Enkele historisch-geografische sites

Historische geografie van het gebied van het voormalig hertogdom Brabant

De introductie van prikkeldraad in het Noord-Brabantse landschap, vrijwel gelijktijdig met het wegvallen van de vraag naar eikebast door de overgang op chroomlooiing, leidde tot het veel opener worden van het landschap. Maar ook in de Verenigde Staten had prikkeldraad een diepgaand effect. Meer daarover...

De beroemde Ferrariskaart(Oostenrijkse Nederlanden, ca. 1775) kan tot in groot detail bekeken worden. Inzoomen tot op de grashalm! Dit is de Weense versie, klik hier voor de "nette" versie van de KB Brussel.

Nog meer kaarten zijn te zien in de kaartenarchief van het Zweedse leger. Dat gaat ook over Nederland!

De provincie Noord-Brabants biedt een grote verzameling beleidsgerichte kaarten aan op hun kaartenbank .

Kaarten en afbeeldingen over Noord-Brabant kunnen gevonden worden op de Topographisch-Historische Atlas in Tilburg. Ga naar de catalogus! Deze wijst u de weg naar nog veel meer bronnen.

De eerste kadastrale kaarten van de Nederlandse gemeenten werden gemaakt in de jaren 1810 - 1831. Ze zijn te raadplegen via de website van de Rijksdienst voor het Cultureel erfgoed. Kies daar Collectie = Minuutplans, of Verzamelplans of OAT.

Peter Dirven behandelt de grenspalen tussen België en Nederland.

Barry Smith in de Verenigde Staten bekijkt de enclaves van Baarle door een zwaar filosofische bril.

De heer Hoendervangers verzorgde een aardige site over het kasteel van Wouw.

Kijk ook eens naar de beginnende website van het Ecomuseum en Archief van de Boomse baksteen

Geschiedenis van het gebied van het voormalig hertogdom Brabant

Het Noordbrabants Historisch Jaarboek  publiceert artikelen (meestal in het Nederlands) over de geschiedenis van het voormalig hertogdom en speciaal over de provincie Noord-Brabant. Vanaf 1999 met summaries in het Engels!

Het Noord-Brabants erfgoedhuis heeft een site die info bevat over een breed spectrum van historische activiteiten in Noord-Brabant.

Breda Toegang tot de archieven van de stad Breda in de provincie Noord-Brabant, en van daaruit verder...

De heemkundekring "Nicolaus Poppelius" van Weelde heeft een interessante historische site met veel heruitgegeven publicaties.

Het Stedelijk Museum van Hoogstraten heeft nu ook een aardige site.

Website van Hein Vera met o.a. teksten van tientallen costuymen, keuren, reglementen, voorschriften en wetten uit Noord-Brabant en genealogische bronnen.

Historische geografie van de Lage Landen

De opeenvolgende topografische kaarten van Nederland vanaf ca 1800 zijn te zien op Topotijdreis. Ook staan daar de jaarlijkse luchtfoto's vanaf 2006. Afhankelijk van seizoen en het weer zijn daarop soms allerhande oude sporen te zien.

In een grote reeks kaarten van Vlaanderen zijn ook enkele historische kaarten (1712 - 1854) opgenomen. Kies via "Lagen" voor "Historische kaarten".

De digitale hoogtekaart AHN van Nederland. Inzoomen tot groot detail, maar bij iedere verschuiving verspringen wel de kleuren.

hoogtekaarten van Vlaanderen zijn raadpleegbaar. Kies via "Lagen" voor "Hoogte". Helaas geven de meeste opties in dit vlakkeland geen "beeld". Daarvoor moet je bestanden downloaden. Klik daarvoor het [I]-symbooltje aan.

De kaartboeken van de abdij Herkenrode, gemaakt door Pieter Meysman in 1669 - 1685.

Het Nederlandse Historisch-Geografisch Tijdschrift publiceert artikelen in de Nederlandse taal (maar met summaries in English) en signaleert recente literatuur over de historische geografie van vooral de Lage Landen en naburige streken.

De website van het Allard-Piersonmuseum geeft tegang tot de kaarten- en atlassencollectie van de Universiteitsbibliotheek Amsterdam en de Bibliotheek en Kaartenverzameling van het Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap met beelden en beschrijvingen van belangrijke en opmerkelijke cartografische documenten.

De jaargangen van het Tijdschrift voor Waterstaatsgeschiedenis (1992-2008). De artikelen zijn zowel alfabetisch als chronologisch geordend. Met de zoekfunctie van het webprogramma kan bovendien worden gezocht op woorden uit de titel.

Eerst alleen voor de provincie Friesland / Fryslân, maar nu ook voor de rest van Nederland, is een uitvoerig historisch geografisch informatiesysteem ontworpen en ook flink gevuld. Voor 1832 en 1700 vindt u er allerhande gegevens op kadastraal niveau precies aangeduid. Een knap stukje werk van de Fryske Akademy!

