Historisch-Geografisch Tijdschrift

Klik hier om de inhoudsopgave van de laatste nummers te zien / Click here to see the table of contents of the last issues


Het Historisch-Geografisch Tijdschrift bevatte artikelen en een literatuur-signalement op het gebied van de historische geografie van vooral de Lage Landen en hun ommeland. Het verscheen drie of vier maal per jaar.
The Dutch Historical-Geographical Journal published in the Dutch language articles (with summaries in English) and signalized literature about the geographical geography, mostly of the Low Countries and surrounding regions. It was published three or four times a year.

Redactie 2015/ Editors 2015

dr. J.E. Abrahamse
drs. H.G. Baas
mw. drs. S. Barends
drs. M. IJsselstijn
mw. drs. M.J. de Harde
prof. dr. J. Renes
drs. J.C. van Triest

Uitgever
Stichting Matrijs, Postbus 670, 3500 AR Utrecht, tel.:030-2343148, e-mail: uitgeverij @ matrijs.com, website: www.matrijs.com/hgt
Publisher: Stichting Matrijs, Postbox 670, NL 3500 AR Utrecht, phone: 00-31-30-2343148, e-mail: uitgeverij @ matrijs.com, web-site: www.matrijs.com/hgt

ISSN
0167-9775

Versie 26 april 2015 / 6 augustus 2023.