This is a very incomplete and very inconsistent list of literature about the history of Brabant in the dutch, english, french or german language.

In some cases a reference to a library is given between []:

EUR = Library of Erasmus University Rotterdam (NL)
KBH = Royal Library The Hague (NL)
KUB = Librabry of Katholieke Universiteit Brabant in Tilburg (NL)

SBA = Library of the city of Antwerp (B)
UFSIA = Library of the UFSIA university in Antwerp (B)
You can reach them from one site!

The Royal Library Albert I in Brussels has a big collection.
You can reach it at: http://www.kbr.be


Adriaenssens, S.,K. Verheyen.Oude bossen van de Antwerpse Kempen. Leuven (Davidsfonds Uitgeverij), 2013. (240 p., ill., ISBN: 978 90 5826 865 5)

Asseldonk, M.M.P. van. De Meierij van 's-Hertogenbosch. De evolutie van plaatselijk bestuur, bestuurlijke indeling en dorpsgrenzen, circa 1200 - 1832. Oosterhout, 2002. (ISBN: geen)

Asseldonk, M.M.P. van. Bergeijk in de late middeleeuwen. Aspecten van heerlijk gezag en het ontstaan van grenzen. Noordbrabants Historisch Jaarboek 27 (2010) 11 - 56.

De lokroep van het bedrijf. Handelaars, ondernemers en hun samenleving van de zestiende tot de twintigste eeuw. Bijdragen geschiedenis Brabant 84 (2001).

Bastiaens, J.. Zand op de schop. Een archeologische kijk op de Kempen. Oud-Turnhout (HK Corsendonca), 2000.

Beenhouwer, J. de. Terracotta Statuettes Depicting Venus and Minerva in the Roman Sanctuary of Kontich-Kazerne (B; Antwerpen). Acta archaeologica lovaniensia, monographiae 13 (2001).

Berchem, R. van. La terre et seigneurie de Ranst en Brabant. Morcellements et feodalisation. Genève, 1971.

Bijsterveld, A.J.A., J.-M. Goris, red., Heiligen in de Kempen. Centrum voor de Studie van Land en Volk van de Kempen 14. Turnhout, 2001.

Bijsterveld, A.J.A.. De kerk in het midden. De parochiekerk als centrum van de middeleeuwse dorpsgemeenschap. Noordbrabants Historisch Jaarboek 17-18 (2000-2001) 91 -119.

Bijsterveld, A.J.A.. Van Texandrië naar De Kempen. Het noorden van het bisdom Luik in de volle Middeleeuwen. Brabants Heem 54 (2002) 67 - 77.

Blondé B., H. Greefs. Werk aan de winkel. De Antwerpse meerseniers: aspecten van kleinhandel en verbruik in de 17de en 18de eeuw. Bijdragen geschiedenis Brabant 84 (2001) 207 - 229.

Bonenfant, P.. La fondation de "villes neuves" en Brabant au moyen âge. Vierteljahrschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte 49 (1962) 145 - 170.

Bont, C.H.M. de. Leaving the church behind. A model for predicting early mediaeval settlement locations in the sandy areas of the Dutch province of North Brabant. Tijdschrift van de Belgische vereniging voor Aardrijkskundige Studies 61 (1992), 12 - 22.

Bont, C.H.M. de. Vergeten land. Ontginning, bewoning en waterbeheer in de Westnederlandse veengebieden (800 - 1350). Wageningen, 2008. (Diss WUR). (Ook de Langstraat)

Brand, R. van den, K.A.H.W. Leenders. Neerloon in de ban. Beheer en beheersproblemen van Xantens bezit in een klein dorp aan de Maas in de late Middeleeuwen. Noordbrabants Historisch Jaarboek 28 (2011) 30 - 49.

Bril, L.. Les premiers registres féodaux de Brabant. Handelingen Kon. Komm. v. Gesch. 123 (1958) 1 - 9.

Bruneel, C., L. Delporte. La chaussée, gage de prospérité ? Le roman pays au XVIIIe siècle. Bijdragen geschiedenis Brabant 78 (1995) 67 - 91.

Buijs, F.. David Portius en zijn kaarten van de vesting Breda in 1625. Jaarboek de Oranjeboom 63 (2010) 88 - 109.

Buiks, C.J.M.. Boerderijen in de Baronie van Breda, 15e - 19e eeuw, Onderdelen en terminologie. Jaarboek De Oranjeboom 53 (2000) 1 - 44. (2000f)

Byl, R.. Les jurisdictions scabinales dans le duché de Brabant (des origines à la fin du XVe siècle). Brussel, 1965. (ULB, Traveaux de la Faculté de Philosophie et Lettres. Tome 17).

