Historische geografie Brabant

Historical geography Brabant

K.A.H.W. Leenders

English

De historische geografie van de Nederlandse provincie Noord-Brabant en de Belgische provincie Antwerpen is het studieobject van dr K.A.H.W. Leenders. U vindt hier mijn curriculum vitae, een overzicht van mijn eerstvolgende voordrachten en mijn literatuurlijst. Bovendien zijn de teksten of samenvattingen van enkele publicaties betreffende de historische geografie van dit deel van Brabant opgenomen. Voorts kunt u hier een uitvoerige lijst van oorkonden betreffende het bestudeerde gebied, geordend naar plaats, raadplegen. Enkele verwijzingen naar andere historisch-geografische sites en verwijzingen naar literatuur over Brabant (in het frans, engels of duits) sluiten deze presentatie af. Bovendien zijn op mijn site enkele andere sites te gast.

Op 29 oktober 2021 verscheen bij bij Pictures Publishers te Woudrichem: Historische Atlas van Breda. In 36 hoofdstukken wordt de (pre)historie van Breda thema-gewijs in het kort behandeld waarbij kaarten een belangrijke rol spelen. Het betreft zowel reproducties van oude kaarten als voor deze Atlas geheel nieuw gemaakte kaarten. In deze Atlas wordt in alle perioden het gehele huidige grondgebied van de gemeente Breda behandeld, dus ook de dorpen en bossen. De Atlas is samengesteld door vier (oud) Bredanaars: Ton Kappelhof, Karel Leenders, Jan Willem Messer en Paul Klep. U kunt het boek hier bestellen. Het boek kost 32,50 Euro.

In 2018 verscheen bij WBOOKS te Zwolle: Polders in kaart: Noord-West Brabant 1565-1590. Het betreft reproducties op papier (100x100 cm) van de Gastelse Kaart (1565) en de Mauritskaart (1590) met een uitvoerige en rijk geïllustreerde toelichting door Willem van Ham en Karel Leenders. Beide kaarten geven de streek tussen Ooltgensplaat en Zevenbergen, Strijen en Roosendaal in groot detail weer. Verwonder u over het vele water dat er toen nog was, over de voortgang van de inpolderingen in de tussenliggende 25 jaar, over de talloze details als bruggetjes, molens, veerbootjes, dorpen en vestingsteden, maar ook over een stukje van de geschiedenis van de cartografie. U kunt het boek hier bestellen. Dankzij subsidies kost het slechts 12,50 Euro.

In 2015 verscheen bij Pictures Publishers te Woudrichem: De dynamische hoeve. Veranderingen in boerderijgebouwen en hun omgeving in de Meierij van 's-Hertogenbosch 1662-2015. Wat nu gezien wordt als een typische Brabantse boerderij is een gebouw met bakstenen wanden die een dak dragen dat gedekt is met riet en een paar rijtjes dakpannen. Op het erf staan verder weinig of geen grote gebouwen. Vaak zijn dat nu woonboerderijen. Hoe anders was dat in 1662! Wat er veranderde en hoe, en waarom en wanneer dat gebeurde wordt beschreven in het boek De dynamische hoeve. U kunt het boek hier bestellen! Het kost 22,50 Euro.

In 2013 verscheen bij Pictures Publishers te Woudrichem: Verdwenen Venen. Een onderzoek naar de ligging en exploitatie van thans verdwenen venen in het gebied tussen Antwerpen, Turnhout, Geertruidenberg en Willemstad 1250 - 1750. Actualisering 2013. Jawel, het boek uit 1989, maar dan bijgewerkt met de resultaten van het onderzoek uit de jaren 1985 - 2013, uiteraard nu in kleur. Het boek is inmiddels uitverkocht.

1. Algemeen
2. Lijst van publicaties
3. Teksten
4. Oorkondenlijst voor het bestudeerde gebied
5. Enkele historisch-geografische sites
6. Literatuur over de geschiedenis van Brabant

Gast sites:


© Copyright : dr K.A.H.W. Leenders
Versie 7 augustus 2023