's Hertogs tienduizend bunders

HET CIJNSBOEK VAN DE HERTOG VOOR DE MEIJERIJ
VAN 'S-HERTOGENBOSCH
VAN 1340

Analyse en Bewerking

Martien van Asseldonk

Sri Lanka,
maart 1998

Versie 12 februari 1999
© Copyright : M. van Asseldonk


Naar dorpenlijst

INHOUD

Inleiding

Samenvatting

DE ANALYSE

1 DE BEWERKING VAN HET CIJNSREGISTER

(33k)

 2 DE CIJNSDATA

(29k)

 3 DE REKENING VAN RENTMEESTER TIELMAN

(92k)

 4 ANALYSE VAN HET PAKKET CIJNZEN

(110k)

 5 CIJNSINNING EN GEZAG

(164k)

APPENDIXES

I het nominale pakket cijnzen in 1340 (13k)

II vergelijking met de inkomsten van rentmeester Tielman (52k)

III cijnsbedrag en perceelsgrootte gegeven (18k)

IV vacante cijnzen (72k)

V uitgiften in de periode 1340-1351 (8k)

VI recognitiecijnzen in 1340 (27k)

VII cijnsbedragen in Eindhoven (6k)

VIII grondcijnzen in 1340 (12k)

IX folio's met losse aantekeningen (5k)

X regelingen betreffende de cijnsinning (8k)

XI verklaring van termen (3k)

DE AFBEELDINGEN

Afb. 1 De rondgang van de cijnsinning in de cijnskring Peelland.

Afb. 2 Reconstructie van de oorspronkelijke cijnsinning in de Kempen.

Afb. 3 Beginjaar van de cijnsheffing op nieuwe uitgiften van de woeste gronden als functie van het deel van de oude penningen dat betrekking heeft op uitgiften van vóór 1210.

Afb. 4 Het aantal bunders per huis in 1438.

Afb. 5 Kaart van Peelland met de ligging van bodems die bestaan uit oude bosgronden. Hierop kwamen de eerste ontginningen en nederzettingen tot stand.

Afb. 6 Plaatsen waar de costuijmen van Rode gebruikt werden (R) en de plaatsen van de cijnskring Peelland (C).

Afb. 7 Rooise lenen en eigen bezittingen.

Afb. 8 De opsplitsing van de schepenbankgebieden in de eninge van de Kempen.

Afb. 9 Kaart van Kempenland met de ligging van bodems die bestaan uit oude bosgronden.

Afb. 10 Hypothetische symmetrie van de eninge van de Kempen.

Afb. 11 De machtsverhoudingen omstreeks 1120.

Afb. 12 De machtsverhoudingen omstreeks 1180.

Afb. 13 De machtsverhoudingen omstreeks 1230.

Afb. 14 De machtsverhoudingen omstreeks 1300.

Afb. 15 Ontgonnen gronden in Veghel omstreeks 1180.

Afb. 16 Ontgonnen gronden in Veghel omstreeks 1500.

DE CIJNSDORPEN

Naar dorpenlijst