Crijns, A.H.. Land- en tuinbouw in West-Brabant. Ontwikkelingen en verande-ringen tussen 1800 en 2000. Jaarboek De Ghulden Roos 60 (2000) 50 - 74.

Croenen, G.. Familie en Macht. De familie Berthout en de Brabantse adel. Leuven (UP), 2003. (314 p., ill., ISBN 90 5867 310 3) 60 Euro.

Cuvelier, J.. Les denombrements de foyers en Brabant (XIVe - XVIe siècle). Brussel, 1912.

Dekker, C.. Geld in het water. Antwerps en Mechels kapitaal in Zuid Beveland na de stormvloeden in de 16e eeuw. Hilversum (Verloren), 2010. (336 blz., geb., ill., isbn 978 90 8704 123 6)

Degryse, K.. Boekhouders, notarissen, stadsboden en factors. Het succesver-haal van sommige "financiële experten" te Antwerpen tijdens de 18de eeuw. Bijdragen geschiedenis Brabant 84 (2001) 43 - 62.

Delaruelle, S., B. Tops. Turnhout en de Grote Markt. De geschiedenis archeologisch bekeken. Turnhout (Brepols), 2012. (208 p., ill., bibliografie) (kl)

Despy, G.. La fondation de l'abbaye de Villers (1146). Archief en bibliotheekwezen van België 28 (1957) 1 - 17. [SBA = B69692-1] [KBH = T1896]

Despy, G., M.-A. Arnould, M.Martens (eds.). Hommage au professeur Paul Bonenfant (1899 - 1965). Brussel, 1965. [SBA = K 219294] [KBH = 6172 E 18]

Despy, G.. Les tarifs de tonlieux. Turnhout, 1976.

Despy, G.. l'Exploitation des curtes en Brabant du IXe siècle aux environs de 1300. IN: Janssen, W., D. Lohrmann (eds.). Villa - curtis - grangia. Landwirtschaft zwischen Loire und Rhein von der Römerzeit zum Hochmittelalter / Economie rurale entre Loire et Rhin de l'epoche Gallo- Romaine au XIIe-XIIIe siècle. 16. Deutsch-französisches Historikerkolloquium des Deutschen Historischen Instituts Paris. Xanten, 28. 9. - 1. 10. 1980. (Beihefte der Francia, Band 11.). München, 1983, 185 - 204. [KBH = T 6610 Bh 11]

Despy, G.. Franchises urbaines et rurales: les ducs de Brabant et l'ancien comté de Brugeron aux XIIe et XIIIe siècles. IN: Duvosquel, J.- M., E. Thoen (eds.). Peasants & townsmen in medieval Europe. Studia in honorem Adriaan Verhulst. Gent, 1995, 631 - 649.

Devos, G.. Over scheepsmakelaars en beunhazen. Een onderbelicht aspect van de maritieme bedrijvigheid te Antwerpen (1811-1867). Bijdragen geschiedenis Brabant 84 (2001) 243 - 255.

Dijstelbloem, M., H. van der Eeden. Een motte op de Kerkheuvel. Meer dan een hypothese. Boxtel (Heemkundekring Boxtel), 2011. (50 p, ill. ISBN 978 908 137 643 3)

Dillo, M., G.A.M. van Synghel, m.m.v. E.T. van der Vlist. Oorkondenboek van Noord-Brabant tot 1312. II, de heerlijkheden Breda en Bergen op Zoom. Den Haag, 2000. (2 delen, ISBN 90-5216-115-1)

Duvosquel, J.-M., E. Thoen (eds.). Peasants & townsmen in medieval Europe. Studia in honorem Adriaan Verhulst. Gent, 1995.

Edelman, C.H., A.W. Edelman - Vlam. Studies concerning the morphogenesis of some old rural settlements in the sandy areas of the Netherlands. Ts KNAG 77 (1960) 312 - 318.

Eerenbeemt, H.F.J.M. van den (red.). Geschiedenis van Noord-Brabant, Deel I, Traditie en modernisering 1796 - 1890. Amsterdam/Meppel, 1996. [ISBN 90-5352-217-4 geb.]

Eerenbeemt, H.F.J.M. van den (red.). Geschiedenis van Noord-Brabant, Deel II, Emancipatie en industrialisering 1890 - 1945. Amsterdam/Meppel, 1996. [ISBN 90-5352-218-2 geb.]

Eerenbeemt, H.F.J.M. van den (red.). Geschiedenis van Noord-Brabant, Deel III, Dynamiek en expansie 1945 - 1996. Amsterdam/Meppel, 1997. [ISBN 90-5352-219-0 geb.]

