biesbos. (notitie t.b.v. Bureau - dag bureau Regionale Plannen openbaar lichaam Rijnmond, 26 juni 1981). (1981c)

Leenders, K.A.H.W.. Enkele molens in westelijk Breda. (hand-out op lezing Heemkundige Kring Breda, A4, 1 blz.) (1979b)

Leenders, K.A.H.W.. Molentocht 29 april 1979 Heemkundige Kring Breda. (hand-out, A4, 1 blz.) (1979c)


Hoofdmenu Mainmenu
Versie 19 juni 2024