Ons Heem was het tweemaandelijks tijdschrift van het Verbond voor Heemkunde. Daarna werd het tijdschrift driemaandelijks gepubliceerd door Heemkunde Vlaanderen, de opvolger van het Verbond voor Heemkunde dat opgericht werd in 2022. Ons Heem werd uitgegeven tussen 1942 en 2009. Histories heeft alle nummers digitaal toegankelijk gemaakt.

Historische geografie in het algemeen

De Permanent European Conference for the study of the Rural Landscape heeft nu een uitgebreide site.

ARKUM - Arbeitskreis für historische Kulturlandschaftsforschung in Mitteleuropa. Deze site bevat een uitvoerige bibliografie van onderzoek over Duitsland en enkele aangrenzende gebieden.

Mooie website historie Frankrijk, met drie miljoen docs en 74.000 kaarten.

H-RURAL moedigt wetenschappelijke bespreking aan van onderzoek naar het landelijk gebied en stelt verschillende bibliografische, onderzoeks- en onderwijsmiddelen beschikbaar.

ICOMOS is een internationale organisatie van beroepsbeoefenaren die gewijd is aan het behoud van 's werelds historische monumenten en plaatsen.

Hastings 1066 Als u precies wil weten hoe en waar de Willem de Veroveraar aan land kwam voorafgaand aan de Slag bij Hasting.

Er is zelfs een basis-historisch GIS in de maak betreffende de laatste 200 jaar van de Chinese geschiedenis!

Tijdens de "Enclosure"-periode werden in Engeland veel kaarten gemaakt. Op deze website kunnen precieze gegevens over iedere kaart gevonden worden.

Mattheus Brouërius van Nidek (1677-1742) is vooral bekend gebleven door zijn Atlas der Vereenigde Nederlandsche Provintien. Een uitgebreide site belicht zijn werk en leven en dat van de cirkel om hem heen, o.a. de tekenaar Jacob Stellingwerf.

Het Institut für Europäische Geschichte in Mainz biedt gratis digitale basiskaarten van de staatsindeling van Europa 1820 - 1914 en nog meer.

Archeologie

Industriële archeologie in België. Uitgebreide site die zijn naam eer aan doet. Soms hebben ze mooie oude machines in de aanbieding, maar schrik niet als zo'n ding een paar ton weegt!.

Ook de catalogus van de bibliotheek van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed is bereikbaar via het internet. Omdat het Nederlands als taal kennelijk niet tot het cultureel erfgoed hoort, praat die bibliotheek alleen Engels.

De gemeente Dordrecht heeft een fraaie WEBSITE ARCHEOLOGIE .

Milieugeschiedenis

Milieugeschiedenis vanuit Europees perspectief: ESEH

De Environmental History Homesite verschaft inzicht en bronnen betreffende de milieugeschiedenis van heel de wereld, maar met nadruk op noordwestelijk Europa..

On-line bibliotheek op het gebied van milieugeschiedenis bij de Forest History Society

Meer algemeen

De Stichting Brabants Heem verenigt meer dan 110 Noord-Brabantse heemkundekringen (en enkele uit de provincie Antwerpen), waar circa 23.000 heemkundigen bij aangesloten zijn. De stichting neemt in de provincie Noord-Brabant een unieke positie in waar het gaat om de beoefening van de heemkunde. Zij vervult vanouds een overkoepelende functie ten opzichte van de aangesloten heemkundekringen en -verenigingen.

Een snelle toegang tot het cultuurhistorisch erfgoed van Noord-Brabant wordt geboden door het Erfgoedhuis. Voor de cultuurhistorie van Noord-Brabant kunt u ook terecht op Thuis in Brabant.

Grotefend is voor het ontcijferen van middeleeuwse dateringen onmisbaar. Nu ook op Internet!

De website van het Netwerk Naamkunde is in het algemeen bedoeld voor een publiek dat geïnteresseerd is in allerlei aspecten van namen en naamgeving, en in het bijzonder voor de leden van het Netwerk Naamkunde: naamkundigen verspreid over Nederland en Vlaanderen.

De medisch-historische collectie "De dorpsdokter van Vroeger" in Museum De Doornboom in Hilvarenbeek is een -in Zuid-Nederland zelfs unieke- collectie over de geschiedenis van de geneeskunde, c.q. de dokter op het platteland in de periode 1800-1945.

Een eeuwsgewijze politiek-HISTORISCHE ATLAS is gecompleteerd voor de peildata AD 1 tot en met AD 2000. Volg de link naar HISTORICAL ATLAS om een idee te krijgen wat men gemaakt heeft.

"Historical Research in Europe : A Guide to Archives and Libraries" is een database van archieven en bibliotheken in Europa. De nadruk ligt op West-Europa. Regelmatig wordt de database bijgewerkt en worden de links gecontroleerd.

Soms staat er historisch, historisch-geografisch of archaeologisch nieuws uit mijn streek in:

Deze verwijzingen "leefden" op 2 augustus 2023.

Hoofdmenu
Versie 2 augustus 2023.


© Copyright : dr K.A.H.W. Leenders