Ermen, E. van. Kaartboek vande abdij van Park 1665. Brussel (Algemeen Rijksarchief), 2000.

Geerits, I.J.. Een historisch beeld van de waterhuishouding in Noord-Brabant. Met persoonlijke kanttekeningen van R. de Zwart. Den Bosch (Rijkswaterstaat), 2001. (75blz) (20ste eeuw)

Genabeek, R. van. Graven aan de Grotestraat. Een archeologisch en bouwhistorisch onderzoek in Waalwijk. Brabants Heem 54 (2002) 45 - 54. (vorming nederzetting en geschiedenis van een huis)

Goris, J.-M., L.C. Van Dyck, H. Van der Haegen. Kaartboek van de abdij Tongerlo 1655 - 1794. Brussel (Algemeen Rijksarchief), 2001.

Goris, J.-M. (red.). De gemene gronden in de Antwerpse en Limburgse Kempen en Noord-Brabant. Herentals-Roosendaal (Centrum voor de studie van land en volk van de Kempen), 2010. (60 blz, overdrukken uit Post Factum 1 (2009). Bestellen bij gemeentearchief@roosendaal.nl)

Graaff, K. de. Op het schavot. Lijf- en doodstraffen in Noord-Brabant in de negentiende eeuw. Brabants Heem 52 (2000) 140 - 148.

Groeneweg, G.C.. De kannenmannen van Bergen op Zoom. Handel in zestiende-eeuws Rijnlands steengoed. Brabants Heem 52 (2000) 125 - 139.

D'Haenens, A.. Les invasions normandes en Belgique au IXe siècle. Le Phénomène et sa repercussion dans l'historiographie mediévale. Leuven, 1967.

Ham, W.A. van. Macht en gezag in het Markiezaat. Hilversum, 2000.

Ham, W.A. van. Macht, water en modder. Politieke geschiedenis en het West-Brabantse zeekleilandschap (twaalfde - zestiende eeuw). Brabants Heem 53 (2001) 45 - 61.

Heijden, C.G.W.P. van der. Spitten loont. Een bijdrage tot de agronomische geschiedenis vanTilburg aan het begin van de negentiende eeuw. Brabants Heem 52 (2000) 48 - 58.

Heijden, C.G.W.P. van der. Hutten, hoeven en herenhuizen. Een kwantitatieve benadering van het Noord-Brabantse woningbestand rond 1830. Brabants Heem 53 (2001) 183 - 195.

Heijden, C.G.W.P. van der e.a.. Brabant van Bronstijd tot Belvedere. De biografie van het Brabantse zandlandschap. Brabants Heem 55 (2003) 89 - 101.

Hoebanx, J.J.. L'abbaye de Nivelles des origines au XIVe siècle. Verhandelingen Koninklijke Belgische Academie, klasse der letteren en der morele en staatkundige wetenschappen. Reeks in 8o, boek 46, afl. 4. Brussel, 1952.

Hoebanx, J.J.. Routes du vin. Quelques itinéraires suivis par des vins domaniaux entre le Rhin et le Brabant Wallon au XVe siècle. In: Duvosquel, J.-M., A. Dierkens (eds.). Villes et Campagnes au moyen âge. Mélanges Georges Despy. Luik, 1991, 383 - 404.

Hohenberg, P.M.. Réflections d'entrée sur le réseau urbain en Belgique. In: Het stedelijk netwerk in België in historisch perspectief (1350 - 1850). Handelingen 15de Internationaal Colloquium. Spa, 4 - 6 sept. 1990. Brussel, 1992, 19 - 25. (Gem.Kred. Hist.Uitg., reeks in 8o, nr 86).

Hoppenbrouwers, P.C.M.. De middeleeuwse oorsprong van de dorpsgemeente in het noorden van het hertogdom Brabant. Noordbrabants Historisch Jaarboek 17-18 (2000-2001) 45 - 90.

Huijbers, A.. Central places in the confluence area of the rivers Dieze, Dommel and Aa in the Roman period and the Middle Ages. A long-term perspective. Medieval and Modern Matters 1 (2010) 197-268.

Jansen, J.E.. L'abbaye norbertine du Parc-le-duc. Huit siècles d'existence 1129 - 1929. Mechelen, 1929.

Kakebeeke, A.D.. Some observations about habitation and parcelling in the hamlet Schadewijk, municipality of Eersel. Geografisch Tijdschrift 2 (1968) 190 - 204.

Kappelhof, A.C.M.. De belastingheffing in de Meierij van Den Bosch gedurende de Generaliteitsperiode (1648 - 1730). Tilburg, 1986. (Diss. RUU).

