Project "De West-Brabantse Delta:

een Verdronken Landschap Vormgeven"

Versie 26 juni 2005 (240426) KL

COLOFOON

De doelstelling van het project
De komende tientallen jaren gaan grote infrastructurele en bouwkundige ingrepen het landschap van West-Brabant wijzigen. Onder een pakket klei ligt in deze regio een verdronken landschap verborgen. Dat landschap vormt het thema van dit project. We willen het verdronken erfgoed zichtbaar maken in dat nieuwe landschap. De geplande ruimtelijke ingrepen bieden kansen om die verborgen cultuurhistorie te laten herleven. Zo kunnen we de geschiedenis van de streek dichter bij het leven van de mensen brengen.

Moeilijke woorden
In de oude en nieuwe landschappen van het projectgebied worden allerlei "moeilijke" woorden gebruikt. Dit lijstje geeft u wat hulp bij het begrijpen ervan.

Kaartje van het onderzoeksgebied en de 40 "verdronken oorden".

Lijst van de 40 "verdronken oorden".

Informatieve teksten per "verdronken oord"

Oude afbeeldingen van "verdronken oorden"

Oude kaarten van "verdronken oorden"