Kappelhof, A.C.M.. Heren in beweging. Heren en heerlijkheden ten tijde van het Ancien Regime (1555 - 1794). In: Berg, H.J.M. van den, J.A. van der Meer (ed). "De Heerlijkheid". Rechtshisto-rische beschouwingen over een oude rechtsvorm in de Meijerij van 's-Hertogenbosch. Geldrop, 1989, 48 - 63. (= Heemkronijk 25 (1989) nrs. 2-3.(135 blz).

Kappelhof, A.M.C.. The Foundation of Reinier van Arkel. The Oldest Dutch Madhouse. IN: Joost Vijselaar (ed.). Chapters from the History of Madhouses in Europe 1400-1800. Utrecht, 1995, 1 - 20. (Publication of NcGv (now Trimbos Institute, Utrecht) volume 95-10.)

Kappelhof, A.C.M.. Vught in de middeleeuwen (900 - 1300). Het raadsel van de twee kerken. Vught vanouds. Vughtse historische reeks 3 (1995) 7 - 32.

Kappelhof, A.M.C.. Aan de pols gevoeld. 'Medici' in Breda, 1550 - 1650. Engelbrecht van Nassau 19 (2000) 62 - 72;128 -135.

Kasse, C.. The tidal character of the Formation of Tegelen in northern Belgium. Geologie en Mijnbouw 65 (1986) 41 - 46.

Kasse, C.. Early-Pleistocene tidal and fluviatile environments in the southern Netherlands and northern Belgium. Amsterdam, 1988. [KBH=MAN699]

Kasse, C.. Lithostratigraphy and provenance of the Early-Pleistocene deposits in the southern Netherlands and northern Belgium. Geologie en Mijnbouw 69 (1990) 327 - 340.

Kerremans, Ch.. Etude sur les circonscriptions judiciaires et administrati- ves du Brabant et les officiers placés à leur tête par les ducs: antérieurement à l'avènement de la Maison de Bourgogne (1406). Brussel, 1949. (Académie royale de Belgique. Classe des lettres et des sciences morales et politiques. Mémoires. Collection in-8o. tome 44, fasc 2. et dernier).

Keyzer, J.W. de. La limite des polders entre Lillo et Berendrecht au XIIIe siècle. In: Hommage au professeur Paul Bonenfant (1899 - 1965). Brussel, 1965, 221 - 230 + kaart. [KBH = 6172 E 18]

Klerk, A.P. de. Zuidwestelijk zeekleilandschap. IN: Barends, S. e.a. (red.). Het Nederlandse landschap. Een historisch-geografische benadering. Utrecht, 2000 (8e druk), 28 - 39.

Knaepen, R., Biemans, J., Nooijer, K. de, Vangheluwe, D.. Bergeijk in kaart. Bergeijk (Stichting Eicha), 2009. (a4, 752 p., indices, kaarten, ISBN/EAN : 978 90 74567 02 2, NUR code: 680.) (eichamuseum@planet.nl, prijs 50 Euro+porto)

Kuijer, P.Th.J.. 's-Hertogenbosch. Stad in het hertogdom Brabant ca. 1185-1629. Zwolle, 's-Hertogenbosch (Waanders Uitgevers, Stadsarchief 's-Hertogenbosch en Boekhandel Adr. Heinen), 2000. (720 p. ill. krtn. ISBN 90-400-9514-0.)

Leenders, K.A.H.W.. Verdwenen Venen. Een onderzoek naar de ligging en exploitatie van thans verdwenen venen in het gebied tussen Antwerpen, Turnhout, Geertruidenberg en Willemstad. 1250-1750. Brussel/Wageningen, 1989.

Leenders, K.A.H.W.. Van Turnhoutervoorde tot Strienemonde. Ontginnings- en nederzettingsgeschiedenis van het noordwesten van het Maas - Schelde - Demergebied, 400 - 1350. Een poging tot synthese. Zutphen, 1996. [680 blz, ISBN = 90.6011.970.3.].

Leenders, K.A.H.W.. Het landgoederenlandschap rond Breda. Jaarboek de Oranjeboom 52 (1999) 1 - 63.

Leenders, K.A.H.W.. Concurrentie of navolging? Ruimtelijke planning in het centrum van Boxtel in de dertiende eeuw. Brabants Heem 52 (200-0) 59 -70.

Leenders, K.A.H.W.. De verscheidenheid van het landschap van westelijk Noord-Brabant. Jaarboek De Ghulden Roos 60 (2000) 27 - 49.

Leenders, K.A.H.W.. De vorming van de gemeenten ten westen van de Donge. Noordbrabants Historisch Jaarboek 17-18 (2000-2001) 120 - 153.

Leenders, K.A.H.W.. Door de kracht der vloeden, of door 't toedoen van menschen, verandert of gantsch te niet gegaan. IN: Borger, G.J., Ph. Breuker, H. de Jong (red.). Van Groningen tot Zeeland. Geschiedenis van het cultuurhistorisch onderzoek naar het kustlandschap. Hilversum (Verloren), 2010. (164 blz., ill., lit., ISBN 978 90 8704 164 9), 104 -122. (betreft westelijk Noord-Brabant)

Leenders, K.A.H.W.. Vier generaties dorpen in het Brabantse zand. Noordbrabants Historisch Jaarboek 28 (2011) 10 - 29.

Leenders, K.A.H.W.. Landgoederen langs de Bredase Turfvaart. Jaarboek De Oranjeboom 65 (2012) 168 - 227.

Loon, J. van. De ontstaansgeschiedenis van het begrip 'stad'. Een bijdrage van de diachrone semantiek tot de sociaal-economische geschiedenis van Noord-West-Europa, inzonderheid van de Nederlanden. Gent, 2000. (Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde; ISBN=90-72474-30-9).

Maes, B., m.m.v. H. van den Ancker, P. Jungerius, K.A.H.W. Leenders. Inheemse bomen en struiken van Het Groene Woud, Verrassende oude boskernen in historisch landschap. Liempde (Na-tuurwerkgroep Liempde), 2010. (196 p., ill., krtn., ISBN 978 90 815861 1 5)

Marchal - Verdoodt, M.. Les maisons des Hospitaliers et des Templiers dans l'ancien duché de Brabant au début du XIVe siècle. In: Hommage au professeur Paul Bonenfant (1899 - 1965). Brussel, 1965, 255 - 266, kaart. [SBA = K219294] [KBH = 6172 E 18]

Marchal-Verdoodt, M.. Table des noms de personnes et de lieux mentionnés dans les plus anciens comptes de la recette générale de Philippe le Hardi duc de Bourgogne (1383-1389). Brussel, 1971. (Kon. Cie. Geschiedenis).

Martens, M.. L'administration du domaine ducal en Brabant au moyen âge (1250 - 1406). (Ac. Roy. Belg. Classe des Lettres et des Sciences Morales et Politiques. Mémoires, Collection in octo, Tome 48, fasc. 3 = Verhandelingen van de koninklijke Belgische akademie, 2e reeks 48 (1953) deel 3.).

Meurkens, P C. G.. Het Brabantse dorp als een negentiende-eeuws verschijn-sel. Noordbrabants Historisch Jaarboek 17-18 (2000-2001) 234 -250.

Moreau, É. de. Histoire de l'Église en Belgique. Brussel, 1945 - 1952. ( 5 delen + supplement). [KBH = LZ THEOL 53 BEM; 7464 B 6-12]

Morimoto, Y.. Introduction - Einleitung: Villes et campagnes au Moyen Age. Essai d'une historiographie comparée. IN: Verhulst, A., Y. Morimoto. Economie rurale et economie urbaine au Moyen Age / Landwirtschaft und Stadtwirtschaft im Mittelalter. Gent / Fukuoka, 1994, 11 - 22. (1994a)

Morimoto, Y.. Autour du grand domaine carolingien: aperçu critique des recherches récentes sur l'histoire rurale du haut Moyen Age. IN: Verhulst, A., Y. Morimoto. Economie rurale et economie urbaine au Moyen Age / Landwirtschaft und Stadtwirtschaft im Mittelalter. Gent / Fukuoka, 1994, 25 - 79. (1994b)

Morimoto, Y.. L'assolement triennal au haut Moyen Age. Une analye des données des polyptyques carolingiens. IN: Verhulst, A., Y. Morimoto. Economie rurale et economie urbaine au Moyen Age / Landwirtschaft und Stadtwirtschaft im Mittelalter. Gent / Fukuoka, 1994, 91 - 125. (1994c)

Morimoto, Y.. A la recherche des acteurs de la croissance économique du Haut Moyen Age. IN: Klep, P.M.M., E. v. Cauwenberghe (eds.). Entrepreneurs- hip and the transformation of the economy (10th-20th centuries). Essays in honour of Herman van der Wee. Leuven, 1994, 311 - 320.(1994d) [EUR = 686M94]

Morimoto, Y.. "In ebdomada operatur, quicquit precipitur eis" (Le polyptyque de Prüm, X): service arbitraire ou service hebdomadaire? Une contribution à l'étude de la corvée au haut Moyen þge. IN: Duvosquel, J.-M., E. Thoen (eds.). Peasants & townsmen in medieval Europe. Studia in honorem Adriaan Verhulst. Gent, 1995, 347 - 362.

Noort, J. van den. Langs de rand van het zand. Waterstaatsgeschiedenis in de Brabantse Delta. Breda (Waterschap Brabantse Delta), 2009. (200 blz, ill., litlst, index, ISBN978-90-8704-132-8)

Oord, K. van den. De Gruyter. Geschiedenis van een kruideniersimperium. Den Bosch / Zwolle, 2000. (64 blz., geïll.).

Otten, G.. 'Het Haagje van het Zuiden'. Villa's in Breda en omgeving, 1840 - 1923. Brabants Heem 52 (2000) 100 - 113. (2000e)

Peters, S.. St. Oedenrode: the Castle The Development of an Aristocratic Site between the Tenth and Fifteenth Centuries. IN: Ettel, P., A. M. Flambard Héricher, K. O'Conor (ed.). Château Gaillard 25. Colloque de Rindern (2010). L'Origine du château médiéval. Caen (Publications du CRAHM), 2012.

Raindorf - Gérard, Chr. Les origines de l'abbaye cistercienne de Lieu-Saint-Bernard (1237 - 1246). In: Hommage au professeur Paul Bonenfant (1899 - 1965). Brussel, 1965, 197 - 208. [KBH = 6172 E 18]

Rey, M. van. Les domaines étrangers de Nivelles en Allemagne. Annales de la Sociéte Archéologie, Histoire et Folklore de Nivelles et Brabant Wallon 25 (1985) 31 - 52. [UFSIA=RG T432]

Roymans, N., F. Gerritsen, C. van der Heijden, K. Bosma, J. Kolen. De biografie van een zandlandschap. Het zuidoosten van Noord Brabant. Historisch-geografisch tijdschrift 28 (2010) nr. 3, 29 - 49.

Rutte, R.. Stedenpolitiek en stadsplanning in de Lage Landen (12de - 13de eeuw). Zutphen (Walburg Pers), 2002. (175 blz, ill., ISBN = 9057302039)

Rutte, R.. Nieuw land - nieuwe samenleving - knappe nederzetting. Dorpen in de vijftiende- en zestiende-eeuwse bedijkingen in de zuidwestelijke delta. Historisch-geografisch tijdschrift 28 (2010) nr. 3, 71 - 95.

Smolar - Meynart, A.. Les droits d'usage du paysan brabançon sur la flore et la faune sauvages au moyen âge. IN: Delattre, J.-L. e.a. red.. La Belgique Rurale du moyen âge á nos jours. Mélanges offert à Jean Jacques Hoebanx. Brussel, 1985. 175 - 194.

Sanders, J.G.M.. Kartuizers in het land van de Dommel. Klooster Sint-Sophia van Constantinopel bij 's-Hertogenbosch, 1466 - 1641. Woudrichem (Pictures Publishers), 2012. (328 p., ill, lit., index, ISBN 978 90 73187 78 8)

Soenen, M.. A propos de "ministeriales" brabançons propriétaires d'alleux aux XIIe et XIIIe siècles. In: Hommage au professeur Paul Bonenfant (1899 - 1965). Brussel, 1965; 139 - 159. [KBH=6172 E 18]

Steurs, W.. A propos des villes brabançonnes au moyen âge. Belg. Ts. Filologie en Geschiedenis 49 (1971) 751 - 753.

Steurs, W.. Les franchises du duché de Brabant au moyen âge. Bulletin Commission Ancien Lois et Ordonnances 25 (1973) 141 - 300.

Steurs, W.. Les campagnes du Brabant Septentrional au Moyen Age: la fondation de la ville neuve d'Oisterwijk par le duc Henri Ier. Leuven, 1974.

Steurs, W.. Les sources de l'économie rurale dans le quartier d'Anvers et dans la seigneurie de Malines jusqu'en 1500. Leuven, 1977.

Steurs, W.. Un domaine de Toxandrie pendant le haut moyen âge: Empel en Brabant Septentrional. In: Centenaire du Séminaire d'Histoire Médiévale de l'Université Libre de Bruxelles 1876 - 1986. Brussel, 1977, 59 - 105.

Steurs, W.. L'utilisation d'une source hagiographique discréditée: la vita S.Ode virginis de Sint-Oedenrode. Acta Historica Bruxellensia, IV Histoire et Méthode, blz. 129 - 145. Brussel, 1981.

Steurs, W.. La région entre Dommel et Peel (Brabant Septentrional). Peuplement rural, géographie politique en créations des villes, 1200 - 1400 environs. Belg.Ts.v.Filol. en Gesch. 60 (1982) 791 - 808.

Steurs, W.. Une seigneurie en Campine, Geel au XIIIe siècle. In: Delattre, J.-L. e.a. red. La Belgique Rurale du moyen âge à nos jours. Mélanges offerts à Jean-Jacques Hoebanx. Brussel, 1985, 101 - 120.

Steurs, W.. Les phénomèens urbains dans le Brabant septentrional jusqu'aux environs 1300. IN: Duvosquel, J.-M., A. Dierkens (eds.). Villes et Campagnes au moyen âge. Mélanges Georges Despy. Luik, 1991, 643 - 652.

Steurs, W.. Naissance d'une région. Aux origines de la Mairie de Bois-le-duc. Recherches sur le Brabant septentrional aux 12e et 13e siècles. Brussel, 1993. Kon. Ak. van België, Klasse der Letteren, 8o, 3e serie, deel III. ISSN 0378-7893, ISBN 2-8031-0101-7.

Steurs, W.. Abbayes et défrichements en Campine. Notes sur les exploitations cisterciennes et norbertines dans le Brabant septentrional aux 12e et 13e siècles. Tijdschrift van de Belgische vereniging voor Aardrijkskundige studies 65 (1996) 183 - 191.

Stol, T.. Turfwinningslandschap. IN: Barends, S. e.a. (red.). Het Nederlandse landschap. Een historisch-geografische benadering. Utrecht, 2000 (8e druk), 68 - 79.

Strydonck, M. van, G. de Mulder. De Schelde. Verhaal van een rivier. Leuven (Davidsfonds), 2000. (176 p., ill., lit.lst., ISBN = 90 5826 059 3)

Sturler, J. de. Les rélations politiques et les échanges commerciaux entre le duché de Brabant et l'Angleterre au moyen-age. Paris, 1936.

Thelen, A., (red.). Het Hooghuis te Gemert. Archeologisch en historisch onderzoek betreffende het middeleeuws kasteel van de heren Van Gemert. Gemert (Heemkundekring 'De Kommanderij Gemert' in samenwerking met de ROB), 2001. (147 blz., ill. )

Theuws, F.C.W.J.. The integration of the Kempen region into the Frankish Empire (550 - 750): some hypotheses. Helinium 26 (1986) 121 - 136.

Theuws, F.C.W.J.. Centre and periphery in Northern Austrasia (6th - 8th centuries). An archaeological persperctive. In: Besteman, J.C., J.M. Bos, H.A. Heidinga, ed.. Medieval archaeology in the Netherlands. Studies presented to H.H. van Regteren Altena. Assen / Maastricht, 1990, 41 - 69.

Theuws, F.C.W.J., A.Verhoeven, H.H. van Regteren Altena. Medieval settle- ments at Dommelen. Parts I and II. Berichten Rijkdienst Oudheidkundig Bodemonderzoek 38 (1988) 229 - 430.

Theuws, F.C.W.J., A.-J. Bijsterveld. Der Maas - Demer - Schelde - Raum in ottonischer und salischer Kaiserzeit. In: Böhme, H.W. (ed.). Siedlungen und Landesausbau zur Salierzeit. Teil 1. In den nördlichen Landschaften des Reiches. Sigmaringen, 1991, blz. 109 - 146.[KUB=BRA Z4 BOEH1]

Theuws, F., M. van der Heiden (red.) De archeologie van de Brabantse akkers. Toegelicht aan de hand van het onderzoek van de Universiteit van Amsterdam in Veldhoven. Amsterdam (Diachron), 2011. (222 p, ill., ISBN 978 90 788863 00 7)

Thissen, P.H.M.. The completion of different heathland reclamation landsca- pes as a result of changing social and agricultural conditions. The case of the municipalities of Bakel, Boekel and Gemert (NL), 1880 - 1940. Tijdschrift van de Belgische vereniging voor aardrijkskundige studies 61 (1992), 279 - 288.

Tits - Dieuaide, M. - J.. Grands domaines, grandes et petites exploitations en Gaule merovingienne. Remarques et suggestions. In: Verhulst, A. ed.. Le grand domaine aux epoques merovingienne et carolingienne. Die Grundherrschaft im frühen Mittelalter. Gent, 1985, blz. 23 - 50.

Toebak, K.A.A.. Machines malen maar door. Nijverheid en industrie in West-Brabant gedurende de laatste twee eeuwen. Jaarboek De Ghulden Roos 60 (2000) 75 - 102.

Uyttebrouck, A.. Le gouvernement du duché de Brabant au bas moyen âge (1355 - 1430). Brussel, 1975. (2 dln) (ULB Travaux de la Faculté de Philosophie et lettres. Tome 49).

Uytven, R. van. "Poort" : une contribution à la lexicographie urbaine. IN: Duvosquel, J.-M., A. Dierkens (eds.). Villes et Campagnes au moyen âge. Mélanges Georges Despy. Luik, 1991, 747 - 762.

Vangheluwe, D.. Local communities in their landscape in the rent district of Eersel / Bergeyk (14th-16th centuries). IN: Theuws, F., N. Roymans (eds.) Land and ancestors. Cultural dynamics in the urnfield period and the middle ages in the Southern Netherlands. Amsterdam, 1999, 349 - 399. (ISBN = 90 5356 325 3)

Vera, H.L.M.. Potstallen en esdekken. Een kritisch onderzoek naar het Brabantse landschap. Brabants Heem 54 (2002) 55 - 66.

Vera, H.L.M.. ... dat men het goed van den ongeboornen niet mag verkopen. Gemene gronden in de Meierij van Den Bosch tussen hertog en hertgang 1000 - 2000. Een wetenschappelijke proeve op het gebied van de rechtsgeleerdheid. Oisterwijk (BOXpress), 2011. (Diss. Nijmegen, 475 p., litt.ovz. ISBN 978 90 8891 253 5)

Verachtert, L.. Klompen en klonen, blokken en holen. Klompenambacht in de Kempen. Antwerpen (provincie), 2010. (100 blz., ill.ISBN 978 907 609 984 2)

Verhagen, C.. De geschiedenis van de Zuid-Willemsvaart. Het kanaal van eenheid en scheiding. Someren, 2000. (192 blz., geill.,ISBN 90-9014027-1)

Verhulst, A.E.. The origins and early development of medieval towns in northern Europe. Economic History Review 47,2 (1994c) 362 - 373.

Verhulst, A.. L'intensification et la commercialisation de l'agriculture dans les Pays-Bas méridionaux au XIIIe siècle. IN: Delattre, J.- L. e.a. red. La Belgique Rurale du moyen âge à nos jours. Mélanges offerts à Jean-Jacques Hoebanx. Brussel, 1985, 89 - 100.

Verhulst, A.. Die Entstehung der Städte im Rhein - Maas -Delta. Siedlungsforschung 7 (1989), 109 - 118.

Verhulst, A.. Précis d'histoire rurale de la Belgique. Brussel, 1990.

Verhulst, A.E.. Le développement urbain dans le nord-ouest de l'Europe du IXe au Xe siècle: rupture et continuité. In: Società, instituzioni, spritualità. Studi in onere di Cinzio Violante. Spoleto, 1992 of 93 of 94, 1037 - 1055.

Vermunt, M., A. van der Kallen. Opgravingen in Bergen op Zoom. Utrecht (Matrijs), 2012. (160 p., ill., lit., index., ISBN 978 90 5354 447 3)

Vervloet, J.A.J.. Zandlandschap. IN: Barends, S. e.a. (red.). Het Nederlandse landschap. Een historisch-geografische benadering. Utrecht, 2000 (8e druk), 104 - 127.

Wachter, A. de. De toepassing van wereldsysteem-analyse op geografische streken. Twee casestudies: de Kempen en noordelijk Ghana. Gent, 2002. (Diss. Univ. Gent; XIV, 435 p.: ill.)

Wee, H. van der. Industrial dynamics and the process of urbanization and deurbanization in the Low Countries from the Late Middle Ages tot the eighteenth century. A synthesis. IN: Wee, H. van der. The Rise and decline of urban industries in Italy and in the Low Countries (Late Middle Ages - Early Modern Times). Leuven, 1988. blz. 307 - 381.

Welings, Y.J.A., C.J.M. van der Heijden, J.G.M. Sanders. Hoenen en kapoenen. Gids van cijnsregisters betreffende Noord-Brabant, 14de - 20ste eeuw. Den Bosch (Rijksarchief in Noord-Brabant), 2000. (ISBN = 90-74376-12-6)

Weston, Sir Richard. A discours of husbrandrie used in Brabant and Flanders, shewing the wonderfull improvement of land there; and serving as a pattern for our practice in this common-wealth. Londen, 1650.

Zalinge-Spooren, L. van. De rol van geërfden en naburen in het dorpsbestuur in de achttiende eeuw in enkele dorpen bij 's-Hertogenbosch. Noordbrabants Historisch Jaarboek 17-18 (2000-2001) 196 - 233.

Zylbergeld, L.. Bruxelles et les demandes d'octrois de construction de routes en Brabant au 18e siècle. Aspects économiques et sociaux de la construction de la chaussée Louvain - Malines (premier tiers dus 18e siècle). Bijdragen geschiedenis Brabant 78 (1995) 171 - 203.


Version July 31th, 2013

© Copyright : dr K.A.H.W. Leenders